Письмо из Секретариата Президента Украины относительно выдачи лицензий на пользование радиочастотным ресурсом

09.01.2007
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Секретаріат Президента України
Інформаційна служба

Голові правління Інтернет
Асоціації України
Т. В.ПОПОВІЙ
Директору ТОВ "Максфілд телеком"
Ю.М.РАДЬКУЗа дорученням керівництва Секретаріату Президента України Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою України, Антимонопольним комітетом України розглянуто порушені у Ваших листах питання щодо непрозорості та неефективності розподілу радіочастотного ресурсу України з боку Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ), зокрема, порушення правил розподілу радіочастот для широкосмугового радіодоступу за стандартом ІЕЕЕ 802-16 (WіМАХ).

За Інформацією Служби безпеки України при вирішенні питання про надання товариствам "Ес-лайн", "Санком" та "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України" ліцензій на користування радіочастотним ресурсом, в діях членів НКРЗ присутні окремі ознаки порушень вимог п. "г" ч. З ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" (надання незаконних переваг фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень). Проте строки накладення адміністративного стягнення за вказане правопорушення закінчились.

З метою забезпечення прозорості проведення конкурсного відбору претендентів на
користування радіочастотним ресурсом Антимонопольним комітетом України запропоновано НКРЗ ініціювати внесення відповідних змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

Додаток: на 5 арк.

З повагою
Керівник Головної служби       
інформаційної політики                                              О. В. Семирядченко

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
03035, Київ-35
Тел. 428-13-20
вул. Урицького, 45
Факс 428-13-25


Секретаріат
Президента України

Щодо видачі НКРЗ
ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом

До Антимонопольного комітету України надійшов лист Секретаріату Президента України від 20.10.2006 № 41-02/662 щодо звернення голови правління Інтернет Асоціації України Т. Попової та представників професійних об'єднань, громадських організацій і компаній, що працюють в галузі інформаційних технологій та телекомунікацій, щодо непрозорості та неефективності розподілу радіочастотного ресурсу України Національною комісією з питань регулювання зв'язку України (НКРЗ), а також листа директора ТОВ "Максфілд телеком" Ю. Радька стосовно діяльності НКРЗ, зокрема щодо порушення правил розподілу радіочастот для широкосмугового радіодоступу за стандартом ІЕЕЕ 802-16 (ММАХ).

Крім того, листом Генеральної прокуратури України від 01.11.2006 № 07/2/ І -р зазначені звернення голови правління Інтернет Асоціації України Т. Попової та директора ТОВ "Максфілд телеком" Ю. Радька (надіслані до Генеральної прокуратури України з  Секретаріату Президента України листом від 20.10.2006 № 41-02/662) були направлені до Антимонопольного комітету України для перевірки у межах компетенції наведених у зверненні доводів.

За результатами розгляду зазначених вище звернень повідомляємо наступне.
Згідно зі статтею 10 чинного Закону України "Про радіочастотний ресурс" (надалі -Закон) Кабінет Міністрів України України затверджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот і План використання радіочастотного ресурсу України. Чинний  на  сьогодні   План   використання   радіочастотного  ресурсу   України було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815. Рішення НКРЗ від 18.05.2006 №274 "Про видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України" в частині видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України" у смугах радіочастот 3600,-3700,0 і 3700,0-3800,0 МГц, та рішення НКРЗ від 02.03.2006 № 215 "Про видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України", в частині видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом ТОВ "Санком" (у смугах радіочастот 2345,0-2400,0 МГц) та ТОВ "ЕС-ЛАЙН" (у смугах радіочастот 2300,0-2305,0; 2320,0-2345,0 МГц), приймались до затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 Плану використання радіочастотного ресурсу України.

Відповідно до частини 6 статті 9 Закону України "Про радіочастотний ресурс" (надалі - Закон) в редакції від 01.01.2003 План використання радіочастотного ресурсу України повинен був розроблятися Центром "Укрчастотнагляд" і затверджуватись Адмішетрацією зв'язку та радіочастот України  (надалі - АЗРЧ).  Згідно  з  частиною  3  статті  5 Закону повноваження АЗРЧ покладались на Державний комітет зв'язку та інформатизації України.

Державним комітетом зв'язку та інформатизації України наказом від 24.03.2003 № 53 було затверджено План використання радіочастотного ресурсу України загальними користувачами. За інформацією НКРЗ (лист від 10.11.2006 №01-7899/131), до затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 Плану використання радіочастотного ресурсу України "...НКРЗ здійснювала ліцензування користування радіочастотним ресурсом на підставі діючої на той час нормативно-правової бази, керуючись частиною 2 Прикінцевих положень Закону України "Про радіочастотний ресурс", якою визначається, що "...до приведення законодавства у відповідність із цим Законом застосовуються нормативно-правові акти в частині, що не суперечить цьому Закону."... На момент прийняття рішень НКРЗ від 02.03.2006 № 215 та від 18.05.2006 №274 НКРЗ керувалась Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженою постановою КМУ від 15.12.2005 №1208 ...та Планом використання радіочастотного ресурсу України загальними користувачами, затвердженим наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 24.03.2003 № 53".

Згідно з Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208, смугу радіочастот 2300,0-2500,0 МГц віднесено до фіксованої, рухомої, аматорської і радіолокаційної радіослужби; 3600,0-4200,0 МГц - до фіксованої, фіксованої супутникової (космос-земля), рухомої радіослужби.

Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України загальними користувачами, затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 24.03.2003 № 53, смуги радіочастот 2300,0-2400,0 МГц було виділено для багатоканальних багатоабонентських систем розподілу телевізійних сигналів та передачі даних, П24.3; смуги радіочастот 3400,-3700,0 МГц виділено для систем радіорелейного зв'язку, П 25.1 і багатоканальних багатоабонентських розподільчих цифрових систем, П 25.2; смуги радіочастот 3700,0-3900,0 МГц - для систем радіорелейного зв'язку, П 25.1.

Згідно з рішенням НКРЗ від 02.03.2006 № 215 ТОВ "Санком" (у смугах радіочастот 2345,0-2400,0 МГц) та ТОВ "ЕС-ЛАЙН" (у смугах радіочастот 2300,0-2305,0; 2320,0-2345,0 МГц) було видано ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для цифрового радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції цифрової інформації, телевізійного зображення та передавання звуку; згідно з рішенням НКРЗ від 18.05.2006 №274 ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України" видано ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для мережі радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби (у смугах радіочастот 3600,0-3700$; 3700,0-3800,0 МГц).

Враховуючи наведене, дії НКРЗ щодо прийняття рішень НКРЗ від 02.03.2006 № 215 та від 18.05.2006 №274 в частині видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України", ТОВ "ЕС-ЛАЙН" та ТОВ "Санком" відповідали зазначеним вище нормативним актам і не містять ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс
України", "у разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то вільні смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах".

За інформацією НКРЗ (лист від 15.09.2006 № 01-6122/131), станом на 18.05.2006 (на момент прийняття рішення НКРЗ від 18.05.2006 №274 про видачу ліцензії ТОВ "Конфіденційні телекомунікації України") смуги радіочастот 3600,0-3700,0 та 3700,0-3800,0 МГц використовувались магістральними лініями радіорелейного зв'язку обласних радіотелевізійних центрів Концерну РРТ та ВАТ "Укртелеком". НКРЗ листом від 10,11.2006 №01-7899/131 повідомила, що на момент прийняття рішень НКРЗ від 02.03.2006 № 215 смуга радіочастот 2300,0-2400,0 МГц не була вільною, оскільки у ній активно працюють радіолокаційні системи Міністерства оборони.

За інформацією НКРЗ, вважаються вільними смуги радіочастот, коли відсутнє жодне
підприємство, яке має ліцензію на користування цими радіочастотами. Законодавство про радіочастотний ресурс не дає чіткого визначення поняттям "вільні  смуги, номінали радіочастот".

За таких обставин, немає достатніх правових підстав вважати, що смуги радіочастот 2300,0-2400,0 МГц на момент прийняття рішення НКРЗ від 02.03.2006 № 215 та смуги радіочастот 3600,0-3700,0 і 3700,0-3800,0 МГц на момент прийняття рішення НКРЗ від 18.05.2006 №274 були вільними і що видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в цих діапазонах передбачала застосування положень частини 3 статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

Вважаємо, що видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом в усіх випадках повинна відбуватися прозоро і на конкурсних засадах.

Враховуючи наведене, у листі Комітету від 19.09.2006 № 36-29.1/07-5704 НКРЗ було запропоновано ініціювати внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України", зокрема частину 3 статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" викласти в такій редакції: "у разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах".

Голова Комітету                                                       О. КОСТУСЄВ

СЛУЖБА   БЕЗПЕКИ   УКРАЇНИ
01034, м.Київ, вул. Володимирська, 33, тел. (044) 256-99-05


Заступнику Глави
Секретаріату Президента України
Бондару В.В.
м. Київ 220, вул. Банкова, 11

Щодо розподілу радіочастотного ресурсу

Шановний Вікторе Васильовичу!

Службою безпеки України розглянуто матеріали звернення голови правління Інтернет Асоціації України Т.Попової, а також лист директора ТОВ "Максфілд телеком" Ю.Радька щодо непрозорості та неефективності розподілу радіочастотного ресурсу України з боку Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ).

В ході здійснення заходів з перевірки відомостей, викладених у зверненнях з'ясовано, що при вирішенні питання щодо надання товариствам 'БС-ЛАЙН", "САНКОМ" та "КОМПАНІЯ "КОНФІДЕНЦІЙНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ" ліцензій на користування радіочастотним ресурсом, НКРЗ не визначалась заявлена потреба в радіочастотному ресурсі і відповідний конкурс або тендер не проводився.

Таким чином, в діях членів НКРЗ присутні окремі ознаки порушень вимог п. V ч. З ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" (надання незаконних переваг фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття нормативно-правових актів чи рішень), але строки накладення адмінстягнення за вказане правопорушення закінчились.

З метою встановлення законності прийняття НКРЗ вищевказаних рішень та вжиття відповідних заходів реагування, Службою безпеки України до органів прокуратури направлено відповідне інформування.

З повагою                                                          
Заступник Голови Служби                                                  М. Куркін


Прокуратура України
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
01011, Київ-11,
вул.Різницька13/15
факс: 290-26-03

Антимонопольний комітет України
Міністерство транспорту та зв'язку України
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Секретаріат Президента України

Поповій Т.В.
вул. Олеся Гончара, 15/3,
офіс 22, м.Київ, 01025

Радьку Ю.М.
Контрактова площа, 8а,
м. Київ, 04070

Направляю звернення голови Правління Інтернет Асоціації України Попової Т. В. та директора ТОВ "Максфілд телеком" Радька Ю. М. щодо правомірності та ефективності розподілу радіочастотного ресурсу України, які надійшли з Секретаріату Президента  України.

Прошу доручити у межах компетенції перевірити наведені у зверненнях доводи та про результати поінформувати заявників і Секретаріат Президента України у встановлений законом строк.

Додаток: на 38 арк. (першим 3 адресатам).

Заступник начальника управління -               
начальник відділу захисту фінансово-                
економічних інтересів держави                                          А.Трипілка