Відкритий лист Президенту України Ющенку В.А. № 222 від 25.10.2007 про ситуацію, яка склалася внаслідок прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007р. №1169

25.10.2007
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

 

Президенту України Пану Ющенку Віктору Андрійовичу

                                               

 

Вих. № 222

від 25 жовтня 2007 р.

 

 

 

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ Шановний пане Президенте! 

Звертаємося до  Вас як до гаранта конституційних прав та свобод громадян України.

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує більше 80 підприємств та організацій, що працюють в галузі інформаційних технологій і телекомунікацій, занепокоєна ситуацією, яка склалася внаслідок прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007р. №1169  «Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації» (далі – Постанова КМУ № 1169).  Постанова № 1169 набула чинності 10 жовтня 2007 року.

26 вересня 2007 року громадяни України отримали інструмент, який дозволяє правоохоронним органам «добувати»  дозволи на  порушення конституційних прав і свобод людини. Аналіз Постанови № 1169 свідчить, що даний документ є антиконституційним та антидемократичним, порушує права та основні свободи людини, не відповідає загальним принципам безумовного додержання конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукових заходів та порушує самі принципи оперативно-розшукової діяльності, втручається та намагається змінити деякі процедури правосуддя, а також порушує принцип верховенства права. Дана Постанова Кабінету Міністрів України суперечить нормам Конституції України, намагається змінити та «дописати» Закони України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про судоустрій України». Особливо непокоїть введення нового для української юриспруденції принципу: «Порядок застосовується в разі, коли інше не передбачено законом». Відповідно до Конституції України в державі діє принцип верховенства права, що закріплено в ст. 6 : „Органи законодавчої,  виконавчої та судової влади  здійснюють свої   повноваження  у  встановлених  цією  Конституцією  межах  і відповідно до законів України” та ст.19 : „Органи державної влади та  органи  місцевого  самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти  лише  на  підставі,  в  межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією  та  законами України”. Нехтування такими конституційними принципами з боку держави призводить до того, що фактично руйнуються основи державного ладу та незалежності країни, законодавча та судова влада втрачають належні їм функції. Постанова КМУ № 1169 руйнує засади законного судочинства, замінюючи мотивоване рішення суду, яке приймається згідно з чинним законодавством України, на «дозвіл», що видається одноосібно головою апеляційного суду  без дотримання відповідних процедур та фактично не підлягає ніякому контролю у зв’язку з його так званою «цілковитою таємністю». На нашу думку, такий дозвіл, навіть якщо він і буде виданий, не має ніякої юридичної сили та не може бути використаний у законний спосіб.На превеликий жаль, прийняття Постанови №1169 не отримало ніякої правової оцінки ані з боку Міністерства юстиції України, ані з боку Генеральної прокуратури України, ані з боку Верховного Суду України, ані з боку Верховної Ради України, що є симптомом повної руйнації правових відносин в Україні.        З урахуванням вищезазначеного, Інтернет Асоціація України звертається до Вас з проханням вжити невідкладних  заходів щодо поновлення законних прав та свобод громадян шляхом призупинення дії Постанови КМУ № 1169 від 26.09.2007 року та її подальшого скасування.  З повагою,
                   Голова Правління                  Інтернет Асоціації України                  Т. Попова