Лист № 02 від 10.01.2024 НЦУ щодо сприяння припиненню неправомірних дій з боку ОСББ «ВУЛИК-32» відносно ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ»

Вихідні реквізити
Вих. № 02 від 10.01.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Керівнику Національного центру оперативно-технічного 

управління мережами телекомунікацій

ТИТАРЕНКУ О.В.

 

Копії на адреси:

Голові Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України

МИРОНЕНКУ Ю.М.

 

Голові Сумської обласної ВЦА

АРТЮХУ В.М.

 

Голові ОСББ «ВУЛИК-32»

ТИМОШЕНКУ О.Є.

 

Вих. № 02

від 10.01.2024

 

Щодо сприяння припиненню неправомірних 

дій з боку ОСББ «ВУЛИК-32» (м. Суми)

 

Шановний Олександре Володимировичу!

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, значна частина яких є операторами електронних комунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з наступним.

            Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах і організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

            Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР РАДІО СИСТЕМИ» (далі – ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ») (код ЄДРПОУ 21127420, місцезнаходження: м. Суми, вул. Воскресенська 3/5), як постачальник електронних комунікаційних послуг, включений до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, який веде НКЕК, за № 2035 та надає послуги доступу до мережі Інтернет в межах м. Суми.

            Наразі звертаємось до Вас із повідомленням та просимо вжити невідкладних заходів з метою припинення неправомірних дій з боку ОСББ «ВУЛИК-32» (код ЄДРПОУ 40464397, місцезнаходження: м. Суми, вул. Харківська, 32) по відношенню до ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ», як постачальника електронних комунікаційних послуг.

            Між ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» та ОСББ «ВУЛИК-32», відповідно до вимог Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» з 01 серпня 2016 року укладено договір № 26544 про право доступу до елементів інфраструктури будинку №32 по вул. Харківський в м. Суми (далі – Договір). Крім цього, послуги доступу до мережі Інтернет ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» надає абонентам цього будинку впродовж 10 років.

            Заявник зазначає, що неухильно дотримується умов укладеного договору, своєчасно здійснює плату за доступ до елементів інфраструктури будинку, будь-яких порушень умов укладеного договору не допускає.

            Проте, на даний час складається ситуація, що голова ОСББ «ВУЛИК-32» Тимошенко О.Є. намагається обмежити господарську діяльність ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» в наданні послуг доступу до мережі Інтернет мешканцям будинку №32 по вул. Харківський в м. Суми. Зокрема, Голова ОСББ, в односторонньому порядку відмовляє в пролонгації Договору та, листом від 03.01.2024 № 1 повідомив ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ», що з 08 січня 2024 року Договір припиняє свою дію, а ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» вже не має права проводити свою діяльність в будинку №32 по вул. Харківський в м. Суми. Крім цього, за своїми планами, які не ґрунтуються на нормах законодавства, голова ОСББ «ВУЛИК-32» Тимошенко О.Є. викликає представників ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» на 8-9.01.2024 для відключення електронного комунікаційного обладнання та погодження подальшого демонтажу комунікаційних приладів з елементів інфраструктури будинку.

            ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» повідомляє про відсутність будь яких законних підстав для розірвання договору з боку ОСББ «ВУЛИК-32», а тим більше, демонтажу електронної комунікаційної мережі, з використанням якої абонентам будинку надаються послуги.

            Враховуючи вищевикладене, голова ОСББ «ВУЛИК-32» своїми діями одноосібно, без вирішення цього питання на зборах ОСББ, незважаючи на те, що між постачальником електронних комунікаційних послуг та абонентами існують договірні відносини з надання послуг, намагається завадити ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» надавати послуги мешканцям будинку, має намір здійснити незаконний демонтаж електронної комунікаційної мережі.

            Відповідно до пункту 8 частини першої статті 19 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг мають право на установлення технічних засобів електронних комунікацій у приміщеннях, що належать їм на належних правових підставах, з дозволу власника приміщення та розміщення на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту та електроенергетики технічних засобів електронних комунікацій на договірних засадах у порядку, встановленому законодавством.

            Відповідно до частин п’ятої-шостої статті 25 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до елементів інфраструктури будівництва, що не перебувають у власності постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж для розгортання загальнодоступних електронних комунікаційних мереж, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж». Оператору електронних комунікацій або уповноваженим ним особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством, прокладати кабельні підземні, підводні та наземні лінії електронних комунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі та опори інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

            Відповідно до пункту 5 частини першої статті 4 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється за принципом забезпечення надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу на строк не менше строку надання електронних комунікаційних послуг споживачам. А, відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону, власник інфраструктури об’єкта доступу не має права розірвати договір з доступу без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору з доступу, за умови належного виконання замовником умов договору з доступу.

 

            Відповідно до статті 115 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані вживати відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення сталого функціонування мереж електронних комунікацій, що використовуються для надання електронних комунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. 

            Відповідно до частин першої-другої статті 32 Закону України «Про електронні комунікації» управління електронними комунікаційними мережами та відповідальність за забезпечення їх сталості в умовах надзвичайного та воєнного стану покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації. Для забезпечення можливості оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами всіх постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах надзвичайного та воєнного стану створюється Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України.

            А, відповідно до розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) від 16.05.2022 №245 «Про забезпечення роботи технічних засобів та інших елементів мереж електронних комунікацій», задля гарантування надання послуг електронних комунікацій на всій території України у період відсічі збройній агресії російської федерації постачальники електронних комунікацій повинні забезпечити безперервну та безперебійну роботу обладнання, задіяного на мережах електронних комунікацій та зобов’язані, у разі спроби підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності розірвати будь-які договірні відносини щодо розміщення технічних засобів електронних комунікацій, що використовуються для надання електронних комунікаційних послуг, або спроби демонтувати ці засоби – інформувати про це НЦУ.

            З огляду на зазначене, просимо:

            Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій – направити відповідне звернення до ОСББ «ВУЛИК-32» з метою вжиття заходів щодо забезпечення безперервної та безперебійної роботи електронних комунікаційних мереж ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» для надання електронних комунікаційних послуг абонентам у будинок №32 по вул. Харківський в м. Суми та недопущення незаконного демонтажу електронних комунікаційних мереж ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ».

            Про результати розгляду нашого звернення просимо повідомити письмово.

 

            Додаток: копія звернення ТОВ «ТЦ РАДІО СИСТЕМИ» від 08.01.2024 № 5. 

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                         Олександр САВЧУК