Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 9 від 25.09.2008 р.

30.09.2008

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (ІнАУ)

ПРОТОКОЛ

25.09.2008                                    м. Київ                                                № 9

 

Засідання Правління ІнАУ

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

Д. Грищук

К. Козлов

О. Ольшанський

Е. Шнурко-Табакова

Запрошені:

С. Пархоменко

О. Черненко

Секретар:        

Т. Сміловська

 

Порядок денний:

1. Призначення виконавчого директора Інтернет Асоціації України.

2. Інші питання.

 

1. Заслухали: Голову Правління Т. Попову з пропозицією щодо подовження терміну виконуючому обов’язки виконавчого директора Інтернет Асоціації України С. Пархоменко.

Ухвалили: Подовжити термін виконуючому обов’язки виконавчого директора Інтернет Асоціації України Пархоменко С.В. на 2 місяці з 01.10.2008 р.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.

2.1. Заслухали:  С. Пархоменко щодо можливості проведення осінньої конференції.

Виступили: Члени Правління стосовно даного питання.

Ухвалили: Розглянути додаткові можливості проведення осінньої конференції.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.2. Заслухали: Членів Правління щодо прийняття на посаду члена Консультативно-дорадчої ради Інтернет Асоціації України на громадських засадах Щербину Олега Вікторовича.

Ухвалили: Прийняти Щербину Олега Вікторовича на посаду члена Консультативно-дорадчої ради Інтернет Асоціації України на громадських засадах.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.3. Заслухали: Члена Правління К. Козлова з пропозицією направили лист щодо розгляду проектів Закону про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" № 2149 від 03.03.2008, № 2149-1 від 28.03.2008 на ім’я Голови Верховної Ради України.

Ухвалили: Направити лист Голові Верховної Ради України з копією в Комітет ВРУ з питань транспорту і зв’язку щодо розгляду проектів Закону про внесення змін до Закону України "Про телекомунікації" № 2149 від 03.03.2008, № 2149-1 від 28.03.2008.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.4. Заслухали: Голову Правління Т. Попову з інформацією про участь у засіданні Координаційної ради об'єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр».

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома.

Голосували: «за» - одноголосно.

  

Голова Правління ІнАУ                                                       Т. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                        Т. Сміловська