Спільний лист №1464 від 15.12.2014 Київському міському голові щодо впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій

15.12.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

 

АСОЦІАЦІЯ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ»

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

Комісія з питань науки і ІТ

 

м. Київ,

б-р Лепсе, 5Г, 1 поверх

тел./факс: (044) 4011558

04053, м Київ, вул.О.Гончара,15/3,офіс 22 тел./факс: (044) 2782925

01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 34,

тел.: (044) 2783069, факс: (044) 2263152

 

 

 

Київському міському голові

Кличку В.В.

01044, м. Київ вул. Хрещатик, 36

 

 

Копія: Голові Постійної комісії Київської міської

ради з питань транспорту та зв’язку

Піковському І.О.

01001, вул. Хрещатик, 36 

 

 

Копія: В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Барашу М.Я.

03035, м. Київ, вул. Урицького, 45

 

 

Вих. №1464

від «15» грудня 2014р.

 

 

Щодо впорядкування діяльності суб’єктів

господарювання в галузі

зв’язку та інформаційних технологій

 

 

Шановний Віталію Володимировичу!

 

Ми щиро вітаємо наміри Київської міської влади ліквідувати корупційні схеми попередників та втілити механізми управління, що дозволить сформувати прозору систему бюджетних асигнувань міста.

Так, Рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 р. № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» (далі — Рішення) встановлено посередника в особі комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (далі – КЖСЕ) для збирання коштів з суб'єктів ринку телекомунікацій а розташування телекомунікаційного обладнання в будинках комунальної форми власності, яке використовується винятково для забезпечення надання послуг з доступу до Інтернет та телебачення мешканцям будинків. Заслуговує на увагу те, що згідно Рішення лише 25% з перерахованих на рахунок КЖСЕ коштів, передбачається для балансоутримувачів будинків на відшкодування витрат утримання місць розміщення телекомунікаційних мереж, а інші 75% скеровуються на утримання посередницьких структур та формування сумнівних фондів.

Таким чином, сплачені підприємствами телекомунікаційної галузі  відповідно до Рішення та на підставі договірних відносин з КЖСЕ кошти до бюджету міста Києва не надходять.

Варто відмітити, що відповідно до умов договорів, нав'язаних КЖСЕ, плата за розміщення телекомунікаційного обладнання визначається загальною кількістю квартир житлового будинку а не реальною кількостю квартир, безпосередньо підключених до обладнання певного оператора телекомунікацій.

Отже, зазначене Рішення призвело до створення в м. Києві монополіста в особі комунального підприємства, якому було делеговано виключне право укладати договори на розміщення телекомунікаційних мереж в будівлях комунальної власності та розпоряджатися отриманими від підприємств коштами, використовуючи економічно необґрунтовані тарифи на розміщення телекомунікаційного обладнання.

До того ж, співвласники житлових будинків (власники приватизованих квартир), які безпосередньо користуються телекомунікаційними послугами, не отримують від КЖСЕ інформації щодо спрямування і використання коштів, сплачених телекомунікаційними підприємствами за розміщення телекомунікаційного обладнання в допоміжних приміщеннях даних будинків. 

Існуюча до цього часу загроза економічній конкуренції, зумовлена Рішенням та діяльністю КЖСЕ, підтверджена Рекомендаціями Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ) від 26 жовтня 2011 року № 20-рк «Про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції»,  в яких АМКУ було визначено, що  встановлені Рішенням тарифи є економічно необгрунтованими та такими, що підлягають перегляду та встановленню на новому, економічно обґрунтованому рівні.

Але вищезазначені Рекомендації АМКУ, на жаль, залишилися проігнорованими органами Київської міської ради без будь-яких пояснень.

З приходом нової влади у м. Києві в результаты виборів до Київради та Київського міського голови з'явилася надія подолання існуючої багато років поспіль ганебної практики «витягування» з операторів телекомунікацій грошей за допомогою уповноважених комунальних підприємств.

При цьому, при Постійній комісії Київради з питань транспорту та зв’язку було створено робочу групу по перевірці діяльності КЖСЕ, але результатів її роботи поки що не видно. Більше того,  вищезгаданою комісією пропонувалися зміни до Рішення Київради №378/5765, яким побори з операторів узаконювалися би.

Шановний Віталію Володимировичу, одним з елементів структурних змін є перегляд діючих регуляторних актів, які не відповідають основним засадам розвитку підприємництва, економічної конкуренції і стримують розвиток телекомунікацій у столиці, до числа яких насамперед належить Рішення Київської міської ради від 14.07.2011 №378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій».

Вказане Рішення потребує негайного скасування, а діючі тарифи за розміщення телекомунікацій в житлових будинках комунальної власності потребують перегляду за погодженням  з АМКУ, одночасно з проведенням публічного обговорення та узгодження проекту договору щодо розміщення телекомунікаційного обладнання, умовами якого необхідно передбачити оплату не за загальну кількість квартир будинку, а лише за ті квартири, які підключені до  послуг оператора – сторони договору.

Окрім зазначеного, для врегулювання всіх спірних питань доцільним є розгляд та прийняття на сесії Київської міської ради єдиної для усіх Методики по розрахунку тарифів за розміщення телекомунікацій, погодженої з Антимонопольним комітетом України та єдиного Порядку надання доступу до житлових та нежитлових будинків усіх форм власності.

Переконані, що втілення в життя пропонованих даним зверненням дій та рішень Київської міської ради стане реальною демонстрацією підтримки підприємців столиці.

 

Додатки:

 

1.    Копія Рекомендацій Антимонопольного комітету України «Про запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції» від 26.10.2011 № 20, на 3 арк.

2.    Технічні умови для розробки Методичних рекомендацій для обрахунку плати за розміщення телекомунікаційних мереж на 1 арк.

 

 

 

 

 

З повагою,

 

Директор

Телекомунікаційної палати України                                                     Костянтин Гріцак

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                   Тетяна Попова

 

 

 

Віце-президент УСПП                                                                             Іван Пєтухов

 

Прикріплені файли: