Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 2 від 21.02.2008 р.

28.02.2008

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (ІнАУ)

ПРОТОКОЛ

21.02.2008

м. Київ

№ 2

 

Засідання Правління ІнАУ

Присутні:

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

О. Ольшанський

І. Пєтухов

В. Пекар

Т. Попова

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

О. Дзененко

В. Кравченко

С. Малихін

 

Секретар:        

Т. Сміловська

 

Порядок денний:

 

1. Обговорення та затвердження тексту листа до державних органів щодо ситуації з доступом операторів (провайдерів) до каналізації ВАТ «Укртелеком».

2. Обрання Голови Правління ІнАУ на 2008 рік.

3. Обрання заступника Голови Правління ІнАУ на 2008 рік.

4. Обговорення плану роботи Правління ІнАУ у 2008 році.

5. Обговорення та затвердження тексту листів до державних органів, на  

   підставі скарг членів ІнАУ.

6. Обговорення участі ІнАУ у підготовці відбіркового туру фестивалю

   Cannes Lions в Україні.

7. Обговорення питання взаємовідносин Української мережі обміну трафіком

   з КПІ.

8. Прийняття рішення щодо вступу компанії «Сільвер Телеком» в  

   асоційовані члени ІнАУ.

9. Інші питання.

 

1. Заслухали: Членів Правління по затвердженню тексту листа до державних органів щодо ситуації з доступом операторів (провайдерів) до каналізації ВАТ «Укртелеком» (на підставі скарг членів ІнАУ та на виконання рішення 9-го з’їзду ІнАУ).

 

Ухвалили:

- Текст листа, підготовленого експертом ІнАУ В. Кравченко, прийняти за основу. Доопрацювати.

- Експерту протягом двох днів відправити  доопрацьований текст листа в електронну розсилку для затвердження Правлінням ІнАУ.

- Затвердити перелік адресатів: Секретаріат Президента України,  Секретар РНБОУ, Прем’єр-міністр України, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Національної комісії з питань регулювання зв’язку України, Голові Служби безпеки України, Генеральному прокурору України, Голові Київської міської адміністрації.

- В електронній розсилці затвердити черговість адресатів за пріоритетністю.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Заслухали: Членів Правління щодо кандидатури Голови Правління ІнАУ.

Ухвалили: За результатами таємного голосування Головою Правління ІнАУ обрати Попову Тетяну Володимирівну.

Голосували: В голосуванні взяли участь 10 членів Правління. 

            «за» - одноголосно.

 

3. Заслухали: Членів Правління щодо кандидатури заступника Голови Правління ІнАУ. 

Ухвалили: За результатами таємного голосування заступником Голови Правління ІнАУ обрати Пекара Валерія Олександровича.

Голосували: В голосуванні взяли участь 10 членів Правління.  

             «за»       - 9

            «утримався» - 1

 

4. Заслухали: Членів Правління щодо плану роботи Правління у 2008 році.

Ухвалили:

- План роботи Правління у 2008 році прийняти за основу.

- Членам Правління протягом тижня висловити зауваження та пропозиції 

     щодо плану роботи у 2008 році.

- Виконавчому директору ІнАУ внести до плану роботи доповнення, які 

     були озвучені членами Правління на засіданні.

- До 29 лютого затвердити план роботи Правління ІнАУ на 2008 рік.

  

Голосували: «за» - одноголосно.

5. Заслухали: Членів Правління ІнАУ стосовно затвердження тексту листів до державних органів, на підставі скарг членів ІнАУ, щодо дій ВАТ «Укртелеком».

 

Ухвалили:

     1. Затвердити текст листа щодо надання роз’яснення стосовно випадків одностороннього розірвання Договорів оренди майна з ініціативи регіональних філій ВАТ «Укртелеком». Направити листи -  Голові Правління ВАТ «Укртелеком» Дзекону Г.Б., Голові НКРЗ, Директору Держзв’язку Баранову О.А.

     2.  Затвердити текст листа щодо роз’яснення застосування норм Постанови Кабінету Міністрів України N 809 від 06.06.07 р. «Про доповнення додатка до Постанови  Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку». Направити листи – Голові ДПА України та Голові ДПА у м. Києві.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6. Заслухали: Е. Шнурко-Табакова з інформацією щодо відбіркового туру фестивалю Cannes Lions в Україні та пропозицією участі ІнАУ в даному проекті.

Виступив: В. Пекар зазначив, що ціль ІнАУ в даному проекті -  привернути увагу до Інтернет-реклами серед інших рекламних інструментів, а саме телебачення, газет і т.п.

Ухвалили: Доручити виконавчому директору ІнАУ протягом п’яти днів повідомити, в електронному вигляді, членів Правління ІнАУ про формалізовані пропозиції офіційного представника Cannes Lions в Україні щодо спів-організації ІнАУ в даному проекті. Остаточне рішення прийняти в електронній розсилці Правління.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

7. Заслухали: Членів Правління ІнАУ щодо взаємовідносин Української мережі обміну трафіком з КПІ.

Ухвалили: Директору ДП «Українська мережа обміну трафіком» направити лист до НТУ України «КПІ» з копією до Державного казначейства з роз’ясненням пункту і предмету договору. 

Голосували: «за» - Б. Борисов

                   В. Гарбуз

                   Д. Грищук

                   О. Єлісєєв

                   К. Козлов

                   О. Ольшанський

                   В. Пекар

                   Т. Попова

                   Е. Шнурко-Табакова

     «утримався» - І. Пєтухов

 

8. Заслухали: Членів Правління щодо вступу компанії «Сільвер Телеком» в  

асоційовані члени ІнАУ.

Ухвалили: Прийняти ТОВ «Сільвер Телеком» в асоційовані члени ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

9.

9.1. Заслухали: С. Малихіна з пропозицією щодо преміювання О. Дзененко за виконаний обсяг роботи в розмірі 1000 грн.

Ухвалили: Преміювати фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою О. Дзененко в розмірі 1000 (одна тисяча) грн.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

9.2. Заслухали: Т. Попову з приводу доопрацювання базової PR-концепції щодо підтримки позитивного іміджу ІнАУ.

Ухвалили: О. Дзененко закінчити базову PR-концепцію.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

9.3. Заслухали: Т. Попову щодо висвітлення новин компаній - членів Інтернет Асоціації на сайті ІнАУ.

Ухвалили: Для висвітлення новин компаній членів ІнАУ необхідно:

 - О. Дзененко познайомитись з PR-менеджерами всіх компаній - членів ІнАУ.

 - З метою оперативного висвітлення подій компаній – членів ІнАУ, О. Дзененко звернутись до компаній з пропозицією щодо включення в свої   

  списки електронної розсилки адресу ІнАУ.

 - Всі анонси подій та прес-релізи компаній членів ІнАУ розміщувати в розділі «Анонси» на сайті ІнАУ.

 - Для фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою О. Дзененко відкрити відповідну електронну адресу. Повідомити дану електронну адресу PR-фахівцям компаній членів ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

          Голова Правління ІнАУ                                             Т. Попова

 

          Секретар                                                                     Т. Сміловська