Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №13 від 23.12.2010

23.12.2010

Протокол засідання Праління Інтернет Асоціації України № 13 від 23.12.2010 р.

 ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ

23.12.2010                                    м. Київ                                                № 13

Присутні:

Голова Правління:

Т. Попова

Члени Правління:

Д. Грищук

В. Гарбуз

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

І. Пєтухов

О. Федієнко

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

А. Лукашова

В. Куковський

В. Ржечицький

Г. Карпов

М. Бондарчук

О. Гудзь

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (9), що складають більшість від загальної

 кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

 

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 25 листопада 2010 р.

1.       Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 09.12.2010 р.

2.       Затвердження рішень засідання Юридичного Комітету ІнАУ від 10.12.2010 р.

3.       Затверждення рішень Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова від 14.12.2010 р.

4.       Затверждення рішень Комітету ІнАУ з питань електронної комерції 17.12.2010 р.

5.       Про участь ІнАУ у заходах Громадської ради з питань ІКТ, про участь ІнАУ у створюваних Громадських радах при органах виконавчої влади.

6.       Про Меморандум про наміри з Internet Systems Consortium, Inc. щодо розміщення серверу F-Root.

7.       Про запрошення з боку оргкомітету RIPE Regional Meeting до участі С. Поліщука у роботі програмного комітету RIPE Regional Meeting у Москві в  2011 році.

8.       Про плани проведення XII з‘їзду ІнАУ та VII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства»

9.       Різне.

 

Рішення

1. Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 09.12.2010 р.

            Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Взяти до відома інформацію про хід виконання проекту соціологічних досліджень.

Голосували: одноголосно.

 

2. Затвердження рішень засідання Юридичного Комітету ІнАУ від 10.12.2010 р.

Слухали: В.Кравченко.

Ухвалили:

2.1. Інформацію про результати засідання Юридичного Комітету ІнАУ від 10.12.2010 р. взяти до відома.

2.2. Затвердити текст листа до НКРЗ  щодо роз’яснення змісту та об’єму інформації, яку необхідно навести у зверненні  для включення до Реєстру операторів, провайдерів із зазначенням посилань на пункти закону України «Про телекомунікації» та відповідних актів у сфері телекомунікацій.

2.3. Затвердити текст листа до НКРЗ щодо роз’яснення процедури укладення договору про взаємоз’єднання  мереж провайдером та оператором телекомунікацій, що вимагається останнім часом представниками ДІЗ під час перевірок та вимагається НКРЗ під час розгляду повідомлення про внесення до Реєстру операторів, провайдерів.

2.4. Створити робочу групу з напрацювання пропозицій щодо діяльності провайдерів телекомунікацій та механізмів державного впорядкування діяльності з надання послуг доступу до мережі Інтернет (визначення провайдера телекомунікацій, точки обміну трафіком, механізмів надання IP-адрес, тощо).

Голосували: одноголосно.

 

3. Затверждення рішень Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова від 14.12.2010 р.

Слухали: Е.Шнурко-Табакову.

Ухвалили:

3.1. Інформацію про результати засідання Комітету ІнАУ з питань прав людини і свободи слова від 14.12.2010 р. взяти до відома.

3.2. З метою протидії протизаконним спробам обмеження свободи слова сприяти об’єднанню неурядових організацій, які представляють медіа- та інтернет-спільноту (зокрема, Українська Асоціація видавців періодичної преси, Незалежна асоціація телерадіоMовників, Академія Української преси, Інститут масової інформації, Східноєвропейський інститут проблем медіа, тощо). З цією метою запросити представників цих об’єднань до створення незалежного саморегулюючого органу – Інформаційної ініціативи з питань захисту свободи слова.

3.3. Доопрацювати в рамках Комітету ІнАУ Меморандум Інформаційної ініціативи з питань захисту свободи слова та організувати у найкоротші терміни процес узгодження та підписання учасниками Інформаційної ініціативи Меморандуму.

Голосували: одноголосно.

 

4.      Затверждення рішень Комітету ІнАУ з питань електронної комерції 17.12.2010 р.

Слухали: О.Ольшанського.

Ухвалили:

4.1. Інформацію про результати засідання Комітету ІнАУ з питань електронної комерції 17.12.2010 р. взяти до відома.

4.2. У рамках роботи Комітету ІнАУ з питань електронної комерції розробити проект Концепції розвитку електронної комерції в Україні, який складатиметься із 3-х основних розділів: щодо електронної комерції, електронних платежів, електронного цифрового підпису й електронного документообігу. Доручити розробити проект однієї із частин Концепції – щодо електронних платежів  - О. Тітову.

4.3. Залучити до роботи в Комітет ІнАУ з питань електронної комерції найбільші інтернет-магазини в Україні. Залучити інтернет-магазини до розробки проекту Концепції розвитку електронної комерції в Україні, в частині, що стосується безпосередньо електронної комерції.

4.4. Сформувати  список пріоритетних європейських директив та інших міжнародних документів, що регламентують діяльність у даній сфері,  із можливістю замовлення перекладу відповідних документів.

Голосували: одноголосно.

 

5.      Про участь ІнАУ у заходах Громадської ради з питань ІКТ, про участь ІнАУ у створюваних Громадських радах при органах виконавчої влади.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

5.1. Інформацію про роботу щодо створення СРО у сфері ІКТ взяти до відома.

5.2. Схвалити тези виступів представників ІнАУ на прес-конференції Громадської ради з питань ІКТ 23.12.2010 р. «Соціально-відповідальне партнерство на тлі адміністративної реформи».

5.3. Делегувати представників Інтернет Асоціації України до установчих зборів Громадських рад при органах виконавчої влади:

 

Центральний орган виконавчої влади

Рекомендований представник ІнАУ

Міністерство внутрішніх справ України

Федієнко О.П.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Попова Т.В.

Міністерство інфраструктури України

Попова Т.В.

Міністерство культури України

Шнурко-Табакова E.

Міністерство оборони України

Федієнко О.П.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Пєтухов І.М.

Міністерство соціальної політики України

Куковський В.В.

Міністерство фінансів України

Куковський В.В.

Міністерство юстиції України

Кравченко В.

Державна податкова служба України

Грищук Д.М.

Державна служба зв`язку України

Попова Т.В.

Державна служба інтелектуальної власності України

Кравченко В.

Державна служба статистики України

Куковський В.В.

Державна служба технічного регулювання України

Гарбуз В.Є.

Державна служба України з питань захисту персональних даних

Попова Т.В.

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

Гарбуз В.Є.

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України

Попова Т.В.

Державне агентство України з питань кіно

Куковський В.В.

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Кульчицький О.В.

Пенсійний фонд України

Попова Т.В.

Антимонопольний комітет України

Ольшанський О.Я.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Гарбуз В.Є.

НКРЗ

Попова Т.В.

 

5.4. Доручити юристу ІнАУ підготувати відповідні документи для делегування представників ІнАУ до Громадських рад при органах виконавчої влади.

Голосували: одноголосно.

 

6.      Про Меморандум про наміри з Internet Systems Consortium, Inc. щодо розміщення серверу F-Root.

Слухали: О.Гудзь.

Ухвалили: Доручити Голові Правління ІнАУ Т.Поповій від імені ІнАУ підписати Меморандум про наміри з Internet Systems Consortium, Inc. щодо розміщення серверу F-Root.

Голосували: одноголосно.

 

7.      Про запрошення з боку оргкомітету RIPE Regional Meeting до участі представника ІнАУ С.Поліщука у програмному комітеті конференції (Москва, 2011).

Слухали: О.Гудзь.

Ухвалили:

У разі необхідності вирішення конкретних завдань ІнАУ та ДП «УкрМОТ» в рамках діяльності програмного комітету конференції RIPE Regional Meeting 2011 у м. Москва питання щодо направлення представника ІнАУ до участі у цьому програмному комітеті розглянути додатково.

Голосували: одноголосно.

 

8.      Про плани проведення XII з‘їзду ІнАУ та VII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства»

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Вважати доцільним проведення XII з‘їзду ІнАУ та VII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства» 18 лютого 2011 р. Доручити адміністрації ІнАУ провести відповідну підготовчу роботу.

 Голосували: одноголосно.

 

9.      Різне.

9.1. Розгляд заявки ТОВ «Квітка Експрес» про вступ у асоційовані члени ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Прийняти компанію ТОВ «Квітка Експрес» у асоційовані члени ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

9.2. Розгляд заявки КВФ «Вектор» про перехід з асоційованих у дійсні члени ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Перевести компанію КВФ «Вектор» з асоційованих у дійсні члени ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

9.3. Про преміювання співробітників ІнАУ та ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:. За результатами роботи у 2010 році та за якісне виконання додаткових завдань призначити премії співробітникам ІнАУ та ДП УМОТ.

Голосували: одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                              Т. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                              А. Лукашова