Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №12 від 30.10.2014р.

30.10.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

протокол засідання Правління ІнАУ № 12 від 30.10.2014 р.

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

А.Нагорнюк

І.Пєтухов

О.Федієнко

М.Шевчук 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Кульчицький

О.Баранов (при розгляді питання 2)

В.Гресько (при розгляді питання 2)

В.Дяченко (при розгляді питання 2)

В.Мазур (при розгляді питання 2)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (6 від загального складу 9 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

2. Про актуальні питання регулювання телекомунікацій.

3. Щодо представників ІнАУ у складі Робочої групи з питань розробки проекту Закон України “Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж”.

 

РІШЕННЯ

1. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

1.1. Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за третій квартал 2014 року.

1.2. Затвердити звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за третій квартал 2014 року.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

2. Про актуальні питання регулювання телекомунікацій.

Слухали: Т.Попову, В.Гресько, В.Мазура, учасників засідання.

Ухвалили:

2.1. Підготувати та провести у 2-тижневий термін круглий стіл з обговорення проекту рішення НКРЗІ про включення до «Секторального плану державного ринкового нагляду на 2015 рік» радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання. Запропонувати співпрацю у проведенні круглого столу асоціаціям «Телас», АПІТУ та «Європейська Бізнес Асоціація».

2.2. Направити до НКРЗІ листа щодо обгрунтованості тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж.

Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

3. Щодо представників ІнАУ у складі Робочої групи з питань розробки проекту Закон України “Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж”.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

Запропонувати НКРЗІ включити до складу робочої групи Робочої групи з питань розробки проекту Закон України “Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж” О.Кульчицького замість Т.Попової.

Голосували:

За: 4 (А.Нагорнюк, Т.Попова, О.Федієнко, М.Шевчук).

Рішення прийнято.

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський