Спільний лист ІнАУ, УСПП та Конфедерації роботодавців України № 28 від 08.02.2013 р.Прем'єр-міністру України щодо регульованих тарифів на телеком. послуги

08.02.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

№ 28

 

від «08» лютого 2013 р.

 

Прем'єр-міністру України

Азарову М.Я.

 

Щодо неправомірних спроб регулятора

в  галузі  звязку  та  інформатизації

здійснювати регулювання тарифів на

телекомунікаційні послуги

 

Шановний Миколо Яновичу!

 

Користуючись нагодою, Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Інтернет Асоціація України (ІнАУ) та Конфедерація роботодавців України висловлюють Вам свою повагу та звертаються з наступного приводу.

На ринку телекомунікацій складається незрозуміла та напружена  ситуація, пов'язана з діями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі — НКРЗІ), щодо спроб здійснення під виглядом постійного моніторингу цін, регулювання тарифів на телекомунікаційні послуги, встановлення яких є виключним правом операторів, провайдерів телекомунікацій.

Так, учасниками ринку телекомунікацій отримано письмову вимогу НКРЗІ (лист НКРЗІ від 17.01.2013 №01-371/13) стосовно щомісячного надання регулятору інформації щодо зміни та/або введення всіх нових тарифів, тарифних планів на всі телекомунікаційні послуги та економічного обґрунтування причин, які обумовили необхідність внесення змін та/або введення нових тарифів, тарифних планів.  

Причому зазначені вимоги НКРЗІ аргументовані протокольним рішенням Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року,  а також необхідністю в межах повноважень забезпечувати формування та реалізацію державної тарифної політики у сфері телекомунікацій та здійснювати вдосконалення нормативної та методологічної бази формування тарифів, які підлягають державному регулюванню.

Нормами статті 189 Господарського кодексу України (ГКУ) та статті 6 Закону України Закону України “Про ціни і ціноутворення” передбачено розподіл цін на вільні, які визначаються суб'єктами господарювання самостійно та державні фіксовані (регульовані), які згідно зі статтею 191 ГКУ запроваджуються органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень у встановленому законодавством порядку.

Підпунктом 6 пункту 4 Положення про НКРЗІ, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 року № 1067/2011 до завдань НКРЗІ віднесено забезпечення у межах своїх повноважень формування та реалізації державної тарифної політики у сфері телекомунікацій, вдосконалення нормативної та методологічної бази формування тарифів, які підлягають державному регулюванню.

Законом України “Про телекомунікації” передбачено особливості державного регулювання тарифів на телекомунікаційні послуги, зокрема частиною першою статті 66 Закону України “Про телекомунікації” визначено , що тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій самостійно, за винятком визначених частиною другою зазначеної статті Закону послуг, тарифи на які підлягають державному регулюванню.

Відповідно до частини другої статті 66 та частини першої статті 62 Закону України “Про телекомунікації” державному регулюванню шляхом встановлення НКРЗІ граничних або фіксованих тарифів підлягають тарифи на загальнодоступні послуги, до яких належать послуги з підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв'язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв'язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв'язку за допомогою таксофонів.

З огляду на вищевикладене серед учасників ринку поширюється  питання про перевищення повноважень з боку  НКРЗІ шляхом встановлення обов’язку  операторам, провайдерам телекомунікацій, щомісячно надавати відомостей щодо зміни та/або введення нових тарифів (тарифних планів) та економічного обґрунтування таких змін  незалежно від послуг, що надаються та всупереч визначених Законом України “Про телекомунікації” норм особливостей тарифного регулювання.

Про бажання НКРЗІ всупереч вищевикладеним положенням законодавства здійснювати регулювання тарифів, встановлення яких є виключним правом операторів і провайдерів, свідчить і схвалений рішенням НКРЗІ від 27.12.2012 № 685 проект Закону України “Про внесення змін до Закону УкраїниПро телекомунікації” (щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання та створення ефективних механізмів).

Зокрема, пропонований регулятором законопроект передбачає новацію, згідно з якою НКРЗІ матиме повноваження накладати на учасників ринку регуляторні зобов'язання щодо необхідності представлення на погодження НКРЗІ тарифів (тарифних планів) на надання послуг споживачам на ринках певних телекомунікаційних послуг, що в подальшому зумовить наявність суттєвих протиріч між окремими нормами статей Закону України “Про телекомунікації”.

Підсумовуючи вищенаведене та з метою недопущення  посилення напруги та  обурення учасників телекомунікаційного ринку щодо  перевищення НКРЗІ законодавчо визначених повноважень, що в свою чергу матиме негативне відображення на інвестиційній привабливості телекомунікаційної галузі, просимо Вас, шановний Миколо Яновичу, втрутитися в ситуацію та посприяти у недопущенні неправомірному втручанню НКРЗІ у господарську діяльність учасників ринку телекомунікацій.

 

З повагою,

 

Віце-президент УСПП з питань ІТ

І.Пєтухов

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України

С.Бойко

 

 

Президент Конфедерації роботодавців України

О.Шевчук