Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 7 від 23.04.2012 р.

24.04.2012

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 7 від 23.0.2012 р.
23.04.2012 м. Київ
Присутні Члени Правління:
С.Бойко
О.Ващенок
М.Коміссарук
О.Кульчицький
А.Нагорнюк
С.Одинець
І.Пєтухов
Т.Попова
О.Федієнко
Е.Шнурко-Табакова
На засіданні Правління ІнАУ присутні всі члени (10).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 23 квітня 2012 р.
1. Вибори Голови Правління ІнАУ
2. Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

Рішення
1. Вибори Голови Правління ІнАУ.
Слухали: Т.Попову з пропозицією про обрання Головою Правління ІнАУ С.Бойко.
Ухвалили: Обрати Головою Правління ІнАУ С.Бойко
Голосували: одноголосно.

2. Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.
Слухали: Т.Попову з пропозицією своєї кандидатури на обрання Заступником Голови Правління ІнАУ.
Ухвалили:
Обрати Заступником Голови Правління ІнАУ Т.Попову.
Голосували: одноголосно.
Члени Правління:
С.Бойко
О.Ващенок
М.Коміссарук
О.Кульчицький
А.Нагорнюк
С.Одинець
І.Пєтухов
Т.Попова
О.Федієнко
Е.Шнурко-Табакова