Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 7 від 31.07.2008 р.

31.07.2008

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (ІнАУ)

ПРОТОКОЛ

31.07.2008

м. Київ

№ 7

 

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

Д. Грищук

О. Ольшанський

І. Пєтухов

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

О. Дзененко

С. Пархоменко

О. Черненко

 

Секретар:        

О. Дзененко

 

Порядок денний:

1. Затвердження Положення про комітет з питань електронно–комунікаційних
сервісів. Затвердження складу комітету. Призначення Голови комітету.

2. Затвердження протоколу бюджетного комітету. Внесення змін до складу бюджетного комітету.

3. Затвердження протоколу юридичного комітету. Внесення змін до складу юридичного комітету.

4. Відповідь на лист Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України.

5. Обговорення правил маршрутизації трафіку в Мережі UA-IX при використанні Учасниками паритетних каналів.

6. Розгляд заяви від ТОВ «Атлантіс Телеком» про прийняття в асоційовані члени ІнАУ.

 

1. Заслухали: В. Гарбуза  з проектом Положення про комітет з питань електронно–комунікаційних сервісів, а також з пропозицією затвердити запропонований склад комітету.

Виступили: Д. Грищук з пропозицією доповнити склад комітету.

Т. Попова з пропозицією призначити В. Гарбуза Головою комітету.

Ухвалили:

А) Затвердити Положення про комітет з питань електронно–комунікаційних сервісів.

Б) Затвердити наступний склад комітету з питань електронно–комунікаційних сервісів:

С. Бондаренко
В. Гарбуз

О. Гутніченко
О. Кривоус
И. Оксанич
В. Підгорний

В)  Призначити В. Гарбуза Головою комітету з питань електронно–комунікаційних сервісів.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Заслухали: С. Пархоменко з протоколом бюджетного комітету, а також з пропозицією вивести С. Малихіна зі складу комітету.

Виступили: Т. Попова  з пропозицією розглянути питання про строки створення нових точок обміну трафіком з метою визначення необхідного об`єму фінансування, можливостей бюджету та внесення змін до бюджету ДП «UA-IX», передбачених на  придбання необхідного устаткування.   

Ухвалили:

А)  Затвердити протокол бюджетного комітету з урахуванням внесених коригувань.

Б) Вивести С. Малихіна та затвердити наступний склад бюджетного комітету:

М. Карпова
С. Пархоменко
Т. Попова
О. Сорока
 

В)  Затвердити можливі строки створення додаткових точок обміну трафіком - 4 квартал 2008 року. Доручити бюджетному комітету проаналізувати можливості бюджету ДП «Українська мережа обміну трафіком».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Заслухали: О. Черненко з протоколом юридичного комітету.

Виступили: Т. Попова  з доповненнями та зауваженнями.

Ухвалили:

А) Протокол юридичного комітету прийняти до відома та направити на доопрацювання.

Б)  Ввести О. Черненко та затвердити наступний склад юридичного комітету:

Члени комітету:

П. Бєлінський

О. Бєлякова

А. Гончаров

Г. Дубко

І. Козлова

В. Кравченко

О. Лисюк

Н. Мокроусова

О. Рощина

О. Ковтунець

А. Соловйов

О. Черненко

 

Експерти:

І. Пєтухов

Т. Попова

Н. Дорошенко

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Заслухали: С. Пархоменко з проектом відповіді на лист Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України щодо передачі прав адміністрування домену gov.ua.

Виступили: Члени Правління зі змінами та доповненнями.

Ухвалили: Направити відповідь на лист Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України з урахуванням внесених коригувань.

 

Голосували: «за» - В. Гарбуз

                                Д. Грищук

                                О. Ольшанський

                                Т. Попова

                                Е. Шнурко-Табакова

 

        «утримались» - Б. Борисов

                                І. Пєтухов                                                                                                                                      

 

5. Заслухали: В. Гарбуза стосовно ситуації, що склалася навколо суперечливих трактувань правил маршрутизації в Мережі UA-IX при використанні Учасниками паритетних каналів.

Ухвалили: Провести розширене засідання технічного комітету ІнАУ, запросити до участі представників всіх зацікавлених сторін для розгляду ситуації та розробки пропозицій щодо можливих шляхів вирішення.

Голосували: «за» - одноголосно. 6.  Заслухали: С. Пархоменко із заявою від ТОВ «Атлантіс Телеком» про прийняття в асоційовані члени ІнАУ.   Ухвалили: Прийняти до складу ІнАУ ТОВ «Атлантіс Телеком» в якості асоційованого члена.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ          Т.Попова

Секретар                                  О.Дзененко