Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 5 від 13.03.2012 р.

13.03.2012

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 5 від 13.03.2012 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

13.03.2012                                    м. Київ                                                № 5

Присутні:

 

Члени Правління:

Б.Борисов

Д.Бурдук

Д.Грищук

О.Єлісєєв

В.Кравченко

В.Літовка

О.Ольшанський

Т.Попова

В.Середа

М.Смілянець

О.Федієнко

 

 

Запрошені:

М.Бондарчук

О.Гудзь

Г.Карпов

В.Куковський

В.Ржечицький

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні всі члени (11).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 13 березня 2012 р.

 

1.      Вибори Голови Правління ІнАУ

2.      Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

3.      Затвердження Плану роботи Правління на 2012 рік.

4.      Затвердження технічних вимог до рішення невідкладної модернізації UA-IX.

5.      Організаційні питання з проведення позачергового з’їзду ІнАУ.

5.1. Дата та місце проведення.

5.2. Порядок денний.

5.3. Робочі органи з’їзду ІнАУ та їх процедури.

6.      Щодо підготовки змін до Статуту ІнАУ.

7.      Щодо підготовки змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.

8.      Щодо створення комітету з мовлення та контенту.

9.      Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ від 02.03.2012 р.

10.  Різне.

10.1. Щодо проведення 13-ї Конференції ІнАУ та ДП "УкрМОТ" «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».

10.2. Затвердження «Методичних рекомендацій щодо порядку виконання запитів про відповідні кримінальні правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності».

10.3. Щодо затвердження Статуту ДП «УкрМОТ» у новій редакції.

10.4. Щодо вимог до проекту реорганізації ДП «УкрМОТ».

 

 

Рішення

1.      Вибори Голови Правління ІнАУ.

 

1.1. Слухали: Т.Попову, О.Федієнка щодо порядку голосування по виборах.

Ухвалили: Провести голосування по виборах Голови Правління у режимі таємного голосування.

Голосували:

За – 8 (Б.Борисов, Д.Бурдук, Д.Грищук, О.Єлісєєв, В.Кравченко, О.Ольшанський, Т.Попова, М.Смілянець)

Утримались – 2 (В.Середа, В.Літовка)

Проти – 1 (О.Федієнко).

 

1.2. Слухали: Т.Попову, Д.Грищука щодо порядку голосування по виборах Заступника голови Правління.

Ухвалили: Провести голосування по виборах Заступника голови Правління у режимі таємного голосування.

Голосували:

За – 8

Утримались – 3 (В.Середа, В.Літовка, О.Федієнко).

 

1.3. Слухали: Т.Попову, членів Правління щодо порядку голосування по виборах Голови Правління.

Ухвалили: Провести рейтингове голосування по виборах Голови Правління.

Голосували: одноголосно.

 

1.4. Слухали: Т.Попову щодо порядку голосування по виборах Заступника голови Правління.

Ухвалили: Провести рейтингове голосування по виборах Заступника голови Правління.

Голосували: одноголосно.

1.5. Слухали: членів Правління  з пропозиціями кандидатур на обрання Голови Правління ІнАУ.

О.Єлісєєв запропонував кандидатуру Т.Попової.

Д.Бурдук запропонував кандидатуру О.Ольшанського.

Б.Борисов запропонував кандидатуру В.Літовки. В.Літовка взяв самовідвід.

Запропонована кандидатуру О.Єлісєєва. О.Єлісєєв взяв самовідвід.

В.Кравченко запропонувала кандидатуру Б.Борисова. Б.Борисов взяв самовідвід.

Запропоновано: Внести до бюлетенів голосування по виборах Голови Правління таких осіб:

1. О.Ольшанський        

2. Т.Попова

 

1.6. Слухали: членів Правління з пропозиціями щодо висування кандидатур до складу Рахункової комісії.

Ухвалили: До складу рахункової комісії включити таких осіб:

1. Д.Грищук

2. А.Лукашова

Голосували: одноголосно.

 

1.7. Слухали: Д.Грищука з протоколом лічильної комісії по виборах Голови Правління ІнАУ.

Ухвалили:

Обрати Головою Правління ІнАУ О.Ольшанського.

Голосували (Б.Борисов, Д.Бурдук, Д.Грищук, О.Єлісєєв, В.Кравченко, В.Літовка О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, М.Смілянець, О.Федієнко):

згідно протоколу лічильної комісії по виборах Голови Правління ІнАУ

За О.Ольшанського – 7 голосів.

За Т.Попову - 4 голоси.

 

2.      Вибори Заступника Голови Правління ІнАУ.

2.1. Слухали: членів Правління  з пропозиціями кандидатур на обрання Заступника голови Правління ІнАУ.

Д.Бурдук запропонував кандидатуру В.Кравченко.

В.Літовка запропонував кандидатуру Т.Попової. Т.Попова взяла самовідвід.

Запропоновано: Внести до бюлетенів голосування по виборах Заступника голови Правління В.Кравченко.

2.2. Слухали: Д.Грищука з протоколом лічильної комісії по виборах Заступника голови Правління ІнАУ.

Ухвалили:

Обрати Заступником голови Правління ІнАУ В.Кравченко.

Голосували (Б.Борисов, Д.Бурдук, Д.Грищук, О.Єлісєєв, В.Кравченко, В.Літовка О.Ольшанський, Т.Попова, В.Середа, М.Смілянець, О.Федієнко):

згідно протоколу лічильної комісії по виборах Заступника голови Правління ІнАУ

За В.Кравченко – 10 голосів.

Проти – 1 голос.

3. Затвердження Плану роботи Правління на 2012 рік.

Слухали: О.Ольшанського щодо Плану роботи Правління на 2012 р. та зауваження членів Правління.

Ухвалили:

3.1. Взяти План роботи Правління на 2012 р. за основу.

3.2. Доручити виконавчому директору ІнАУ виконати редакційну правку у відповідності з зауваженнями членів Правління та надати у розсилку Правління ІнАУ.

3.3. Розглянути План роботи Правління на 2012 р. на наступному засіданні Правління ІнАУ з внесенням відповідальних.

Голосували: одноголосно.

4. Затвердження технічних вимог до рішення невідкладної модернізації UA-IX.

Слухали: Д.Грищука, членів Правління.

Ухвалили:

4.1. Затвердити документ з урахуванням зауважень, зокрема щодо назви документу («Вихідні дані для технічної модернізації UA-IX») та відповідних правок по тексту документу.

Голосували:

За – 9

Утримались – 2 (Т.Попова, В.Літовка).

 

4.2. Надіслати документ у відповідні розсилки та запропонувати членам ІнАУ та Технічному комітету надати пропозиції протягом 21 календарного дня з дня розсилки (з 13.03.2012 р.).

Голосували: одноголосно.

5. Організаційні питання з проведення позачергового з’їзду ІнАУ.

Слухали: О.Ольшанського, членів Правління.

5.1. Дата та місце проведення.

Ухвалили:

Провести позачерговий з’їзд ІнАУ 30 травня 2012 р. у м.Києві, готель Radisson Blu.

Голосували: одноголосно.

 

5.2. Порядок денний.

Голові Правління сформувати Порядок денний на основі Резолюції 13 з’їзду ІнАУ. 

 

5.3. Робочі органи з’їзду ІнАУ та їх процедури.

Слухали: О.Ольшанського, В.Кравченко, Д.Грищука, Т.Попову.

Ухвалили:

Доручити Т.Поповій та В.Кравченко підготувати документи, необхідні для процедур проведення з’їзду, протягом 2 тижнів.

Голосували: одноголосно.

6. Щодо підготовки змін до Статуту ІнАУ.

Слухали: О.Ольшанського, членів Правління

Ухвалили:

Доручити О.Гудзь у тижневий термін підготувати проект договору з членами Асоціації та проект змін до Статуту ІнАУ відповідно до Резолюції XIII з’їзду ІнАУ. У проекті змін до Статуту ІнАУ врахувати пропозиції членів Правління щодо ліквідації положень щодо секретаря Асоціації.

Голосували: одноголосно.

7. Щодо підготовки змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ.

Слухали: В.Кравченко, Т.Попову, В.Літовку.

Ухвалили:

7.1. Доручити В.Кравченко у тижневий термін підготувати проект нового Регламенту роботи Правління ІнАУ з урахуванням пропозицій Т.Попової та В.Літовки.

7.2. Призначити секретарем поточного засідання Правління В.Куковського.

Голосували: одноголосно.

8.   Щодо створення Комітету з мовлення та контенту.

Слухали: Д.Грищука, О.Ольшанського.

Ухвалили:

Доручити Д.Грищуку сформувати Комітет ІнАУ з питань мовлення та контенту та представити на наступне засідання Правління  Положення про Комітет та списочний склад Комітету.

Голосували: одноголосно.

9. Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ від 02.03.2012 р.

Слухали: В.Кравченко.

Ухвалили:

Затвердити рішення Юридичного комітету від 02.03.2012 р.

Голосували: одноголосно.

10. Різне.

10.1. Щодо проведення 13-ї Конференції ІнАУ та ДП "УкрМОТ" «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку».

Слухали: Голову Правління ІнАУ.

Ухвалили:

10.1.1. Обговорити питання проведення Конференції після визначення  дати проведення з’їзду.

10.1.2. Запропонувати членам ІнАУ внести цільові членські внески у розмірі 500 грн на проведення позачергового з’їзду ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

10.2. Затвердження «Методичних рекомендацій щодо порядку виконання запитів про відповідні кримінальні правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності».

Слухали: Т.Попову, В.Куковського.

Ухвалили:

Документ повернути до Робочої групи на доопрацювання у зв’зку з тим, що він носить однобокий характер та його назва не відповідає юридичному статуту. Доручити Д.Грищуку та В.Кравченко підготувати зміни до документу, представити їх на затвердження на найближчому засіданні Правління та відстоювати затверджену позицію ІнАУ у Робочій групі.

Голосували: одноголосно.

10.3. Щодо вимог до проекту реорганізації ДП «УкрМОТ».

Слухали: О.Єлісєєва, О.Ольшанського, Т.Попову.

Ухвалили:

Доручити Т.Поповій та Д.Грищуку узагальнити вимоги до проекту реорганізації ДП «УкрМОТ» у термін за тиждень до наступного засідання Правління.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні Правління                                         О.Ольшанський     

 

     Секретар засідання Правління:                                                  В.Куковський