Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №10 від 28.08.2014р.

28.08.2014

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 10 від 28.08.2014 р.

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук (при розгляді питань 1-3, 5,6).

А.Нагорнюк

С.Одинець

О.Ольшанський

В.Середа

І.Пєтухов (при розгляді питань 1-3, 5,6).

О.Федієнко

М.Шевчук 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

О.Кульчицький (при розгляді питань 1, 4, 6).

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 від загального складу 9 осіб при розгляді питань 1-3, 5,6, 7 осіб при розгляді питання 4 порядку денного).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання попередніх рішень Правління ІнАУ.

2. Про проведення позачергового з'їзду ІнАУ для прийняття нової редакції Статуту ІнАУ.

3. Про проведення Конференції з питань розвитку галузі електронних комунікацій України.

4. Щодо процедури прийняття в Учасники UA-IX.

5. Щодо представництва членів ІнАУ в регіонах України.

6. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Про виконання попередніх рішень Правління ІнАУ.

Слухали: О. Кульчицького.

Ухвалили:

1.1. Доповнити правила мережі UA-IX такими пунктами:

-       Для автономних систем AS, у яких перехід трафіку в їх сторону складає 1000:1, прикріпляється додаткове bgp community 15645:200.

-       Учасник не зобов'язаний ставити максимальний пріоритет на анонси автономних систем, трафік від яких не маршрутизується в UA-IX. Такі анонси на роут-серверах UA-IX маркуються спеціальним bgp community 15645:200.

Голосували:

За: 6 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко, М.Шевчук).

Утримались: 3 (О.Ольшанський, І.Пєтухов, В.Середа).

Рішення прийнято.

Особлива думка І.Пєтухова: Утримався, оскільки не було обговорення питання складом Технічної групи UA-IX.

 

2. Про проведення позачергового з'їзду ІнАУ для прийняття нової редакції Статуту ІнАУ.

Слухали: О.Ольшанського.

Ухвалили:

Провести консультації і робочу нараду членів Правління з принципових питань нової редакції Статуту ІнАУ до наступного засідання Правління ІнАУ.

            Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

3. Про проведення Конференції з питань розвитку галузі електронних комунікацій України.

Слухали: В.Куковського.

            Ухвалили:

3.1. Запросити до участі у Конференції керівників НКРЗІ, ДССЗЗІ, Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України та Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

3.2. Доопрацювати проект Програми Конференції та надати її на затвердження Правлінню до 2.09.2014.

            Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

            4. Щодо процедури прийняття в Учасники UA-IX.

Слухали: О.Федієнка

            Ухвалили:

Доручити Директору та юристу ДП «УкрМОТ» підготувати пропозиції змін до Статуту ДП «УкрМОТ».

            Голосували:

За: одноголосно (А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

5. Щодо представництва членів ІнАУ в регіонах України.

Слухали: О.Федієнка.

            Ухвалили:

Запропонувати Правлінню та Адміністрації ІнАУ посилити роботу по залученню до членства в ІнАУ представників регіонів, де представництво ІнАУ відсутнє або незначне.

            Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

6. Різне.

6.1. Про про заміну сторін Договору від 14.09.2010 № 134 між ДП УкрМОТ, ТОВ "Фрегат СП".

Слухали: О.Кульчицького

            Ухвалили:

Погодити укладання Директором ДП УкрМОТ трьохсторонньої угоди між ДП УкрМОТ, ТОВ "Фрегат СП" та ТОВ "Телеміст" про заміну сторін Договору.

            Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

6.2. Щодо рішень Робочої групи ІнАУ з питань спільного підвісу.

Слухали: О.Кульчицького.

            Ухвалили:

6.2.1. Направити листа в НКРЗІ з пропозицією продовжити термін надання пропозицій ринку за результатами спільної наради НКРЗІ за участю представників НКРЕ та ІнАУ щодо можливості використання об’єктів електроенергетичного комплексу для розміщення елементів телекомунікаційних мереж від 14.08.2014.

6.2.2. Направити листа щодо повторного надання спільного доручення НКРЗІ та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробити зважене нормативне тарифне та нетарифне регулювання взаємодії операторів, провайдерів телекомунікацій з обленерго при будівництві та використанні кабельних ліній електровізку, організації спільного підвісу Президенту України, Прем’єр-міністру України та Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у зв’язку з ліквідацією НКРЕ та створенням Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

            Голосували:

За: 8 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

Утримався: 1 (О.Ольшанський).

Рішення прийнято.

 

6.3. Щодо прийняття у Асоційовані члени ІнАУ ПП «Подільські інтелектуальні системи».

Слухали: В.Куковського.

            Ухвалили:

Прийняти у Асоційовані члени ІнАУ ПП «Подільські інтелектуальні системи»..

            Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

6.4. Щодо прийняття у Асоційовані члени ІнАУ ТОВ «Діанет Буд».

Слухали: В.Куковського.

            Ухвалили:

Прийняти у Асоційовані члени ІнАУ ТОВ «Діанет Буд».

            Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

6.5. Щодо штатного розкладу ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову.

            Ухвалили:

6.5.1. Ввести посаду Експерта ДП «УкрМОТ» з посадовим окладом 10 тис. грн. з 01.09.2014р. і внести відповідні  зміни до штатного розкладу ДП «УкрМОТ».

6.5.2. Призначити на посаду Експерта ДП «УкрМОТ» Баранова О.А. з випробувальним терміном 2 міс.

            Голосували:

За: 8 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

Утримався: 1 (О.Ольшанський).

Рішення прийнято.

 

6.5.3. Ввести посаду Технічного директора ДП «УкрМОТ» з посадовим окладом 16,8 тис. грн. з 01.09.2014 р. і внести відповідні  зміни до штатного розкладу ДП «УкрМОТ».

6.5.4. Призначити на посаду Технічного директора ДП «УкрМОТ» Першина С.В. з випробувальним терміном 2 міс. з укладанням трудової угоди на повний робочий день без права сумісництва у будь-якій формі.

6.5.5. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» розробити Посадову інструкцію Технічного директора ДП «УкрМОТ».

6.5.6. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» підготувати відповідні зміни до проекту бюджету ДП «УкрМОТ».

            Голосували:

За: одноголосно (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, О.Ольшанський, І.Пєтухов, Т.Попова, В.Середа, О.Федієнко, М.Шевчук).

 

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                              Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                       В.Куковський