Спільний лист №134/1-8 від 15.08.2016 щодо проекту ЗУ "Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж"

15.08.2016
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Комітету з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

 

Голові Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

Скуратовському С.І.

 

Голові Комітету з питань транспорту

Дубневичу Я.В.

 

Голові Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Домбровському О.Г.

 

Голові Комітету з питань екологічної

політики, природокористування та наслідків

Чорнобильської катастрофи

Диріву А.Б.

 

Голові Комітету з питань бюджету

Павелку А.В.

 

Голові Комітету з питань запобігання і протидії корупції

Соболєву Є.В.

 

Голові Комітету з питань європейської інтеграції

Іоновій М.М.

 

Вих. №134/1-8

від «15» серпня 2016 року

 

(долучення до листа ІНАУ №120/1-8

від  5 липня 2016 року і до листа АППК

№ 626 від 30 червня 2016)

 

Щодо проекту Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж»

(реєстраційний № 4159 від 26.02.2016)

у частині положень щодо «будинкової розподільчої мережі»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) й Асоціація правовласників та постачальників контенту (далі – АППК, разом – асоціації) висловлюють Вам свою повагу та звертається з приводу необхідності внесення змін до законопроекту № 4159 у частині положень щодо «будинкової розподільчої мережі».

Обґрунтування. Члени наших асоціацій впевнені, що положення законопроекту в останній редакції від 06.06.2016 у частині врегулювання положень щодо «будинкової розподільчої мережі» містить ризики втрати операторами, провайдерами телекомунікацій своєї власності – будинкових розподільчих мереж (далі – БРМ), що були побудовані за власний рахунок операторами, провайдерами до можливого вступу в дію закону, а також необґрунтовано встановлює  пільгові умови використання БРМ для компаній-монополістів у сфері зв'язку, які надають загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги. Тому законопроект у цій частині потребує ретельного перегляду.

Так, визначення БРМ, яке надається в проекті закону (ст.1) «будинкова розподільна мережа – частина телекомунікаційної мережі між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, що належить власнику (володільцю) об’єкта будівництва, що призначена для надання телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам в окремих приміщеннях (квартирах) будинку», чомусь визначає, що БРМ належить власнику (володільцю) об’єкта будівництва, хоча на практиці власниками БРМ у більшості випадків є оператори, провайдери телекомунікацій, які будували такі мережі для надання телекомунікаційних послуг мешканцям будинків. На наші переконання, визначенням БРМ не потрібно встановлювати хто саме є власником БРМ, оскільки це можуть бути особи, відмінні від власника (володільця) об’єкта будівництва. Термін потребує удосконалення, оскільки така редакція може призвести до порушення ст.13 Конституції України, якою зокрема передбачено, що «Усі суб'єкти права власності рівні перед законом».

Пропонуємо викласти цей термін в іншій редакції, яка усуне недоліки й буде узгоджена з визначенням БРМ у Законі України «Про телебачення і радіомовлення»: «будинкова розподільна мережа – телекомунікаційна мережа або її частина, яка є однією з внутрішніх комунікацій будинку, що призначена для надання телекомунікаційних послуг, в тому числі для потреб телебачення і радіомовлення,безпосередньо в окремі приміщення (квартири) будинку».

 

Крім того, п.3-4 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту встановлено, що
«3. За розташовані та введені в експлуатацію будинкові розподільні мережі на об’єктах житлового фонду усіх форм власності та розташовані та введені в експлуатацію технічні засоби телекомунікацій на елементах інфраструктури Об’єктів доступу, до набрання чинності цим Законом, одноразова плата не справляється. 4. За розташовані та введені в експлуатацію будинкові розподільні мережі на об’єктах житлового фонду усіх форм власності для надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг, до набрання чинності цим Законом, плата не справляється. З метою обліку таких мереж та технічних засобів та врегулювання господарських відносин між власником та замовником, ними здійснюється технічна інвентаризація розміщення мереж та технічних засобів та укладається договір з доступу без стягнення плати». Тобто мається на увазі створення пільгових умов діяльності для компаній - монополістів у сфері зв'язку, які надають послуги з використанням  архаїчних технологій (фіксований зв'язок), що буде стримувати конкуренцію і подальший розвиток телекомунікацій. Через це, просимо об'єднати ці два пункти і викласти у наступній редакції, яка б гарантувала рівні умови діяльності для всіх компаній у сфері телекомунікацій:

«3. За розташовані та введені в експлуатацію будинкові розподільні мережі на об’єктах житлового фонду усіх форм власності та розташовані та введені в експлуатацію технічні засоби телекомунікацій на елементах інфраструктури Об’єктів доступу, до набрання чинності цим Законом, одноразова плата не справляється. З метою обліку таких мереж та технічних засобів та врегулювання господарських відносин між власником та замовником, ними здійснюється технічна інвентаризація розміщення мереж та технічних засобів та укладається договір з доступу без стягнення плати.»

Підсумовуючи, асоціації підтримують необхідність якнайшвидшого прийняття закону, яким на державному рівні буде врегульоване питання користування будинковими розподільними мережами та користування елементами інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та вирішено ряд нагальних проблем, які на сьогодні існують у операторів телекомунікацій у доступі до зазначених об’єктів при прокладанні телекомунікаційних мереж за умови врахування зауважень і пропозицій з боку індустріальних об'єднань.

 

З повагою,

 

Голова правління

Інтернет Асоціації України                                                                                           О. Федієнко

 

Голова правління

Асоціації правовласників та постачальників контенту                                           Н. Клітна