Лист № 03 від 10.01.2022 Мінцифри щодо пропозицій змін до проекту Закону про доступ

Вихідні реквізити
Вих. № 03 від 10.01.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство цифрової трансформації України

Віцепрем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

Вих. № 03

від 10.01.2022

 

Щодо змін до Закону про доступ

 

Шановний Михайле Альбертовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 230 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з приводу наступного.

14 грудня 2021 року Міністерством цифрової трансформації України оприлюднено повідомлення про проведення публічного громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» щодо спрощення розміщення об’єктів телекомунікаційної інфраструктури» (далі – проект Закону) з відповідними копіями проектів.

Листом від 03.12.2021 № 170/2 ІнАУ вже надавала зауваження та пропозиції до проекту Закону (копія додається).

Тому, в установлений законодавством термін та порядок, просимо Вас, при доопрацюванні тексту проекту Закону врахувати зауваження та пропозиції, надані ІнАУ листом від 03.12.2021 № 170/2. В доповнення до раніше наданої інформації, додатково, звертаємо Вашу увагу на такому:

1. Доповненням до статті 17 Закону про доступ частиною десятою пропонується встановити, що «Розмір періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, у разі відсутності окремого обліку, визначається шляхом пропорційного розподілу витрат на утримання елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, пов’язаних з наданим доступом, між усіма замовниками, які використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об’єктів електроенергетики.

Розмір періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики при використанні декількома замовниками не може перевищувати:

1) для двох замовників - 50 відсотків від граничного розміру, встановленого в частині сьомій цієї статті, для кожного замовника;

2) для трьох замовників - 35 відсотків від граничного розміру, встановленого в частині сьомій цієї статті, для кожного замовника;

3) для чотирьох і більше замовників - 25 відсотків від граничного розміру, встановленого в частині сьомій цієї статті, для кожного замовника.»

Тобто, розробником пропонується на законодавчому рівні встановити порядок визначення розміру періодичної плати між усіма замовниками, які використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об’єктів електроенергетики, лише у разі відсутності окремого обліку.

При цьому, звертаємо увагу, що змінами до п.3 Розділу V Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики № 190 від 18.08.2021, вже визначено, що «при переукладанні або продовженні дії договору з доступу, у разі використання одних і тих самих елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики іншими замовниками, власник (володілець) інфраструктури об’єктів електроенергетики зобов’язаний здійснити перерозподіл розміру періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики пропорційно кількості замовників, у межах норми, встановленої Законом.»

Тобто, згадане положення Методики, а саме, щодо обов’язку власника (володільця) об’єкта електроенергетики здійснювати перерозподіл розміру періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики пропорційно кількості замовників існує, і цей обов’язок повинен виконуватись незалежно від того, чи веде власник (володілець) інфраструктури об’єкта доступу окремий облік, чи ні.

ІнАУ запропоновано зміни до частини четвертої статті 17 Закону про доступ, якими встановити, що «Розмір періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу враховує пропорційний розподіл витрат на утримання елементів інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом, між усіма замовниками, які використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об’єкта доступу.»

Таким чином, саме запропонована ІнАУ редакція до проекту Закону вирішуватиме проблему, яка зобов’язуватиме усіх власників (володільців) інфраструктури об’єкта доступу в обов’язковому порядку встановлювати розмір плати за доступ пропорційно між усіма замовниками, які використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об’єкта доступу.

Додатково звертаємо увагу, що така проблема при визначенні розмірів плати існує не лише при доступі замовників до об’єктів електроенергетики, а й до усіх об’єктів доступу з метою розміщення телекомунікаційних мереж для надання телекомунікаційних послуг. Саме запропонована ІнАУ редакція законодавчого положення врегульовуватиме існуючу проблему. І, тим більше, це буде актуальним при постійному збільшенні розмірів мінімальної заробітної плати, які і визначають розмір плати за доступ.

 

За визначенням поняття, наданого у Законі про доступ: «інфраструктура об’єкта будівництва – це будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, опори зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах».

Тобто, Законом про доступ вже визначено, що опори зовнішнього освітлення – це інфраструктура об’єкта будівництва. Хоча, у Законі про доступ, а саме, у статті 17, не визначено граничні розміри плати за доступ до цього елементу інфраструктури, проте, ця проблема, на сьогодні, врегульована у п. 4 Розділу IV Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва, де визначено, що «розмір періодичної плати (ПП) за доступ до опор зовнішнього освітлення не може перевищувати 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за одну опору зовнішнього освітлення на місяць.»

Змінами, запропонованими розробником, не враховується зазначене. Тобто, пропонується встановити розміри плати за опори зовнішнього освітлення, як елемент інфраструктури об’єкта електроенергетики, та не пропонуються відповідні зміни до інших положень Закону про доступ.

Натомість, ІнАУ пропонує на законодавчому рівні встановити розмір плати за доступ до опор зовнішнього освітлення шляхом внесення відповідних змін до частини сьомої статті 17 Закону про доступ.

Саме запропоновані ІнАУ зміни до Закону про доступ, в противагу запропонованим розробником, не матимуть наслідком необхідність внесення змін в уже укладені договори доступу, де предметом договору є доступ до опор ліній зовнішнього освітлення, як елемент інфраструктури об’єкта будівництва. До того ж, виражаємо занепокоєння тим, що, у разі прийняття запропонованих розробником змін до Закону про доступ, негативним наслідком може бути не лише переукладення договорів, а й вимога недобросовісних власників (володільців) опор зовнішнього освітлення в зобов’язанні отримання технічних умов, розроблення проектної документації, що, звісно, матиме наслідком значні невиправдані фінансові затрати для операторів, провайдерів телекомунікацій.

 

Враховуючи вищезазначене, просимо:

1. При доопрацюванні врахувати зауваження та пропозиції ІнАУ, надані до проекту Закону.

2. Перед внесенням проекту Закону для реєстрації до Апарату Верховної Ради України, просимо провести нараду з обговорення положень проекту Закону із залученням ІнАУ, інших галузевих асоціацій та об’єднань, та усіх зацікавлених операторів, провайдерів телекомунікацій.

 

Про результати розгляду зазначеного листа просимо повідомити письмово.

 

Додаток: копія листа ІнАУ від 03.12.2021 № 170/2.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                              Олександр Савчук