Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №14 від 25.12.2014р.

30.12.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 14 від 25.12.2014 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук (при розгляді питань 1, 2.1-2.2, 4)

А.Нагорнюк

С.Одинець

О.Ольшанський (при розгляді питань 4.1, 4.2)

І.Пєтухов (при розгляді питань 1, 2.1-2.2, 4.3-4.6)

В.Середа

О.Федієнко

М.Шевчук

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Кульчицький (при розгляді питань 1,2.1-2.2, 3,4)

В.Ляшенко (при розгляді питання 1)

М.Сьомочкін (при розгляді питань 1, 2.1)

О.Баранов (при розгляді питання 1, 1,2.1-2.2, 3,4.3-4.6)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (при розгляді питань 1, 2.1, 2.2, 4 – 8 осіб, 2.3, 2.4, 3 – 6 осіб від загального складу 9 осіб). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Щодо ціни на сумісний підвіс проводів електрозв'язку.

2.      Формування позиції ІнАУ з актуальних питань діяльності ринку телекомунікацій.

3.      Щодо витрат коштів, запланованих на проведення новорічного вечора.

4.      Різне

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1. Щодо ціни на сумісний підвіс проводів електрозв'язку.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1.       Направити листа до міжфракційного депутатського об’єднання «За цифрове майбутнє України» з описом проблеми щодо неприйнятних підходів у формуванні тарифів на послугу сумісного підвісу проводів електрозв’язку (волоконно-оптичного кабелю) на опорах електропередач ряду обленерго, відносно яких управлінські функції здійснює ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна, та пропозицією організації зустрічі з обговорення заходів протидії цим неприйнятним підходам, які шкодять інформаційній безпеці держави.

1.2.        Направити листа до Комітету ВР України з питань інформатизації та зв’язку, Комітету ВР України з питань свободи слова та інформаційної політики, АМКУ, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Служби безпеки України з описом проблеми і з пояснювальною запискою щодо неприйнятних підходів у формуванні тарифів на послугу сумісного підвісу проводів електрозв’язку (волоконно-оптичного кабелю) на опорах електропередач ряду обленерго, відносно яких управлінські функції здійснює ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна».

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

2. Формування позиції ІнАУ з актуальних питань діяльності ринку телекомунікацій.

2.1. Щодо випадків відмови ПАТ «Укртелеком» від надання ТУ та погодження проектів на прокладку ВОЛЗ.

Слухали: І.Пєтухова.                                                                                                    

Ухвалили:

2.1.1. Направити листа в НКРЗІ з пропозицією перевірки ПАТ «Укртелеком» на предмет виконання Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв'язку.

2.1.2. Створити робочу групу з проблемних питань відносин з ПАТ «Укртелеком» (щодо порушень у наданні в користування кабельної каналізації електрозв'язку та відшкодування збитків, понесених учасниками ринку через неправомірні дії ПАТ «Укртелеком» при наданні в користування кабельної каналізації електрозв'язку). Призначити головою робочої групи О.Кульчицького. Поінформувати у 2-денний термін членів ІнАУ та учасників мережі UA-IX про створення робочої групи та запрошення до її складу.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

2.2. Про Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України №1317 від 09.12.2014.

Слухали: І.Пєтухова.                                                                                                    

Ухвалили:

Направити листа авторам законопроекту №1317 від 09.12.2014 Княжицькому М.Л. та Денисенко В.І., керівникам депутатських фракцій, профільних парламентських комітетів, а також Комітету з питань промислової політики та підприємництва та Комітету з питань інформатизації та щодо неприйнятності поширення норм законопроекту на український сегмент адресного простору мережі Інтернет.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

2.3. Щодо звернення до ІнАУ Антипіратської асоціації України.

Слухали: В.Куковського.                                                                                             

Ухвалили:

2.3.1. У відповідь на лист Антипіратської асоціації України №291 від 19.12.2014 «Щодо інтернет піратства» направити до Антипіратської асоціації України листа з роз’ясненням встановленої законодавством України процедури захисту правовласником своїх прав.

2.3.2. Задля виправлення ситуації щодо негативного сприйняття ситуації у сфері захисту авторських прав в Україні, яка значною мірою формується на основі необ’єктивних показників, вважати доцільним розповсюдження звіту (аналітичної записки) з оглядом ситуації щодо обігу об'єктів авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет.

Запропонувати членам Правління у триденний термін надати пропозиції і зауваження до звіту, підготовленого керівником робочої групи з підготовки звіту щодо моніторингу стану захисту авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет А.Афяном (Юридична фірма «Юскутум»).

Запропонувати А.Афяну доопрацювати аналітичну записку з урахуванням наданих членами Правління ІнАУ пропозицій і зауважень.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, Т.Попова, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

2.4. Про пропозиції з дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази ТОВ «Астеліт».

Слухали: В.Куковського.                                                                                             

Ухвалили:

Підготувати для затвердження Правлінням проект листа Голові Комітету з питань промислової політики та підприємництва з пропозиціями щодо заходів з дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази з урахуванням пропозицій ТОВ «Астеліт».

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, Т.Попова, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

3. Щодо витрат коштів, запланованих на проведення новорічного вечора.

Слухали: В.Куковського.                                                                                             

Ухвалили:

3.1. Виділити з бюджету ДП «УкрМОТ» 40 тис. гривень для закупівлі засобів зв’язку для забезпечення підрозділів МО, які беруть участь у проведенні АТО, у відповідності до листа командира військової частини А0106 №294 від 23.12.2014.

3.2. Надати Директору ДП «УкрМОТ» О.Кульчицькому повноваження на укладення договору купівлі-продажу на загальну суму 40 000,00 гривня (сорок тисяч гривень 00 коп) на оплату 10-ти голосових шлюзів з 8 портами FXS Grandstream GXW4008 за цим договором, а також передачу даного обладнання по акту для забезпечення потреб Міністерства оборони України.

3.3. Сформувати пропозицію наступному з’їзду ІнАУ щодо витрат на забезпечення необхідним обладнанням підрозділів МО коштів, запланованих в бюджеті ІнАУ на 2014 рік на проведення новорічного вечора.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, Т.Попова, С.Одинець, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

4. Різне

4.1. Щодо реалізації обладнання мережі UA-IX, що більше не використовуються, а саме 3-х комутаторів Extreme Network Summit X650.

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

4.1.1. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» реалізувати три комутатори Extreme Network Summit X650 шляхом продажу методом відкритого аукціону серед членів ІнАУ.

Голосували:

За: 7 (М.Коміссарук, С.Одинець, О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

Утримався: А.Нагорнюк

            Рішення прийнято.

4.1.2. Доручити директору ДП впродовж 3 днів надати для затвердження Правлінню порядок проведення аукціону.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

 

4.2. Про запити Головного управління МВС України в м. Києві до суб'єктів господарювання у сфері телекомунікацій.

Слухали: О.Федієнка.                                                                                                   

Ухвалили:

Доручити Юридичному комітету підготувати роз’яснювального листа членам ІнАУ щодо відповідей суб’єктів господарювання на запити МВС.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук)

 

4.3. Про запити ДП «Укрметртестстандарт» на проведення державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, що вимірюють швидкість передачі даних.

Слухали: А.Нагорнюка.                                                                                                

Ухвалили:

4.3.1. Підготувати листа до ДССЗЗІ з проханням надати роз’яснення щодо здійснення  операторами / провайдерами телекомунікацій вимірювання показників якості своїх послуг з передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів, визначених Наказом Держспецзв'язку України № 803 від 28.12.2012 «Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів», а саме надати інформацію про організацію, яка може здійснювати вимірювання визначених цим Наказом показників якості, які характеризують доступність послуг із передачі даних і доступу до Інтернету та які характеризують повноцінність надання послуг, а також про умови здійснення цих вимірювань на замовлення суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій. Запропонувати ДССЗЗІ внести зміни до Наказу Держспецзв'язку України № 803 від 28.12.2012 «Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів» в частині виключення з документу показників, які характеризують доступність послуг із передачі даних і доступу до Інтернету (п. 2.1 Наказу) та показників, які характеризують повноцінність надання послуг (п. 2.2 Наказу).

4.3.2. Через розсилку members здійснити опитування членів ІнАУ на предмет отримання ними запитів ДП «Укрметртестстандарт» на проведення державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, що вимірюють швидкість передачі даних. На основі даних опитування підготувати скаргу в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України щодо можливих зловживань з боку ДП «Укрметртестстандарт» у питаннях нав'язування послуг з метрологічної атестації всупереч курсу держави на дерегуляцію бізнесу.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, М.Коміссарук, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

4.4. Про спільний лист АПІТУ, ІнАУ та Телас щодо змін порядку державних закупівель для Міноборони України.

Слухали: В.Куковського.                                                                                             

Ухвалили:

Схвалити  спільний лист АПІТУ, ІнАУ та Телас щодо змін порядку державних закупівель для Міноборони України.

Голосували:

За: 3 (С.Одинець, Т.Попова, В.Середа)

Проти: 3 (А.Нагорнюк, М.Коміссарук, М.Шевчук)

Утримались: 2 (І.Пєтухов, О.Федієнко)

Рішення не прийнято

Ухвалили:

З урахуванням зауважень підготувати лист щодо змін до порядку державних закупівель для Міноборони України.

Голосували:

За: 5 (С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, М.Шевчук, О.Федієнко)

Утримались: 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов,)

Рішення прийнято.

 

4.5. Про призначення В.Кравченко головою Юридичного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.                                                                                                       

Ухвалили:

Призначити В.Кравченко головою Юридичного комітету ІнАУ.

Голосували:

За: 5 (С.Одинець, Т.Попова, В.Середа, М.Шевчук, О.Федієнко).

Проти: 1 (М.Коміссарук)

Утримались: 2 (А.Нагорнюк, І.Пєтухов)

Рішення прийнято

            Особлива думка М.Коміссарука: Вважаю, що Голова Комітету ІнАУ, який не представляє             підприємство, яке є членом ІнАУ – це нонсенс.

 

4.6. Про участь ІнАУ у Конгресі українського бізнесу.

Слухали: Т.Попову.                                                                                                       

Ухвалили:

Підтримати проведення Конгресу українського бізнесу 20.01.2014 та участь Т.Попової в Оргкомітеті Конгресу.

Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, М.Коміссарук, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський