Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України №1 від 27.01.2011 р.

27.11.2011

­­­
ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

27.11.2011 р.                                 м. Київ                                                № 1

Присутні:

 

Голова Правління:

Т.Попова 

Члени Правління:

Б.Борисов

В.Гарбуз

Д.Грищук

М.Коміссарук

В.Кравченко

О.Кульчицький

О.Ольшанський

І.Пєтухов

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова

Запрошені:

А.Лукашова

В.Куковський

В.Ржечицький

Г.Карпов

М.Бондарчук

О.Гудзь

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (11), що складають більшість від загальної

кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного

 

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 27 січня 2011 р.

1.       Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 18.01.2011 р.

2.       Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 26.01.2011 р.

3.       Питання підготовки та проведення XII З‘їзду ІнАУ та VII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

4.       Про заходи ІнАУ щодо протидії порушенням принципів тарифного регулювання на ринку доступу до мережі Інтернет.

5.       Про хід підписання Меморандуму Інформаційної ініціативи з питань захисту свободи слова.

6.       Про дії ІнАУ до Дня безпечнішого Інтернету 8.02.2011.

7.       Різне.

Рішення

1. Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 18.01.2011 р.

            Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

1.1.  Взяти до відома інформацію про хід виконання проекту соціологічних досліджень.

1.2.  Перевести із складу Членів Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами до складу Експертів Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами таких осіб:

·        Наталія Беднарська, Керівник відділу веб-проектів, Новий канал;

·        Катерина Качан, Менеджер з розвитку бренда в Інтернеті УВК Nemiroff.

Голосували: одноголосно.

 

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 26.01.2011 р..

            Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

2.1   Рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити звіт по бюджету ІнАУ за 2010 рік та проект бюджету ІнАУ на 2011 рік.

2.2. Затвердити звіт по бюджету ДП «УкрМОТ» за 2010 рік.

2.3.  Зменшити  розміри окремих тарифів на послуги ДП «УкрМОТ» та затвердити тарифи на послуги ДП «УкрМОТ».

2.4.  Затвердити проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2011.

Голосували: одноголосно.

 

3. Питання підготовки та проведення XII З‘їзду ІнАУ та VII Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

Слухали: Т.Попову, В.Куковського.

Ухвалили:

3.1. Інформацію про хід підготовки до проведення XII З‘їзду ІнАУ взяти до відома. Провести XII з‘їзд ІнАУ у приміщенні прес-центру «Українського дому».

3.2. Взяти за основу перелік питань до розгляду на VII Конгресі «Україна на шляху до інформаційного суспільства» та інформацію щодо Конгресу. Доручити виконавчому директору ІнАУ опрацювати проект Програми Конгресу з урахуванням зауважень.

Голосували: одноголосно.

 

4. Про заходи ІнАУ щодо протидії порушенням принципів тарифного регулювання на ринку доступу до мережі Інтернет.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Інформацію про заходи ІнАУ щодо протидії порушенням принципів тарифного регулювання на ринку доступу до мережі Інтернет взяти до відома.

Голосували: одноголосно.

 

5. Про хід підписання Меморандуму Інформаційної ініціативи з питань захисту свободи слова.

Слухали: Е.Шнурко-Табакову, М.Бондарчук.

Ухвалили:

5.1. Інформацію про хід підписання Меморандуму Інформаційної ініціативи з питань захисту свободи слова взяти до відома.

5.2. Пропозиції представників «Інституту Масової Інформації» щодо добровільної реєстрації інтернет-ЗМІ розглянути на засіданні Комітету з питань прав людини і свободи слова.

Голосували: одноголосно.

 

6. Про дії ІнАУ до Дня безпечнішого Інтернету 8.02.2011.

Слухали: М.Бондарчук.

Ухвалили:

Провести брифінг для ЗМІ 8.02.2011 з нагоди Дня безпечнішого Інтернету в офісі ІнАУ. Доручити М.Бондарчук розробити програму проведення заходу.

Голосували: одноголосно.

 

7. Різне.

7.1. Про перехід з асоційованих у дійсні члени ІнАУ компаній ЧАО «Крелком» та ООО «Ведекон».

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Перевести з асоційованих у дійсні члени ІнАУ компанії ЧАО «Крелком» та ООО «Ведекон».

Голосували: одноголосно.

 

7.2. Про подальші кроки з виконання Меморандуму про наміри з Internet Systems Consortium, Inc. щодо розміщення серверу F-Root.

Слухали: О.Гудзь

Ухвалили:

Здійснити належні заходи по розміщенню в Україні дзеркала кореневого серверу F-Root в рамках реалізації Меморандуму з Internet Software Consortium  та забезпеченню відповідним обладнанням і   іншими ресурсами, власником яких виступатиме  ДП «УкрМОТ».

Голосували: одноголосно.

 

7.3. Про подальшу роботу робочої групи з врегулювання   проблемних  питань, що виникають  при будівництві  телекомунікаційних  мереж доступу  і  розміщенні  засобів телекомунікацій (ККЕ)

Слухали: Д.Грищук

Ухвалили:

Взяти участь у засіданні  робочої групи з врегулювання проблемних  питань, що виникають при будівництві  телекомунікаційних  мереж доступу  і  розміщенні  засобів телекомунікацій 2 лютого 2011 р., з урахуванням пропозицій Правління ІнАУ

Голосували: одноголосно.

 

7.4. Затвердження листа Міністру інфраструктури України щодо проекту змін до Закону України «Про телекомунікації» стосовно порядку і правил функціонування точок обміну трафіком у телекомунікаційних мережах.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили: Затвердити текст листа.

Голосували: одноголосно.

 

7.5. Про створення «Клубу якості» при ІнАУ.

Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили:

Розробити концепцію «Клубу якості» при ІнАУ як елементу саморегулювання ринку доступу до мережі Інтернет. Доручити виконавчому директору ІнАУ розробити Меморандум «Клубу якості» про правила коректної поведінки Інтернет сервіс провайдерів та забезпечити розробку логотипу «Клубу якості». Спланувати кроки щодо популяризації «Клубу якості».

Голосували: одноголосно.

 

7.6. Про створення механізму для обміну інформацією між бухгалтерами компаній-членів ІнАУ.

Слухали: Б.Борисова

Ухвалили:

Доручити Виконавчому директору ІнАУ створити розсилку для бухгалтерів компаній-членів ІнАУ, поінформувати про неї членів ІнАУ, зібрати e-mail та підписати бухгалтерів на розсилку.

Голосували: одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                              Т. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                              А. Лукашова