Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 9 від 29.08.2013 р.

29.08.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 9 від 29.08.2013 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

В.Гранкін

М.Коміссарук

О.Кульчицький

В.Мазур

І.Пєтухов

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова 

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

В.Карпов

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (8 осіб – при розгляді питань 1.5, 2, 3.1-3.2, 4, 9.2; 7 осіб при розгляді питань 1.1-1.4, 3.3, 5, 6; 6 осіб при розгляді питань 7, 8, 9.1), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішень Правління ІнАУ.

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету від 12.07.2013 р.

2.1. Затвердження звіту про виконання бюджету ІнАУ за другий квартал 2013 року.

2.2. Питання щодо позбавлення пільг на оплату послуг мережі UA-IX членів ІнАУ, які мають заборгованість зі сплати членських внесків.

2.3. Затвердження звіту про виконання  бюджету ДП «УкрМОТ» за другий квартал  2013 року.

3. Про підготовку до проведення ENOG-6 та 4-го IGF-UA. Щодо цільового внеску на проведення ENOG-6.

4. Щодо вступу до ІнАУ у якості асоційованого члена ТОВ «Андернет».

5. Щодо звернення до ЗМІ з проханням зробити розслідування створення органами місцевого самоврядування  компаній-посередників.

6. Щодо використання опор повітряних ліній електропередавання та спеціальних споруд енергетичного комплексу для розміщення  елементів інфраструктури телекомунікаційний мереж.

7. Щодо тез до доповіді на конференції УКОС.

8. Про парламентські слухання з питань інформаційного суспільства.

9. Різне.

 

РІШЕННЯ

1. Про виконання рішень Правління ІнАУ.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» 30.09.2013 р. направити в розсилку Правління інструкції працівників ДП «УкрМОТ».

Голосували:

«за» - 6 (В.Гранкін, М.Коміссарук, В.Мазур, Т.Попова, О.Федієнко, Є.Шнурко-Табакова)

«проти»: 1 (О.Кульчицький)

Рішення прийнято.

 

1.2. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» розробити бізнес-план ДП «УкрМОТ» на наступні 3 роки та надати його в розсилку Правління до 23.09.2013 р. для затвердження на наступному засіданні Правління.

1.3. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» реалізувати 2 комутатори Extreme Networks X670.

1.4. Доручити Виконавчому директору ІнАУ до 23.09.2013 р. направити листи операторам, провайдерам телекомунікацій щодо популяризації діяльності ІнАУ з розвитку ринку телекомунікацій і підтримки його учасників, з метою залучення до Асоціації нових членів.

1.5. Доручити Виконавчому директору ІнАУ опрацювати план залучення нових членів ІнАУ по різних сегментах ринку послуг мережі Інтернет.

 

Голосували: одноголосно

 

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету від 12.07.2013.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

2.1. Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за другий квартал  2013 року.

2.2. Доручити Юристу ІнАУ підготувати проект Додаткової угоди до Договору про надання послуг доступу до Мережі обміну інтернет-трафіком, який передбачає скасування пільгових тарифів Учасникам мережі, які є Дійсними членами ІнАУ та мають заборгованість зі сплати членських внесків, та надати його для затвердження у розсилку Правління ІнАУ до 2.09.2013 р..

2.3. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» надати звіт про виконання бюджету ДП «УкрМОТ» за другий квартал  2013 року для затвердження у розсилку Правління ІнАУ.

Голосували: одноголосно

 

3. Про підготовку до проведення ENOG-6 та 4-го IGF-UA. Щодо цільового внеску на проведення ENOG-6.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

3.1. Запросити до Оргкомітету 4-го IGF-UA інші недержавні організації, які є  членами Громадської ради з питань ІКТ. Директору ІнАУ невідкладно направити у розсилку Правління список цих  організацій. Членам Правління шляхом голосування по кожній з організацій окремо визначити, кого ми запрошуємо в Оргкомітет 4-го IGF-UA. Голосування провести до 30.09.2013 р.  

Голосували:

«за» - 5 (В.Гранкін, М.Коміссарук, О.Кульчицький, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«проти»: 2 (Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)

«утримався»: 1 (В.Мазур).

Рішення прийнято.

Особлива думка Т.Попової: «Голосування за запрошення в члени Оргкомітету суперечить міжнародним принципам проведення IGF».

 

3.2. Схвалити теми доповідей представників ІнАУ на ENOG-6.

Голосували: одноголосно

 

3.3. Направити звернення до членів ІнАУ щодо сплати цільового внеску на проведення ENOG-6 у сумі 1 тис грн.

Голосували:

«за»: 5 (В.Гранкін, М.Коміссарук, В.Мазур, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)

«проти»: 2 (О.Федієнко, О.Кульчицкий)

Рішення прийнято.

 

4. Щодо вступу до ІнАУ у якості асоційованого члена ТОВ «Андернет».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Прийняти до ІнАУ у якості асоційованого члена ТОВ «Андернет».

Голосували: одноголосно

 

5, 6. Щодо звернення до ЗМІ з проханням зробити розслідування створення органами місцевого самоврядування компаній-посередників. Щодо використання опор повітряних ліній електропередавання та спеціальних споруд енергетичного комплексу для розміщення  елементів інфраструктури телекомунікаційний мереж.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Направити звернення до членів ІнАУ щодо надання інформації про компанії-посередники, які створені органами місцевого самоврядування, а також щодо цін у регіонах на послуги з використання опор повітряних ліній електропередавання та спеціальних споруд енергетичного комплексу для розміщення  елементів інфраструктури телекомунікаційний мереж та проблемних питань взаємодії з підприємствами енергетичного комплексу з даних питань.

Голосували: одноголосно

 

7. Щодо тез до доповіді на конференції УКОС.

Слухали: В.Мазура, В.Кульчицького.

Ухвалили:

7.1. Доручити В.Куковському надати презентацію доповіді на конференції УКОС у розсилку Правління до 3.09.2013.

 

7.2. Звернутися до організаторів УКОС щодо включення в Програму конференції УКОС доповіді Директора ДП «УкрМОТ» щодо нових послуг UA-IX.

Голосували: одноголосно

 

 

8. Про парламентські слухання з питань інформаційного суспільства.

Слухали: Е.Шнурко-Табакову.

Ухвалили:

8.1. Створити спільно з АПІТУ робочу групу з питань підготовки матеріалів до парламентських слухань з питань інформаційного суспільства. Включити Т.Попову до робочої групи. Розробити пропозиції щодо необхідної структури та плану проведення даних парламентських слухань.

Голосували:

«за» - 5 (В.Гранкін, В.Мазур, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримався»: 1 (О.Кульчицький).

Рішення прийнято.

 

9. Різне.

9.1. Про затвердження рішень Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 28.08.2013р.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

9.1.1. Провести 4.09.2013 спільно з Всеукраїнською асоціацією автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) другий семінар для просування можливостей інтернет-реклами у форматі практичних кейсів (на базі ВААІД).

9.1.2. Провести оцінку обсягів ринку медійної інтернет-реклами України за I півріччя 2013 р. у два етапи – 5 та 12 вересня 2013 р.

Голосували: одноголосно

 

9.2. Про затвердження рішень Доменного комітету ІнАУ від 28.08.2013 р.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

9.2.1. Доручити Доменному комітету  розробити Правила домену .УКР. Запропонувати Голові Доменного комітету представити термін розробки Правил домену .УКР до 2.09.2013 р.

9.2.2. Перевести з членів у експерти Комітету В.Шаруна.

Голосували: одноголосно

 

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                   Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський