Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 2 від 21.02.2013 р.

21.02.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 2

від 21.02.2013 р.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

м. Київ   

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

С.Бойко

Члени Правління:     

О.Ващенок

М.Коміссарук (при розгляді питань 1.3-2, 4-6)

О.Кульчицький (при розгляді питань 1-2, 4-8)

А.Нагорнюк

С.Одинець (при розгляді питань 1-6)

І.Пєтухов (при розгляді питань 1-2, 4,5,6,7,8.1,8.2)

Т.Попова

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (10 осіб при розгляді питань 1.3, 2,4,5,6;  9 осіб при розгляді питань 1.1,1.2; 8 осіб при розгляді питань 7,8.1,8.2; 7 осіб при розгляді питань 3, 8.3, що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження звіту про бюджет ДП «УкрМОТ» за 2012 р. та проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 р.

2. Щодо проекту Стратегії розвитку ДП УкрМОТ.

3. Затвердження Положення про конфіденційну інформацію ІнАУ.

4. Щодо формату проведення конференції ІнАУ, «УкрМОТ» і партнерів Судак-2013.

5. Щодо підготовки нового видання доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства».

6. Затвердження нового складу Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій та змін до Положення про Комітет.

7. Про технічний стан ДП УкрМОТ.

8. Різне.

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1.     Затвердження звіту про бюджет ДП «УкрМОТ» за 2012 р та проекту бюджету ДП «УкрМОТ» на 2013 р.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

1.1. Затвердити звіт про бюджет ДП «УкрМОТ» за 2012 р. (Додаток_1-1)

Голосували: одноголосно.

 

1.2. Надати директору ДП «УктМОТ» право додаткового зниження тарифів на підключення до мережі UA-IX для залучення нових клієнтів в рамках акційних умов терміном на 3 місяці.

Голосували: одноголосно.

 

1.3. Погодити пропозицію про зміну тарифів UA-IX на окремі тарифні пропозиції з 01.04.2013 р. (Додаток_1-2)

Голосували:

«за» - 5 (С.Бойко, О.Кульчицький, С.Одинець, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)

«утримались» - 1 (О.Федієнко)

«проти» - 4 (О.Ващенок, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов)

Рішення прийнято.

 

Окрема думка члена Правління Коміссарука М.:

Відповідно до п. 7.30 Статуту ІнАУ рішення Правління приймаються, якщо за них проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. Таким чином, у випадку, якщо за рішення проголосувало лише половина присутніх, це не відповідає вимозі п. 7.30 Статуту, і відповідно, рішення є неприйнятим.

Отже, оскільки за п. 7.30 Статуту для прийняття рішення необхідна виключно більшість від голосів присутніх, а під час голосування за питанням, викладеним у підпункті 1.3 протоколу засідання Правління, «за» проголосувало лише половина від присутніх (5 із 10), то необхідно вважати, що рішення за вказаним питанням порядку денного не прийняте.

Необхідно відмітити, що друге речення п. 7.30 Статуту не змінює першого речення та не суперечить йому. Воно лише визначає, що голос головуючого є вирішальним у випадку, коли голоси розділилися порівну. Проте, у випадку голосування за питанням, викладеним у підпункті 1.3 протоколу засідання Правління, голоси не розподілилися порівну: один голос утримався, кількість голосів «за» становила 5, а кількість голосів «проти» становила 4. Таким чином, результат голосування за питанням, викладеним у підпункті 1.3 протоколу засідання Правління, не регулюється нормою другого речення п. 7.30 Статуту, а тому, рішення не є прийнятим.

Крім того, друге речення п. 7.30 Статуту не встановлює, що у випадку, коли голоси розділилися порівну, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосував головуючий. Воно лише визначає, що голос головуючого є вирішальним у випадку, коли голоси розділилися порівну, проте, правові наслідки цього у Статуті жодним чином не визначені.

 

1.4. Затвердити проект бюджетних показників ДП «УкрМОТ» на 2013 р. (Додаток_1-3)

Голосували:

«за» - 6 (С.Бойко, О.Кульчицький, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримались» - 3 (О.Ващенок А.Нагорнюк, І.Пєтухов)

«проти» - 1 (М.Коміссарук,)

Рішення прийнято.

 

 

2.     Щодо проекту Стратегії розвитку ДП УкрМОТ

Слухали: О.Кульчицького

Ухвалили:

2.1. Затвердити проект Стратегії розвитку ДП УкрМОТ, який передбачає збереження існуючих правил UA-IX

Голосували:

«за» - 5 (О.Ващенок, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«проти» - 1 (С.Бойко)

«утримались» - 4 (О.Кульчицький, С.Одинець, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова)

Рішення не прийнято.

 

2.2. Затвердити проект Стратегії розвитку ДП УкрМОТ, який передбачає відміну правила «все-всім» зі збереженням однакових цін для всіх Учасників

Голосували:

«проти» - 9 (С.Бойко, О.Ващенок, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«утрималась» - 1 (Е.Шнурко-Табакова)

Рішення не прийнято.

 

2.3. Затвердити проект Стратегії розвитку ДП УкрМОТ, який передбачає впровадження в UA-IX  приватного пірингу з економічним обмеженням (значно більшою ціною за порт для приватного пірингу)

Голосували:

«за» - 4 (С.Бойко, О.Кульчицький, С.Одинець, Е.Шнурко-Табакова)

«проти» - 5 (О.Ващенок, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«утрималась» - 1 (Т.Попова)

Рішення не прийнято.

 

3.     Затвердження Положення про конфіденційну інформацію ІнАУ.

Слухали: С.Бойка.

Ухвалили:

3.1. Затвердити Положення про конфіденційну інформацію ІнАУ з урахуванням зауваження щодо п.5.2.

3.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ і Директору ДП «УкрМОТ» забезпечити виконання Положення про конфіденційну інформацію ІнАУ.

Голосували:

«за» - 6 (С.Бойко, О.Ващенок, С.Одинець, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

«утрималась» - 1 (А.Нагорнюк)

Рішення прийнято.

 

4.     Щодо формату проведення конференції ІнАУ, «УкрМОТ» і партнерів (Судак-2013).

Слухали: С.Бойка.

Ухвалили:

Доручити Т.Поповій провести переговори щодо партнерства в рамках конференції Судак-2013.

Голосували: одноголосно.

 

5.     Щодо підготовки нового видання доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

5.1. Вважати доцільним підготовку нового видання доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства» в рамках Громадської ради з питань ІКТ.

5.2. Доручити Т.Поповій та В.Куковському організувати роботу щодо підготовку нового видання доповіді «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства» в рамках Громадської ради з питань ІКТ, з запрошенням до неї представників Громадської ради з питань ІКТ.

Голосували: одноголосно.

 

6.     Затвердження нового складу Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій та змін до Положення про Комітет

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили:

6.1. Затвердити персональний склад Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій:

·       Федієнко Олександр (Голова Комітету);

·       Гонтаренко Андрій, ТОВ «Дата Інтернет»;

·       Віктор Лукін, ТОВ «Ультратех»;

·       Ярцев Ігор, "Колективне виробниче підприємство Япік.Нет";

·       Сендеркін Сергій, «ПАН-телеком»;

·       Подопригорін Олексій, «ПАН-телеком» (у якості експерта).

6.2. Внести зміни до Положення про Комітету ІнАУ з питань радіо технологій щодо можливості віддаленої роботи.

Голосували: одноголосно.

 

7.     Про технічний стан ДП УкрМОТ.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

7.1. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» опрацювати питання закупки небохідних маршрутизаторів та доповісти інформацію на наступному засіданні Правління.

7.2. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» запропонувати на наступному засіданні Правління перелік необхідних кроків щодо переміщення root-сервера на інший майданчик.

7.3. Винести подяки куратору проекту модернізації UA-IX з боку Правління, відповідальним за переговори щодо переміщення обладнання ДП «УкрМОТ», відповідальному за переміщення обладнання ДП «УкрМОТ», а також відповідальному за корективи графіка оплат по кредиту ДП «УкрМОТ» та завершити їх повноваження.

7.4. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» у місячний термін організувати виконання робіт щодо тестування модуля 10G для Х8 під навантаженням.

Голосували: одноголосно.

 

 

 

8.      Різне.

8.1. Затвердження проектів Регламенту 16-го З’їзду ІнАУ та проекти складу робочих органів 16-го З’їзду ІнАУ.

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

Затвердити проекти Регламенту 16-го З’їзду ІнАУ (з правкою щодо об’єднання питань 4 і 6 порядку денного, доповідач О.Кульчицький) та проекти складу робочих органів 16-го З’їзду ІнАУ.

Голосували: одноголосно.

 

8.2. Про вступ до ІнАУ у якості дійсних членів компаній ТОВ «МСП Формат», ТОВ «БіттерНет», ТОВ «Імпульс», ТОВ «Макснет».

Слухали: С.Бойко

Ухвалили: прийняти до ІнАУ у якості дійсних членів компаній ТОВ «МСП Формат», ТОВ «БіттерНет», ТОВ «Імпульс», ТОВ «Макснет».

Голосували:

«за» - 5 (С.Бойко, І.Пєтухов, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко)

«утрималась» - 3 (О.Ващенок, О.Кульчицький, А.Нагорнюк,)

Рішення прийнято.

8.3. Про перехід компанії ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ромсат" з Асоційованих у Дійсні члени ІнАУ

Слухали: С.Бойко

Ухвалили: перевести з Асоційованих у Дійсні члени ІнАУ компанію ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Ромсат".

Голосували:

«за» - 5 (С.Бойко, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова, О.Федієнко, А.Нагорнюк)

«утрималась» - 2 (О.Ващенок, О.Кульчицький,)

Рішення прийнято.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                    С.Бойко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський