Лист № 02/1-3 від 05.01.2022 Прем'єр-міністру, Мінцифри та НКРЗІ щодо запиту на роз’яснення по окремим положенням Закону України «Про електронні комунікації» у ситуації, яка склалась із неприйняттям Закону про регуляторний орган

Вихідні реквізити
Вих. № 02/1-3 від 05.01.2022
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Прем'єр-міністр України
Міністерство цифрової трансформації України
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Прем’єр-міністру України

ШМИГАЛЮ Д.А.

 

Віцепрем’єр-міністру –

Міністру цифрової трансформації України

ФЕДОРОВУ М.А.

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

Копія на адресу:

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

Вих. № 02/1-3

від 05.01.2022

 

Щодо надання інформації

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 230 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємось з наступним.

З 1 січня 2022 року набув чинності Закон України «Про електронні комунікації», та, відповідно, втратили чинність закони України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний ресурс України».

16 грудня 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (реєстр. № 6055 від 14.09.2021) (далі – Закон про регуляторний орган).

Тобто, з 1 січня 2022 року, відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, імплементовано європейське законодавство у сфері електронних комунікацій у національне.

Законом про регуляторний орган передбачається, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (регуляторний орган) має стати правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації. Цей Закон мав набути чинності також з 1 січня 2022 року.

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ) створено Указом Президента України №1067/2011 від 23.11.2011 на виконання Закону України «Про телекомунікації». Цим же Указом затверджено Положення про НКРЗІ.

Проте, 17 грудня 2021 року народним депутатом України з політичної партії «ГОЛОС» Железняком Я.І. подано проект постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.12.2021 р. про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», яку зареєстровано за № 6055-П від 20.12.2021 (далі – проект Постанови). Відтак, Закон про регуляторний орган не набув чинності з 1 січня 2022 року.

Тобто, фактично, склалась ситуація, що ринок електронних комунікацій з 1 січня 2022 року є нерегульованим, оскільки, відсутній регуляторний орган, як це визначено у Законі України «Про електронні комунікації» - постійно діючий центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку України та, у зв’язку з цим, в ближчий період, у постачальників електронних комунікаційних послуг можуть виникнути проблеми, які ними безпосередньо не можуть бути вирішені. Зокрема, це неврегульованість процедур подання повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій відповідно до цього Закону, оновлення таких відомостей, користування ліцензіями на користування радіочастотним спектром України (РЧР), користування дозволами на експлуатацію радіоелектронних засобів, продовження термінів їх дії, врегулювання договірних відносин з кінцевими користувачами, як це визначено у Законі України «Про електронні комунікації» тощо.

Така негативна ситуація для ринку електронних комунікацій та його учасників склалась як внаслідок того, що Кабінетом Міністрів України протягом року з дня опублікування цього Закону не виконано вимоги пункту 9 Розділу XIX. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про електронні комунікації», зокрема, щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, прийняття нормативно-правових актів, передбачені цим Законом та забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом, так, і внаслідок, фактично, блокування проектом Постанови підписання, опублікування та набрання чинності Законом про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Разом з цим, до ІнАУ постійно надходять звернення від наших учасників щодо надання роз’яснень по окремим положенням Закону України «Про електронні комунікації» (далі – Закон) у ситуації, яка склалась із неприйняттям Закону про регуляторний орган.

Враховуючи наведене, з метою недопущення законних інтересів та прав учасників ІнАУ, користувачів електронних комунікаційних послуг, просимо надати інформацію з наступних питань:

1. Щодо виконання пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону, яким визначено, що суб’єкти господарювання, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на день набрання чинності цим Законом, у разі невідповідності інформації, наявної в реєстрі, вимогам статті 16 цього Закону, повинні протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом внести відповідні зміни щодо таких відомостей в порядку, визначеному статтею 16 цього Закону.

Питання: В якому порядку та за якою/якими формою/формами подавати повідомлення про внесення інформації до реєстру з 01.01.2022 та з 01.07.2022?

До якого державного органу, в якому порядку та за якою/якими формою/формами подавати повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій з 01.01.2022?

 

2. У статті 63 Закону України «Про телекомунікації» встановлювалось, що умовами надання телекомунікаційних послуг було, зокрема, укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг відповідно до основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. У статті 112 Закону чітко вказується, що вимоги до змісту договору визначаються правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг відповідно до цього Закону.

Станом на 01.01.2022 Кабінетом Міністрів України не затверджено правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

Питання: Чи необхідно, у зв’язку з набуттям чинності Законом, вносити зміни до договорів про надання телекомунікаційних послуг, з 01.01.2022 року?

Чи відповідатимуть Закону дії суб’єктів господарювання щодо внесення змін до договорів про надання телекомунікаційних послуг після затвердження правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг?

 

3. У статті 6 Закону визначено виключні повноваження центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.

Питання: Яке міністерство, відомство, установу тощо визначено станом на 01.01.2022 центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра?

 

4. У пунктах 4-6 Прикінцевих та перехідних положень Закону визначено, як діяти суб’єкту господарювання щодо переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром. Також закріплені законодавчі положення щодо строків дії дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів, висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, дозволів на використання номерного ресурсу.

Станом на 01.01.2022 план розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні не набрав чинності.

Питання: У якому порядку та до якого державного органу повинні звертатись суб’єкти господарювання для отримання, продовження строків дії ліцензій, дозволів тощо з 01.01.2022?

 

5. Питання: Чи має НКРЗІ право та повноваження здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікації, радіочастотного спектра з 01.01.2022?

 

6. У частині першій статті 36 Закону визначено, що технічні засоби електронних комунікацій та кінцеве (термінальне) обладнання повинні мати виданий у встановленому законодавством порядку документ про відповідність.

Питання: Який саме документ і ким виданий повинен мати постачальник електронних комунікаційних послуг/мереж з 01.01.2022 відповідно до частини першої статті 36 Закону? Який документ підтверджує відповідність технічних засобів технічним вимогам та/або технічним регламентам відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» з 01.01.2022?

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                    Олександр Савчук