Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №5 від 03.04.2014 р.

08.04.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 5 від 03.04.2014 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук (при розгляді всіх питань крім 6.2)

А.Нагорнюк

В.Мазур

І.Пєтухов (при розгляді всіх питань крім 1-го в частині голосування за кандидатуру Голови Правління ІнАУ)

С.Одинець

О.Ольшанський

В.Середа

О.Федієнко

М.Шевчук 

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні всі члени Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ.

2. Вибори Голови Правління ІнАУ

3. Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

4. Про формування Плану роботи ІнАУ на 2014 р.

5. Щодо термінів проведення Конференції ІнАУ – ДП «УкрМОТ».

6. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Призначення Секретаря Правління ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Призначити Секретарем Правління ІнАУ на 2014 р. Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Голосували: одноголосно.

 

2. Вибори Голови Правління ІнАУ.

Слухали: Членів Правління з пропозицією щодо порядку обрання Голови Правління та Заступника Голови Правління ІнАУ.

Ухвалили: Провести відкрите голосування з обрання кандидатури Голови Правління та Заступника Голови Правління ІнАУ.

Голосували:

«за» - 6 (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, М.Шевчук)

«проти» - 2 (О.Ольшанський, О.Федієнко)

«утримались» - 2 (Т.Попова, В.Середа)

Рішення прийнято.

Слухали: Членів Правління з пропозиціями кандидатур для обрання Головою Правління ІнАУ.

Ухвалили:

Обрати Головою Правління ІнАУ Т.Попову.

Голосували:

«за» - 7 (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

«утримались» - 2 (Т.Попова, О.Ольшанський)

відсутній при голосуванні – 1 (І.Пєтухов)

Рішення прийнято.

Особлива думка О.Ольшанського: «При будь-яких персональних виборах я буду утримуватися у випадку відкритого голосування».

 

3.      Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

Слухали: Членів Правління  з пропозицією кандидатур для обрання Заступником Голови Правління ІнАУ.

Ухвалили:

Обрати Заступником Голови Правління ІнАУ С.Одинця.

Голосували:

«за» - 8 (М.Коміссарук, В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

«утримались» - 2 (С.Одинець, О.Ольшанський)

Рішення прийнято.

 

4.      Про формування Плану роботи ІнАУ на 2014р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Взяти за основу План роботи ІнАУ на 2014 рік. Запропонувати членам Правління надати свої зауваження та пропозиції до Плану до 11.04.2014 р.

Голосували: одноголосно.

 

5. Щодо термінів проведення Конференції ІнАУ – ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

5.1. Перенести розгляд питання про терміни проведення 15-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку» на наступне засідання Правління ІнАУ 24.04.2014.

5.2. Доручити Адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» провести підготовчу роботу щодо організації та місця проведення 15-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ» «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку», а також переговори з організаторами заходів Telecom Fiesta, УКОЗ та CrimeaMediaCom.

Голосували: одноголосно.

 

6. Різне.

6.1. Щодо придбання матеріальних цінностей для забезпечення потреб Міністерства оборони України.

Слухали: А.Нагорнюка.

Ухвалили:

Внести зміни до рішення Правління ІнАУ від 25.03.2014 р., п.2.2. Протоколу №4 від 25.03.2014 р. Сформулювати рішення щодо придбання матеріальних цінностей для забезпечення потреб Міністерства оборони України наступним чином:

«Виділити в бюджеті ДП «УкрМОТ» 100 тис грн. для забезпечення потреб Міністерства оборони України у товарно-матеріальних цінностях шляхом придбання та направлення товарно-матеріальних цінностей по технічному завданню замовника.

Голосували:

«за» - 5 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, В.Середа, О.Федієнко)

Рішення не прийнято.

Слухали: О.Ольшанського.

Ухвалили:

6.1.1. Скасувати рішення Правління ІнАУ від 25.03.2014 р., п.2.2. Протоколу №4 від 25.03.2014 р.

6.1.2 Виділити в бюджеті ДП «УкрМОТ» 100 тис. грн. для забезпечення потреб Міністерства оборони України у товарно-матеріальних цінностях шляхом придбання та направлення товарно-матеріальних цінностей по технічному завданню замовника.

Голосували:

«за» - 7 (В.Мазур, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

«утримались» - 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, Т.Попова)

Рішення прийнято.

 

6.2. Щодо листа Голові КМДА щодо рішення Київради від 14.07.2011 №378/5765 та створення сприятливих умов для функціонування та розвитку телекомунікацій в м. Києві.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Затвердити текст листа та направити його адресату.

Голосували:

«за» - 8 (В.Мазур, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

«утримались» - 1 (О.Ольшанський)

Рішення прийнято.

 

6.3. Щодо дій нового Уряду України в реформуванні економіки.

Слухали: В.Мазура.

Ухвалили:

Доручити О.Ольшанському та В.Мазуру підготувати проект відкритого листа щодо дій нового Уряду України в реформуванні економіки та надати його у розсилку Правління для затвердження.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський