Лист № 03/1-4 від 15.01.2024 Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку та НЦУ щодо скасування розпорядження НЦУ від 03.01.2024 №10/1814 «Про заходи з отримання допомоги у сфері кібербезпеки»

Вихідні реквізити
Вих. № 03/1-4 від 15.01.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство цифрової трансформації України
СБУ, Служба безпеки України
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Віцепрем’єр-міністру з інновацій, розвитку освіти, науки 

та технологій – Міністру цифрової трансформації

ФЕДОРОВУ М.А. 

 

Голові Служби безпеки України

МАЛЮКУ В.В.

 

Голові Державної служби спеціального зв’язку 

та захисту інформації України

МИРОНЕНКУ Ю.М.

 

Керівнику Національного центру оперативно-технічного 

управління мережами телекомунікацій

ТИТАРЕНКУ О.В.

Вих. № 03/1-4

від 15.01.2024

 

Щодо розпорядження НЦУ від 03.01.2024 № 10/1814 

 

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            3 січня 2024 року Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (далі – НЦУ) видав розпорядження № 10/1814 (далі – розпорядження НЦУ), яким зобов’язав постачальників електронних комунікаційних послуг 1) інформувати органи Служби безпеки України про намір провести з іноземними компаніями, установами, організаціями переговори, пов’язані з укладанням контрактів (меморандумів про взаємодію) з надання допомоги у сфері кібербезпеки, предметом яких є комунікаційні системи, які використовуються в інтересах органів державної влади, військових формувань та правоохоронних органів, а також про підсумки проведення таких переговорів, 2) здійснювати передання іноземним компаніям, установам, організаціям, їх представникам інформацію про поточну побудову ІТ-інфраструктури, наявні засоби кіберзахисту та потреби в них виключно в рамках офіційного листування та після укладання угоди про нерозголошення, погодженої з органом Служби безпеки України.

            Розпорядження НЦУ розміщене у відкритому доступі в мережі Інтернет на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку) у розділі «Діяльність» і не містить грифу обмеження доступу.

            Вважаємо, що розпорядження НЦУ прийняте з перевищенням повноважень, наданих НЦУ згідно з законодавством, в т.ч. статтею 32 Закону України «Про електронні комунікації» (далі – Закон), Указом Президента України від 22.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2122-ІХ, та пунктами 27, 28 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 № 812 (зі змінами) (далі – постанова КМУ № 812), та в порушення статті 19 Конституції України якою гарантовано, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

                        Відповідно до частин першої-другої та четвертої статті 32 Закону управління електронними комунікаційними мережами та відповідальність за забезпечення їх сталості в умовах надзвичайного та воєнного стану покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації. Для забезпечення можливості оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах надзвичайного та воєнного стану створюється Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. В умовах надзвичайного та воєнного стану Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України виконує оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами у межах повноважень, наданих йому Кабінетом Міністрів України.

                        Крім того, відповідно до частини сьомої статті 32 Закону, взаємодія постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України здійснюється на договірних засадах у порядку та відповідно до умов типового договору, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра. 

            Тобто, у Законі йдеться виключно про таке поняття як «управління електронними комунікаційними мережами», хоча визначення такого поняття (терміну) у Законі не наведено. Разом з тим, з аналізу статей 32 та 115 Закону можна зробити висновок, що таке управління електронними комунікаційними мережами повинно бути направлене виключно на забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайного та воєнного стану, що відповідно до пункту 123 статті 2 Закону означає: сталість електронної комунікаційної мережі – властивості електронної комунікаційної мережі зберігати повністю або частково свої функції за умови впливу на неї дестабілізуючих чинників. 

            Відповідно до частини восьмої статті 32 Закону НЦУ в умовах надзвичайного або воєнного стану видає розпорядженнящодо оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

            Відповідно до визначення, наданого у постанові КМУ № 812: оперативно-технічне управління телекомунікаційними мережами – контроль за функціонуванням телекомунікаційних мереж і проведення організаційно-технічних заходів з управління телекомунікаційними мережами з метою забезпечення їх сталого та якісного функціонування.

            Крім того, відповідно до Положення про НЦУ, яке затверджене наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 11.04.2019 № 2090 (в редакції наказу Адміністрації Держспецзв’язку від 26.03.2021 № 176), НЦУ є державною установою, що входить до загальної структури Держспецзв’язку.

            Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

            Тобто, відповідно до Конституції України, державна установа не є органом законодавчої, виконавчої чи судової влади, не є суб'єктом владних повноважень.

            Таким чином, розпорядженням НЦУ фактично нівельовано основу правової держави, гарантовану у статті 8 Конституції України – в Україні визнається і діє принцип верховенства права, оскільки, навіть не орган державної влади, а державна установа, перевищивши законодавчо закріплені за нею повноваження, видає постачальникам електронних комунікаційних послуг обов’язкові до виконання розпорядження (які, до речі, не є нормативно-правовими актами), які не стосуються оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами, а стосуються виключно ведення господарської діяльності, а також надає додаткові повноваження для Служби безпеки України.

            Відповідно до пункту 22 частини першої статті 85 Конституції України до виключних повноважень Верховної Ради України належить затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України.

            Крім того, відповідно до статті 1 Закону України «Про Службу безпеки України» Служба безпеки України підпорядкована Президенту України. Відтак, видається, принаймні, незрозумілим, яким нормативно-правовим актом керується НЦУ, фактично видаючи вказівку та наділяючи повноваженнями Службу безпеки України погоджувати укладання угод про нерозголошення (про існування яких взагалі ніде не згадується у законодавстві України), здійснювати аналіз інформації від постачальників електронних комунікаційних послуг. При цьому, на сьогодні, такими повноваженнями Служба безпеки України законодавчо також не наділена.

            Відповідно до статей 3, 4 Закону України «Про Службу безпеки України» діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України.Правову основу діяльності Служби безпеки України становлять Конституція України, цей Закон та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною.

            Відповідно до частини першої статті 19 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству. А відповідно до статті 44 Господарського кодексу України підприємництво здійснюється на основі, зокрема, самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону; самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності.

            Указом Президента України від 22.02.2022 №64/2022 та іншими нормативно-правовими актами України не встановлено обмежень та додаткових обов’язків для постачальників електронних комунікаційних послуг, як це визначив НЦУ у своєму розпорядженні.

            Відповідно до пункту 5 статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку.

            Звертаємо Вашу увагу й на тому, що у частині четвертій статті 5 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» наведено вичерпний перелік суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи із забезпечення кібербезпеки, та серед яких відсутній НЦУ.

            Натомість, відповідно до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» саме до повноважень Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України віднесено формування та реалізацію державної політики у сфері кіберзахисту, і яка офіційно не уповноважувала НЦУ до виконання якихось завдань у цій сфері.

 

            З огляду на зазначене, звертаємось до Вас із проханням зобов’язати НЦУ діяти в межах повноважень, які йому прямо визначені законодавством України.

            Крім зазначеного, просимо сприяти скасуванню розпорядження НЦУ від 03.01.2024 року № 10/1814 «Про заходи з отримання допомоги у сфері кібербезпеки», як такого, що суперечить нормативно-правовим актам та Конституції України.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                 Олександр САВЧУК