Колективне звернення від 21.11.2019 Мінекономрозвитку щодо необхідності повернення попередніх тарифів ГС «КАМП» на доопрацювання, обов'язкова сфера кабельної ретрансляції

Вихідні реквізити
Вих. № 254 від 21.11.2019
Відправник
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Заступнику Міністра розвитку

економіки, торгівлі та сільського господарства

Романовичу Д.О.

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

 

Вих. ІнАУ № 254

від 21 листопада 2019 року

 

Колективне звернення щодо необхідності повернення

попередніх тарифів ГС «КАМП» на доопрацювання,

обов'язкова сфера кабельної ретрансляції

 

Шановний Дмитре Олеговичу!

Асоціація правовласників та постачальників контенту, Інтернет Асоціація України, Телекомунікаційна палата України, Всеукраїнська Асоціація операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж - професійні об'єднання суб'єктів господарювання у сфері телебачення і телекомунікацій, висловлюють Вам свою повагу і на захист інтересів своїх членів просять Вас повернути на доопрацювання та не розміщувати на своєму офіційному вебсайті інформацію про початок процесу переговорів про встановлення тарифів ГС «КАМП» у обов'язковій сфері колективного управління «кабельна ретрансляція». При прийнятті рішення просимо врахувати, що наша індустрія має суттєві зауваження до існуючих тарифів, а Міністерство має повноваження ці тарифи не оприлюднювати. Інформуємо Вас, що в даний час тривають двотижневі неформальні консультації з представниками зазначеної ОКУ за результатами спільної наради, яка відбулась в Мінекономіки під Вашим головуванням 11  листопада цього року.

 

Нам стало відомо про оприлюднення ГС «КАМП» тарифів на своєму сайті http://camr.org.ua/page6423051.html, а також надсилання проекту цих тарифів до Мінекономіки для оприлюднення.

 

Повноваження Мінекономіки не оприлюднювати тарифи

Відповідно до п. 1 частини третьої Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою КМУ від 20 серпня 2014 р. № 459 (в редакції постанови КМУ від 11 вересня 2019 р. № 838), одним з основних завдань Мінекономіки є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до пп. 2, 6 п. 1 ст. 4 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», Мінекономіки забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони авторського права і суміжних прав шляхом здійснення державного нагляду за діяльністю організацій колективного управління та виконання таких функцій:

- забезпечення дотримання організаціями колективного управління вимог цього Закону;

- аналіз дотримання вимог законодавства у сфері колективного управління, моніторинг діяльності акредитованих організацій колективного управління та оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Установи.

Частиною 2 ст.20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» визначено, що тарифи, які пропонуються для застосування у договорах з користувачами, мають бути об’єктивними та обґрунтованими, зокрема, з урахуванням економічної вигоди використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у господарській діяльності, характеру та обсягів використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, виду діяльності користувача, фінансово-економічних показників ринку, на якому здійснюється використання зазначених об’єктів.

Враховуючи викладене, надіслані до Мінекономіки від акредитованих ОКУ проекти попередніх тарифів, затверджених на загальних зборах ОКУ, які не відповідають частині другій ст.20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», Мінекономіки може повернути їх ОКУ на доопрацювання і не розміщувати на своєму офіційному вебсайті інформацію про початок процесу переговорів про встановлення тарифів.

 

Попередні тарифи ГС «КАМП» прийнято з грубими порушеннями вимог законодавства

Тарифи, на нашу думку, підлягають поверненню, оскільки містять грубі порушення вимог частини першої - третьої ст.20 Закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», а саме:

  1. Безпідставно розширюють сферу колективного управління ОКУ. Так, у  пункті 1.5 документу міститься інформація про те, що «дані тарифи діють як попередні з часу їх затвердження Загальними зборами Організації (а як остаточні – з часу досягнення згоди на переговорах про встановлення тарифів або відповідно з дня звернення Організації до суду згідно з положеннями ч. 2 ст. 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав») протягом строку, коли Організація є акредитованою організацією за сферою «кабельна ретрансляція об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення» або за іншою сферою, яка включатиме в себе «кабельну ретрансляцію об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення щодо їхніх власних програм (передач) мовлення». На нашу думку, останнє речення є неприпустимим, оскільки Законом не передбачено поглинання окремої, обов'язкової сфери якоюсь іншою сферою.

Також у пункті 1.5 є спірне твердження про те, що ці тарифи є остаточними «з дня звернення Організації до суду». Отже, норма статті 20 Закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» спотворена, оскільки чітко визначено, що «у разі якщо сторони у процесі переговорів не дійшли згоди щодо остаточних розмірів тарифів, організація колективного управління на строк до шести місяців застосовує тимчасові тарифи, розмір яких затверджується Кабінетом Міністрів України»;

  1. У запропонованій ОКУ формулі відсутня складова вирахування витрат платежів, пов'язаних з придбанням (набуттям) прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав;
  2. Не врахована вимога про те, що сплата за кабельну ретрансляцію здійснюється лише за ті об’єкти прав, які містяться в програмах іноземних телерадіоорганізацій відповідно до вимог статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
  3. Не обґрунтовано, яку саме економічну вигоду дає використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у господарській діяльності у програмах іноземних мовників для користувачів;
  4. Вартість кабельної ретрансляції абсолютного показника - 4 грн з кожного абонента - не обґрунтована фінансово-економічними показниками ринку, на якому здійснюється використання об'єктів;
  5. Підхід не враховує характер та обсяги використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, наприклад, різниця у програмах спортивної, новинної тематики у порівнянні з програмами музичної, розважальної тематики тощо.

 

Перелік наших зауважень до цих тарифів не є вичерпним!

Оприлюднені попередні  тарифи є необґрунтованими та необ’єктивними, оскільки:

  • відсутня методика визначення кількості споживачів (абонентів), яким надається доступ, не визначено достовірне джерело про цей показник, що не відповідає принципу об’єктивності;
  • не наведено іноземний досвід щодо вартості прав за кабельну ретрансляцію, зокрема, з врахуванням поточного стану вітчизняної економіки;
  • обґрунтування не містять жодних об’єктивних фінансових чи економічних показників, натомість наводяться численні оціночні твердження на кшталт «за загальним правилом», «значна економічна вигода» та інше.

 

Учасники ринку  звертаються до Вас з проханням у межах повноважень Мінекономіки повернути попередні тарифи ГС «КАМП» на доопрацювання як такі, що прийняті з грубими порушеннями чинного законодавства, недосконалим обґрунтуванням і відсутністю прозорості нарахування фіксованої суми винагороди. 

 

 

З повагою

 

Голова Правління АППК                                                                                             Наталія Клітна

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                     Анатолій Пятніков

 

Голова Ради

Телекомунікаційної палати України                                                                           Тетяна Попова

 

Генеральний директор

Всеукраїнської Асоціації операторів

кабельного телебачення і телеінформаційних мереж                                   Галина Полхович