Лист № 03 від 06.01.2021 Держспецзв'язку щодо пропозицій до проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ про затвердження Форм подання інформації до НЦУ

Вихідні реквізити
Вих. № 03 від 06.01.2021
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
ДССЗЗІ, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Голові Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

ЩИГОЛЮ Ю.Ф.

 

Копія: Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби України

МІРОШНІЧЕНКУ О.М.

 

Вих. № 03

від 06.01.2021

 

Щодо проєкту наказу Адміністрації ДССЗЗІ

про затвердження Форм подання інформації до НЦУ

 

Шановний Юрію Федоровичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

21 грудня 2020 року на вебсайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) https://cip.gov.ua/  у підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» - «Регуляторна діяльність» розділу «Діяльність» оприлюднений для громадського обговорення доопрацьований проєкт наказу Адміністрації ДССЗЗІ «Про затвердження Форм подання інформації до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій» (далі – проєкт Наказу).

Слід зазначити, що значна частина пропозицій ІнАУ, які надавались листами від 01.10.2019 № 232 та від 20.08.2020 № 103 до проєкту Наказу (далі – Пропозиції ІнАУ), враховані.

Проте, просимо звернути увагу і на таке.

1. Пропонуємо переглянути положення п.4 проєкту Наказу та врахувати Пропозиції ІнАУ щодо строків набрання чинності наказом.

2. У проєкті Форми № 1 «Інформація про ресурси телекомунікаційних мереж» інформація про точки присутності оператора телекомунікацій (позначення та функції) сформульована таким чином, що не відповідає пунктам 44, 45 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 29.06.2004 № 812 із змінами (далі – Порядок).

Крім того, не розкрито, що саме розробник у даному проєкті Наказу розцінює як «точки присутності оператора телекомунікацій», тобто, не надано визначення цього поняття. Але, з даних про необхідність подання інформації у Формі № 1 про місцезнаходження точки присутності оператора телекомунікацій, а саме про адресу (населений пункт, вулиця, будинок), географічні координати (обов’язково, якщо немає адреси), DMS, слідує, що оператор телекомунікацій повинен надати всю інформацію про об’єкти, де ним надаються телекомунікаційні послуги.

Не підтримуємо таку пропозицію розробника, вважаємо за недоцільну таку вимогу, оскільки, по-перше, інформацію про фактичне надання телекомунікаційних послуг у розрізі адміністративно-територіальних одиниць оператори, провайдери телекомунікацій подають до НКРЗІ відповідно до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869 зі змінами. Тому, за необхідності, НЦУ таку інформацію може отримувати від НКРЗІ відповідно до законодавства. По-друге, складання оператором телекомунікацій звітності до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій про його присутність з деталізацією інформації по будинках вважаємо не узгоджується із вимогами сформульованого у підпункті 1 пункту 44 Порядку поняття «схеми зв'язку та зміни, що вносяться до них». Тобто, у Порядку передбачається подання оператором телекомунікацій схем.

До того ж, підпункт 1 пункту 3 проєкту Інструкції щодо заповнення форми № 1 «Інформація про ресурси телекомунікаційних мереж» за своїм формулюванням не узгоджується з підпунктами 2, 3 пункту 44 Порядку:

- у проєкті Інструкції, зокрема, зазначається:

1) для мереж фіксованого зв’язку – перелік міжнародних центрів комутації, автоматичних міжзонових/міжміських телефонних станцій, опорно-транзитних телефонних станцій, вузлів спеціальних служб, центральних та кінцевих автоматичних телефонних станцій місцевого рівня, обладнання мережі передавання даних (перелік маршрутизаторів);

- у підпунктах 2, 3 пункту 44 Порядку встановлено:

2) потужність, обсяги задіяння та схеми включення міжнародних центрів  комутації,  автоматичних  міжміських  телефонних  станцій (опорно-транзитних телефонних    станцій/автоматичних   міжміських телефонних  станцій),  центрів  комутації  рухомого (мобільного) зв’язку;

3) кабельні  та  радіорелейні магістральні,  зонові і місцеві (міжстанційні) лінії, типи кабелю та маршрути, типи обладнання.

Зокрема, у проєкті Інструкції застосовуються слова та вирази «перелік», обладнання мережі передавання даних (перелік маршрутизаторів), про що не вказується у пункті 44 Порядку. Тобто, зі змісту пунктів 2, 3 пункту 44 Порядку можна зробити висновок, що вимоги про подання інформації повинні стосуватись лише операторів телекомунікацій, які надають послуги телефонного зв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного) та послуги рухомого (мобільного) зв’язку, тоді, як зі змісту проєкту Наказу можна зрозуміти, що під його дію підпадають і оператори телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету з використанням фіксованих мереж.

Таким чином, проєкти Форми № 1 та Інструкції щодо заповнення форми № 1, які є додатками до проєкту Наказу, потребують доопрацювання з урахуванням наданих зауважень.

3. Розробником у проєкті Форми № 2 пропонується, що оператори телекомунікацій повинні подавати до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій інформацію про точки взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж. Проте, зауваження та пропозиції до проекту такого положення схожі з попередніми, а саме:

- запропонована редакція не відповідає пункту 44 Порядку. Зокрема, це стосується деталізації інформації у пункті 3 проєкту Форми № 2 про точки взаємоз’єднання суб’єктів подання інформації з телекомунікаційними мережами інших операторів телекомунікацій, а також обґрунтування доцільності та відповідності законодавству подання таких даних;

- чітко не визначено перелік телекомунікаційних послуг, а відтак і операторів телекомунікацій, які підпадатимуть під дію проєкту Наказу та повинні будуть подавати інформацію (а фактично, звітність).

4. Щодо проєкту Форми № 3, то деталізація питань, відповіді на які повинен подати оператор телекомунікацій при заповненні цієї форми, теж не відповідає пункту 44 Порядку.

До того ж, викликає сумнів законність встановлення до операторів телекомунікацій вимог у співвідношенні до мети проєкту Наказу та Порядку, вимог подання, наприклад, такої інформації:

  • власник волоконно-оптичних ліній зв’язку;
  • приналежність волоконно-оптичної лінії зв’язку до глобальних (регіональних) волоконно-оптичних ліній зв’язку;
  • структура міжнародного потоку, що проходить по волоконно-оптичній лінії зв’язку (окремою таблицею) тощо.

Тобто, з аналізу проєкту Форми № 3 складається враження, що інформація, яка буде отримана від операторів телекомунікацій, не стосується встановлення державних процедур організації та здійснення оперативно-технічного управління телекомунікаційними  мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

5. У підпункті 2 пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми № 5 «Інформація про подію в телекомунікаційній мережі» вважаємо за доцільне збільшити строки подання операторами телекомунікацій до НЦУ інформації з 10 хвилин до 3-х годин. Вважаємо, що розробником при встановленні таких строків не враховано, що практично іноді виконання вимог у такі стислі строки, просто нереально і це зовсім не залежатиме від оператора телекомунікацій. Разом з цим, зазначений пункт просимо розширити і положеннями, які передбачатимуть обов’язок НЦУ своєчасно сповіщати операторів телекомунікацій про зміну номера оперативного чергового НЦУ та яким чином цією особою будуть фіксуватись отримані від оператора телекомунікацій дані про подію.

6. Проєктом Наказу, зокрема, окремими пунктами у формах звітності, фактично передбачається, що оператори телекомунікацій будуть зобов’язані подавати до НЦУ не лише конфіденційну інформацію, а й інформацію, шо становить для суб’єктів господарювання комерційну таємницю. Крім того, розголошення інформації про схеми розташування телекомунікаційних мереж може становити загрозу національній безпеці країни.

Проте, проєкт Наказу не містить положень про обов’язок збереження працівниками НЦУ конфіденційної інформації та відповідальності до винних осіб, у разі її розголошення.

Тож пропонуємо доопрацювати та доповнити проєкт Наказу положеннями щодо недопустимості незаконного розголошення або використання в інший спосіб працівником НЦУ у своїх інтересах інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень.

 

Отже вважаємо, що проєкт Наказу потребує доопрацювання та врахування наданих ІнАУ зауважень та пропозицій.

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» одним із принципів державної регуляторної політики є прозорість та врахування громадської думки, що передбачає, зокрема, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями.

 

Враховуючи зазначене, звертаємось до Державної регуляторної служби України не погоджувати проєкт Наказу у запропонованій редакції, як такий, що не у повній мірі відповідає законодавству та потребує доопрацювання окремих його положень.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                      А. Пятніков