Лист № 01/1-5 від 05.01.2024 ВРУ щодо зауважень до проекту Закону про доброчесне лобіювання (реєстр. № 10337 від 13.12.2023)

Вихідні реквізити
Вих. № 01/1-5 від 05.01.2024
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики
Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань правової політики

МАСЛОВУ Д.В.

 

Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань антикорупційної політики

РАДІНІЙ А.О.

 

Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань цифрової трансформації

КРЯЧКУ М.В.

 

Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань економічного розвитку

НАТАЛУСІ Д.А.

 

Голові Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та розвідки

ЗАВІТНЕВИЧУ О.М.

Вих. № 01/1-5

від 05.01.2024

 

Щодо зауважень до проекту Закону 

(реєстр. № 10337 від 13.12.2023)

 

            Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 220 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося з приводу наступного.

            13 грудня 2023 року у Верховній Раді України за № 10337 зареєстровано проект Закону про доброчесне лобіювання (далі – проект Закону), ініційований Кабінетом Міністрів України.

            У Пояснювальній записці зазначається, що проект Закону розроблено з метою забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб’єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування; механізмів контролю за лобістською діяльністю.

            Вивчивши положення проекту Закону, направляємо пропозиції до окремих його положень, які просимо розглянути на засіданні Вашого Комітету та врахувати при підготовці тексту для голосування народними депутатами України.

            1. У пункті 2 частини першої статті 1 проекту Закону надається визначення терміну «суб’єкти адвокації», якими пропонується визнати «громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, непідприємницькі товариства, які відповідно до закону є неприбутковими організаціями, громадські організації, що не мають статусу юридичної особи».

            У Пояснювальній записці до проекту Закону не зазначається, чим саме керувався ініціатор, визначаючи таке коло суб’єктів адвокації.

            Проте, вважаємо, що коло суб’єктів адвокації значно звужено. Наприклад, не враховано, що в Україні, з метою сприяння функціонування суб’єктів господарювання в певній сфері діяльності, створені та діють галузеві об’єднання, асоціації, які також є неприбутковими організаціями та безпосередньо не здійснюють господарську діяльність, проте, фактично, є суб’єктами адвокації.

            Зокрема, у частині другій статті 120 ГК України визначено, що за рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

            Проте, проектом Закону такі права та повноваження асоціації пропонується обмежити, адже така асоціація не визнається ані «суб’єктом адвокації», ані не зможе надавати за договором послуги з лобіювання. Так, проектом Закону визначено вимоги, що лобіювання фінансується клієнтом, та договір називатиметься «надання послуг з лобіювання», а, відтак, це вже господарська діяльність (за визначенням з ПКУ – діяльність  особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами), що, відповідно, передбачатиме потребу сплати податку на прибуток (п.п. 133.1.1 п.133.1 ПКУ). Проте, відповідно до п.п. 133.4.2 ПК України доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. 

            Відтак, асоціація, об’єднання, які є неприбутковою організацією, за умов прийняття закону з запропонованими визначеннями понять «адвокація», «суб’єкти адвокації», «суб’єкти лобіювання», фактично будуть позбавлені виконання ними статутних прав та обов’язків у захисті законних інтересів та прав їх учасників, в т.ч. шляхом впливу на державні органи, органи місцевого самоврядування, при прийнятті, внесенні змін, скасуванні їх рішень, нормативно-правових актів.

            Тим більше, у терміні «адвокація» йдеться про «рішення» (а не про нормативно-правові акти), в той час як «предметом лобіювання» вже визначається лише «нормативно-правовий акт».

            З огляду на зазначене, пропонуємотерміни «адвокація» та «субєкти адвокації» виключити із проекту Закону, які некоректно, неповно та неточно сформульовано, сплутують діяльність з надання послуг з лобіювання і діяльність, яку може здійснювати будь-яка особа (фізична, юридична, ГС і т.д.) щодо впливу на прийняття або утримання від прийняття рішень чи нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, наділених владними повноваженнями, а також внесення змін чи втрату чинності такими рішеннями чи нормативно-правовими актами, зокрема, в межах Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проведення консультацій з учасниками ринків, процедури яких визначені спеціальними законами, до прикладу, статтею 22 Закону України «Про електронні консультації».

 

            2. З огляду на те, що сфери електронних комунікацій, користування радіочастотним спектром України мають вагоме значення у забезпеченні національної безпеки держави, вважаємо недопустимим вплив суб’єктів лобіювання на ці сфери. Тому, пропонуємо пункт 3 частини другої статті 3 проекту Закону доповнити та викласти у редакції:

            «3) діяльність суб’єктів у сфері медіа та у сфері електронних комунікацій».

 

            Крім цього, у Верховній Раді України зареєстровані також альтернативні:

  • проект Закону про лобізм та лобістську діяльність в Україні, № 10337-1 від 26.12.2023, ініційований народним депутатом України Буймістер Л.А.;

  • проект Закону про державну реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні, № 10337-2 від 28.12.2023, ініційований народним депутатом України Власенком С.В.

            Щодо проекту Закону № 10337-1, то його положення не містять визначення  термінів «адвокація» та «суб’єкти адвокації». Проте, пункт 2 частини другої статті 3 проекту Закону також пропонуємо викласти у редакції:

            «3) діяльність суб’єктів у сфері медіа та у сфері електронних комунікацій».

            Крім цього, з метою забезпечення принципу прозорості, за яким здійснюватиметься лобіювання в Україні, проведення обговорення проектів нормативно-правових актів, які розроблятимуться суб’єктами лобіювання, з усіма заінтересованими особами, пропонуємо пункт 5 частини першої статті 5 проекту Закону викласти у редакції:

            «5) організація проведення публічних заходів, інформаційних кампаній, масових ініціатив за предметом лобіювання із забезпечення права широкому колу юридичних та фізичних осіб брати участь у таких заходах (кампаніях, ініціативах тощо);».

 

            Звертаємо увагу, що у проекті Закону № 10337-1 (як і в № 10337, № 10337-2) не розкрито, яким чином будуть реалізовані принципи здійснення лобіювання, зокрема  принцип прозорості, з тим, щоб до обговорення предметів лобіювання були максимально залучені усі зацікавлені особи, а не вибірково та на розсуд суб’єкта лобіювання. У проекті Закону не розкрито процедури організації та проведення публічних заходів, інформаційних кампаній, масових ініціатив тощо.

            З цією метою, пропонуємо проект Закону № 10337-1 доповнити новою статтею такого змісту:

            «Стаття ____. Оприлюднення суб’єктом лобіювання проектів нормативно-правових актів.

            Кожен проект нормативно-правового акта оприлюднюється суб’єктом лобіювання з метою можливості подання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, зауважень і пропозицій.

            Про оприлюднення проекту нормативно-правового акта з метою подання зауважень і пропозицій суб’єкт лобіювання повідомляє у спосіб, встановлений Національним агентством. 

            Усі одержані зауваження і пропозиції щодо проекту нормативно-правового акта, підлягають обов’язковому розгляду та обговоренню з суб’єктом їх подання.»

 

            Враховуючи все вищезазначене, пропонуємо підтримати редакцію проекту Закону № 10337-1, положення якого більш змістовно сформульовано та надають ширше розуміння такої новації в Україні, як лобізм, а також вимог до суб’єкта лобіювання, не обмежується право участі відповідно до законодавства заінтересованих сторін (наприклад, асоціацій, об’єднань) у громадському обговоренні проектів нормативно-правових актів або публічних консультаціях щодо проектів нормативно-правових актів (які не є предметом лобіювання), та не підтримувати проект Закону № 10337-2.

 

            Про результати розгляду цього листа просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ                                  Олександр САВЧУК