Колективне звернення від 30.01.2020 щодо пропозицій до законопроекту «Про медіа» (реєстр.№2693 від 27.12.2019)

Вихідні реквізити
Вих. від 30.01.2020
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Національна рада України

 з питань телебачення і радіомовлення

 

 

Колективне звернення

щодо законопроекту №2693 від 27.12.2019 «Про медіа»

 

Асоціація правовласників та постачальників контенту, Телекомунікаційна палата України, Інтернет Асоціація України, Всеукраїнська Асоціація операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж, Спілка кабельного ТБ України, Асоціація «Укртелемережа» - професійні об'єднання суб'єктів господарювання у конвергентних сферах телебачення і телекомунікацій  висловлюють Вам свою повагу і на захист інтересів своїх членів просять Вас погодити і врахувати наші зауваження при наданні своїх пропозицій народним депутатам України щодо положень проекту Закону України «Про медіа».

Зауваження і пропозиції громадських і професійних об’єднань обговорювались на засіданні робочої групи провайдерів 23 січня 2020р.

Слід зазначити, що законопроект частково враховує ряд наших спільних зауважень і пропозицій у контексті діяльності провайдерів, які у різні періоди надавались до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Так, замість ліцензування для провайдерів запроваджується реєстрація. Реєстрація здійснюється незалежно від технології надання послуг (технологічна нейтральність). Реєстраційний збір затверджується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи. Національній раді забороняється вимагати у реєстрантів відомості, які містяться в інших державних реєстрах. Пропонується впровадження електронних кабінетів для ліцензіатів і реєстрантів, які повинні інтегруватися  з іншими державними реєстрами і через які здійснюється  обмін інформацією з Національною радою. Заборона поширення медіа, скасування реєстрації здійснюється за рішенням суду тощо.

Водночас ми не можемо погодитись з окремими положеннями законопроекту, якісвідчать про збільшення регуляторного тиску на провайдерів.

Наприклад, законопроект погіршує умови діяльності провайдерів у порівнянні з існуючим ліцензуванням у частині повідомлення про зміну переліку телеканалів у складі аудіовізуального сервісу (частина 23 ст.61). Для зміни переліку телеканалів пропонується замість обов'язкового повідомлення через електронний кабінет чекати прийняття Національною радою рішення, хоча в інших статтях законопроекту закріплено, що провайдер аудіовізуального сервісу самостійно формує перелік телеканалів. Звертаємо Вашу увагу, що сьогодні внесення змін до переліку телеканалів здійснюється за повідомним принципом. Можливо, це прикра помилкау великому обсязі документу, яку просимо виправити.

У проекті залишається дискримінаційний по відношенню до місцевих провайдерів обов'язок надання універсального аудіовізуального медіа-сервісу, який з огляду на включення до його складу телеканалів місцевої, регіональноїкатегорії мовлення, телеканалів мовлення громад і тимчасового мовлення в окремих регіонах складає до 20 телеканалів, в той час як загальнонаціональні провайдери зобов'язані надавати у складі універсального аудіовізуального медіа-сервісу лишетелеканалиПАТ «НСТУ» і «Парламентський телеканал «Рада».На наш погляд, це не відповідає європейському принципу пропорційності і недискримінаційності, тому просимо відповідно до ДИРЕКТИВИ (ЄС) 2018/1972 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 11 грудня 2018 року про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій уніфікувати його для всіх категорій провайдерів таким, як і для  провайдерів загальнонаціональних.

Небезпечна для свободи слова в Україні, на наш погляд, відмова від юстування нормативно-правових актів Національної ради з огляду на традиційне прагнення регулятора контенту«втілювати дух, а не букву Закону».Тому просимо відновити обов’язкову державну реєстрацію регуляторних актів Національної ради.

Є декілька інших важливих зауважень, повний перелікяких надаємо з обґрунтуванням у додатку до цього листа. Просимо Вас їх розглянути і врахуватипри обговоренні з депутатами важливого для всієї телевізійної індустрії Закону.

Додаток: Порівняльна таблиця пропозицій та зауважень асоціацій провайдерів до Національної ради до проекту Закону України «Про медіа», реєстраційний № 2693 (станом на 28.01.2020).

 

З повагою,

Голова Правління АППК                                                                                             Наталія Клітна

 

Голова Ради Телекомпалати України                                                                        Тетяна Попова

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                     Анатолій Пятніков

 

Генеральний директор ВАОКТТМ                                                                          Галина Полхович

 

Генеральний директор  СКТУ                                                                               Олександр  Швець

 

Президент Асоціації «Укртелемережа»                                                                        Віктор  Куліш