Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №4 від 26.03.2015р.

01.04.2015

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

засідання Правління ІнАУ № 04 від 26.03.2015 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-3)

А.Нагорнюк

С.Одинець

І.Пєтухов (при розгляді питань 1-3)

В.Середа

О.Федієнко

М.Шевчук

Секретар Правління:

В.Куковський

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (при розгляді питання 1-3 – 8 осіб, при розгляді решти питань – 7 осіб від загального складу 9 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Щодо конкурсу на заміщення посади директора ДП «УкрМОТ».

2.      Про підготовку до проведення З'їзду ІнАУ.

3.      Розгляд рішень Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності щодо Проекту Концепції механізмів захисту прав на об’єкти авторського та суміжних прав в мережі Інтернет, (український сегмент).

4.      Щодо проведення щорічної конференції ІнАУ-UA-IX.

5.      Різне.

 

РІШЕННЯ

1.      Щодо конкурсу на заміщення посади директора ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

За підсумками конкурсу на заміщення посади директора ДП «УкрМОТ» призначити на посаду директора ДП «УкрМОТ» Борисова Б.Б. з 01.04.2015 р. з випробувальним терміном 3 міс, укладанням річного контракту, який передбачає виплату 25% премії за підсумками виконання плану по кожному кварталу (крім випробувального терміну).

Голосували:

За: 5 (С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

Утримались: 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов).

Рішення прийнято.

 

  

2.      Про підготовку до проведення З'їзду ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

2.1. Доручити Голові Правління та Виконавчому директору протягом 10 днів підготувати для затвердження у розсилці Правління проекти Регламенту 18 та 19-го З’їздів ІнАУ та складу робочих органів 18 та 19-го З’їздів ІнАУ відповідно до Статуту ІнАУ та «Положення про порядок скликання та проведення Загальних зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України», затверджено рішенням Правління ІнАУ від 22.04.2012 р.

2.2. Доручити Виконавчому директору у до 06.04.2015 підготувати для надання зауважень у розсилці Правління проект Звіту про діяльність Інтернет Асоціації України у 2014 році.

Голосували:

За: 7 (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, І.Пєтухов, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

Утримався: 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

3.      Розгляд рішень Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності щодо Проекту Концепції механізмів захисту прав на об’єкти авторського та суміжних прав в мережі Інтернет, (український сегмент).

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Опублікувати Проект Концепції механізмів захисту прав на об’єкти авторського та суміжних прав в мережі Інтернет (український сегмент) та направити його у розсилку членів ІнАУ для обговорення та збору зауважень протягом 14 днів.

Голосували:

За: 6 (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

Утримались: 2 (М.Коміссарук І.Пєтухов).

Рішення прийнято.

 

4.      Щодо проведення щорічної конференції ІнАУ-UA-IX.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

4.1. Провести щорічну конференцію ІнАУ-UA-IX у вересні  2015 р.

4.2. Доручити адміністрації ІнАУ опрацювати формат та місце проведення конференції та надати інформацію на затвердження Правлінню ІнАУ до наступного засідання Правління.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

5.      Різне.

5.1. Щодо звернення Київського коледжу зв’язку про допомогу у придбанні комутуючого мережевого обладнання TP-Link TL-SL5428E у кількості 2шт.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

5.1.1. Внести зміни до бюджету ДП «УкрМОТ» щодо виділення коштів  на придбання комутуючого мережевого обладнання TP-Link TL-SL5428E у кількості 2 шт.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

5.2. Щодо проведення 6-го Форуму з управління Інтернетом IGF-UA.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

5.2.1 Вважати доцільним участь ІнАУ у якості організатора у проведенні 6-го Форуму з управління Інтернетом IGF-UA у вересні-жовтні 2015 р.

5.2.2. Делегувати Т.Попову до Програмного комітету 6-го IGF-UA.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

5.3. Щодо проблемних питань доступу до кабельної каналізації електрозв’язку ПАТ «Укртелеком».

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

5.3.1. Меморандум про правила взаємодії при встановленні кабельних муфт

в кабельній каналізації електрозв’язку ПАТ «Укртелеком» взяти за основу. Протягом 3 днів доопрацювати та погодити текст Меморандуму з іншими підписантами.

5.3.2. Після погодження та затвердження Меморандуму доручити Голові Правління ІнАУ підписати Меморандум та поінформувати НКРЗІ та АМКУ про підписання Меморандуму.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

5.4. Щодо рішень Юридичного комітету ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

5.4.1. Прийняти до складу Юридичного комітету ІнАУ в якості члена Подоляка Владислава, ЮФ "Василь Кісіль і партнери"

5.4.2. Перевести з експертів в члени Юридичного комітету ІнАУ В'ячеслава Зему, адвоката.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський