Протокол засідання Правління Інтернет Асоціацї України № 1 від 26.01.2012 р.

31.01.2012

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 1 від 26.01.2012 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ПРОТОКОЛ

26.01.2012                                    м. Київ                                                № 1

Присутні:

Голова Правління:

Т.Попова 

 

Члени Правління:

Б.Борисов

Д.Грищук

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

О.Ольшанський

І.Пєтухов

О.Тітов

О.Федієнко

 

Запрошені:

М.Бондарчук

О.Гудзь

Г.Карпов

В.Куковський

В.Ржечицький

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (10),

що складають більшість від загальної кількості складу.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

 

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 26 січня 2012 р.

1.      Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 18.01.2012 р.

2.      Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини і свободи слова від 24.01.2012 р.

3.      Затвердження рішень засідання Бюджетного комітету ІнАУ від 24.01.2011 р.

4.      Затвердження пропозицій засідання Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності від 25.01.2012 р.

5.      Питання проведення XIII з‘їзду ІнАУ та VIII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

6.      Питання ДП "UA-IX".

7.      Затвердження пропозицій ІнАУ щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій».

8.      Затвердження пропозицій ІнАУ щодо проекту «Порядку доступу (надання в користування)  кабельної каналізації електрозв’язку».

9.      Різне.

 

Рішення

1.      Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 18.01.2012 р.

Слухали: М.Комісарука.

Ухвалили:

1.1. Взяти до відома інформацію про засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 18.01.2012 р.

1.2. Включити до складу Комітету у якості члена Поповича Анатолія, Маркентинг-директора First Internet Sales House.

Голосували: одноголосно.

 

2.      Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини і свободи слова від 24.01.2012 р.

Слухали: М.Бондарчук.

Ухвалили:

2.1. Взяти до відома інформацію про засідання Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини і свободи слова від 24.01.2012 р.

2.2. Взяти за основу проект Відкритого листа громадських організацій та професійних асоціацій щодо продовження діяльності Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

Голосували: одноголосно.

 

3.      Затвердження рішень засідання Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

3.1. Рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити результати виконання бюджету ІнАУ за 2011 р.

3.2. Затвердити результати виконання бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком» за 2011 р.

3.3. Проекти бюджетів ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» розглянути на позачерговому засіданні Правління ІнАУ 02.02.2012 р.

Голосували: одноголосно.

 

4.      Затвердження пропозицій засідання Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності від 21.12.2011 р.

Слухали: Д.Грищука.

Ухвалили:

4.1. Взяти до відома інформацію про засідання Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності від 24.01.2012 р.

4.2. Доручити В.Куковському направити у електронну розсилку Правління для ознайомлення проект Методичних рекомендацій щодо порядку виконання запитів про відповідні кримінальні правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності та Аналіз процесу взаємодії й обміну інформацією між Управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми ДКМ МВС України та операторами і провайдерами телекомунікаційних послуг.

Голосували: одноголосно.

 

5.      Питання проведення XIII З‘їзду ІнАУ та VIII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

5.1. Схвалити проведення VIII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства» 29-го лютого 2012 р. об 10:00-14:00 (реєстрація 9:30), в конференц-залі готелю Radisson Blu (м. Київ, вул. Ярославів Вал 22); XIII З’їзд ІнАУ – 15:00-18:00 за тією ж адресою.

5.2. Схвалити проект Порядку денного XIII з‘їзду ІнАУ з урахуванням зауваження.

5.3. Схвалити проект Пропозиції зі спонсорської підтримки VIII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства» з урахуванням зауважень.

5.4. Взяти за основу перелік питань до розгляду на VIII Конгресі «Україна на шляху до інформаційного суспільства» та інформацію щодо Конгресу. Доручити виконавчому директору ІнАУ опрацювати проект Програми Конгресу з урахуванням зауважень та представити  його до засідання Правління 02.02.2012 р..

Голосували: одноголосно.

 

6.      Питання ДП "UA-IX"

6.1. По питанню про оптимізацію роботи ДП "Українська мережа обміну трафіком"

Слухали: С.Поліщука, членів Правління.

Ухвалили:

1.      Винести розгляд питання щодо оптимізації роботи мережі обміну трафіком ДП «UA-IX» на позачергове засідання Правління.

2.      Здійснити заходи щодо придбання для ДП «Українська мережа обміну трафіком»  обладнання.

 

6.2. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком»  (з приводу прийняття нових Учасників)

Слухали: членів Правління

Ухвалили:

1.        Зняти питання з розгляду та винести його на позачергове засідання Правління.

2.        Доручити юристу Гудзь О.  підготувати до позачергового засідання Правління  проект змін до Статуту «Українська мережа обміну трафіком» із внесенням положень щодо строковості голосування (30 календарних днів) та положень, що голосування вважається пройденим, якщо Претендентом  протягом строку голосування отримано не більше ніж 25% голосів «проти» від загальної  кількості Учасників.

 

6.3. Про Порядок прийняття нових Учасників у склад ДП «Українська мережа обміну трафіком» 

Слухали: членів Правління

Ухвалили:

1.   Зняти питання з розгляду та винести його на позачергове засідання Правління.

2.   Доручити юристу Гудзь О.  підготувати до позачергового засідання Правління  проект змін до «Порядку прийняття Претендента до складу Учасників ДП «Українська мережа обміну трафіком» із внесенням положень щодо строковості голосування (30 календарних днів) та положень, що голосування вважається пройденим, якщо Претендентом  протягом строку голосування отримано не більше ніж 25% голосів «проти» від загальної  кількості Учасників.

 

6.4. Про відшкодування витрат ТОВ "Гігатранс"

Слухали: О.Гудзь.

Ухвалили:

1.   Відшкодувати витрати ТОВ «Гігатранс», понесені у зв’язку із перенесенням портів Учасника на технічних майданчиках ДП «Українська мережа обміну трафіком» в сумі 3750,00 грн.

 

6.5. Про  перехід прав та обов’язків по договору від ТОВ "Біфіт" до ТОВ "Біфіт-Сервіс"

Слухали: О. Гудзь, В. Скірського - директора ТОВ «Біфіт-Сервіс», Д. Редчиця – технічного директора ТОВ «Біфіт» 

Ухвалили:

1.   Відповідно до п.12.4.1. Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком» надати згоду на передачу прав та обов’язків по Договору №137 про надання послуг доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком від 04 січня 2011 року від ТОВ «Біфіт» до ТОВ «Біфіт Сервіс» при умові збереження номера автономної системи та технічних параметрів підключення, що належать діючому Учаснику мережі обміну трафіком.

2.   Директору ДП «Українська мережа обміну трафіком» О.Гудзь  укласти тристоронню угоду із ТОВ «Біфіт» та ТОВ «Біфіт Сервіс» про передачу прав та заміну сторони в Договорі №137 про надання послуг доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком від 04 січня 2011 року із 01 лютого 2012 року.

 

6.6. Про лист ПрАТ "СітіНет" №1078  від 23.12.2011р.

Слухали: О. Гудзь,  Ю. Кучеренко- директора ТОВ «Т.Е.С.Т»,  О. Гура – комерційного директора  ПрАТ «СітіНет»

             Ухвалили:

1.   Відповідно до п.12.4.1. Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком» надати згоду на передачу прав та обов’язків по Договору №14  про надання послуг доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком від 02 липня 2001 року від ПрАТ «СітіНет» до ТОВ «Т.Е.С.Т» при умові збереження номера автономної системи та технічних параметрів підключення, що належать діючому Учаснику мережі обміну трафіком.

2.   Директору ДП «Українська мережа обміну трафіком» О.Гудзь  укласти тристоронню угоду із ПрАТ «СітіНет» та ТОВ «Т.Е.С.Т» щодо передачі прав та заміну сторони в Договорі №14 про надання послуг доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком від 02 липня 2001 р. з 01 лютого 2011 року.

Голосували: одноголосно.

 

7.      Затвердження пропозицій ІнАУ щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій».

Слухали: В.Ржечицького.

Ухвалили:

З урахуванням виказаних зауважень підготувати листа до НКРЗІ щодо неприйнятності проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій».

Голосували: одноголосно.

 

8.      Затвердження пропозицій ІнАУ щодо проекту «Порядку доступу (надання в користування)  кабельної каналізації електрозв’язку».

Слухали: В.Ржечицького.

Ухвалили:

Взяти пропозиції за основу, підготувати відповідного листа до НКРЗІ з урахуванням зауважень. Взяти участь у доопрацюванні проекту Порядку у відповідній робочій групі НКРЗІ.

Голосували: одноголосно.

 

9.      Різне.

9.1. Розгляд пропозиції щодо місця проведення XIII Конференція ІнАУ та ДП Українська мережа обміну трафіком «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили: Взяти інформацію до відома.

Голосували: одноголосно.

 

9.2. Формування позиції ІнАУ щодо участі у засіданні Комітету Верховної ради України з питань свободи слова та інформації 8.02.2012, де буде розглядатися ЗП 7132 (щодо суспільної моралі), та у Комітетських слуханнях про впровадження в Україні цифрових стандартів мовлення 22 лютого 2012.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

9.2.1. Підготувати листа з обґрунтуванням позиції ІнАУ щодо ЗП 7132 до Голови Комітету Верховної ради України з питань свободи слова та інформації.

9.2.2. Запропонувати О.Ольшанському  взяти участь у Комітетських слуханнях про впровадження в Україні цифрових стандартів мовлення 22 лютого 2012.

Голосували: одноголосно.

 

9.3. Про хід підготовки заяви ІнАУ на отримання гранту Єврокомісії по Лоту «Проекти регіональних мереж або організацій громадянського суспільства, що знаходяться в країнах Політики Європейського сусідства». Запрошується Є.Колотилов.

Слухали: Т.Попову, Є.Колотилова.

Ухвалили:

Взяти інформацію до відома. Доручити Є.Колотилову на громадських засадах виконати роботу щодо формування заяви.

Голосували: одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                 Попова Т.В.

 

Секретар                                                                          Лукашова А.В.