Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 17 від 14.11.2012 р.

14.10.2012

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 17

від 14.11.2012 р.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

м. Київ   

ПРИСУТНІ:

Голова Правління:     

С.Бойко

Члени Правління:      

О.Ващенок (при розгляді питань №№2,6.1-6.4)

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

С.Одинець

І.Пєтухов

Т.Попова

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

В.Гарбуз

О.Гудзь

В.Куковський

М.Смілянець (при розгляді питання №2)

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (10 осіб при розгляді питань №№2,6.1-6.4; 9 осіб при розгляді питання №1,3,4,5,6.5), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.      Звіт про завершення модернізації UA-IX.

2.      Про внесення змін до Типового договору в частині пірингової політики ДП «УкрМОТ».

3.      Щодо договору на розміщення обладнання ДП «УкрМОТ».

4.      Щодо встановлення часткової оплати за користування послугами ДП (за листом №512 від 30.10.2012 р. ДП НТЦ «Уарнет»).

5.      Схвалення для розсилки попереднього проекту нової редакції Статуту ІнАУ за підсумками відгуків, наданих на розсилку електронною поштою (01.10.2012 – 31.10.2012).

6.      Різне.

6.1. Щодо передачі прав по Договору між ДП і ТОВ "Танграм" на ТОВ "Танграм Україна".

6.2. Щодо новорічного заходу «без краваток».

6.3. Щодо участі представників ІнАУ у Форсайті «Майбутнє ІКТ-індустрії в Україні» 06.12.2012 р.

6.4. Затвердження змін до Положення про технічну групу щодо проходження процедури перевірки претендента у Учасники UA-IX.

6.5. Щодо проекту змін до Регламенту Міжнародного союзу електрозв’язку.

РІШЕННЯ

1.      Звіт про завершення модернізації UA-IX.

Слухали: В.Гарбуза.

Ухвалили:

Призначити куратором проекту модернізації UA-IX  боку Правління ІнАУ І.Пєтухова. Доручити І.Пєтухову зібрати всю необхідну інформацію щодо проекту модернізації UA-IX  та до 23.11.2012 р. доповісти Правлінню щодо можливих термінів усунення існуючих недоліків.

Голосували:

«за» - 8 (С.Бойко, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утрималась»: 1 (Т.Попова)

Рішення прийнято.

 

2.      Про внесення змін до Типового договору в частині пірингової політики ДП «УкрМОТ».

Слухали: В.Гарбуза.

Ухвалили:

2.1. Не вносити зміни до Типового договору в частині пірингової політики ДП «УкрМОТ».

2.2. Створити з членів Правління ІнАУ Робочу групу з питань розвитку ДП «УкрМОТ» у складі М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко для напрацювання і обговорення пропозицій по новим сервісам UA-IX.

Голосували: одноголосно

 

3. Щодо договору на розміщення обладнання ДП «УкрМОТ».

Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили:

Доручити І.Пєтухову провести переговори та узгодити умови договору на розміщення обладнання ДП «УкрМОТ» для подальшого затвердження Правлінням.

Голосували:

«за» - 5 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, О.Федієнко)

«проти»: 2 (С.Бойко, Е.Шнурко-Табакова)

«утрималась»: 2 (О.Кульчицький, Т.Попова)

Рішення прийнято.

 

4. Щодо встановлення часткової оплати за користування послугами ДП (за листом №512 від 30.10.2012 р. ДП НТЦ «Уарнет»).

Слухали: О.Гудзь

Ухвалили:

1.Визнати, що,  згідно Статуту та діючих правил ДП «УкрМОТ», підстав для встановлення часткової оплати за користування послугами ДП «УкрМОТ» немає. 

2. Доручити директору ДП «УкрМОТ» направити ДП НТЦ «Уарнет» лист з інформацією про те, що на черговому засіданні Правління  29.11.2012 р. за результатами переговорів з постачальником та виробником  обладнання, з вини яких виникли технічні проблеми в мережі обміну трафіком UA-IX,  буде розглянуто питання про перегляд вартості послуг ДП "УкрМОТ" для усіх Учасників мережі.

Голосували:

«за» - 8 (С.Бойко, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, І.Пєтухов, Е.Шнурко-Табакова)

 «утримався»: 1 (О.Федієнко)

Рішення прийнято.

 

5. Схвалення для розсилки попереднього проекту нової редакції Статуту ІнАУ за підсумками відгуків, наданих на розсилку електронною поштою (01.10.2012 – 31.10.2012).

Слухали: В.Куковського

Ухвалили: Схвалити розсилку поштою (замовним листом) на адресу керівників компаній-членів ІнАУ попереднього проекту нової редакції Статуту ІнАУ для надання зауважень у період 20.11.2012 р – 25.12.2012 р.

Голосували: одноголосно

 

6. Різне

6.1. Щодо передачі прав по Договору між ДП і ТОВ "Танграм" на ТОВ "Танграм Україна".

Слухали: О.Гудзь

Ухвалили:

6.1.1.   Відповідно до п.12.4.1. Статуту ДП «УкрМОТ» надати згоду на передачу прав та обов’язків по Договору №131 про надання послуг доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком від 25 червня 2010 року від ТОВ «Танграм»  до ТОВ «Танграм Україна» при умові збереження номера автономної системи та технічних параметрів підключення, що належать діючому Учаснику мережі обміну трафіком. 

6.1.2.   Директору ДП «УкрМОТ» О.Гудзь  укласти тристоронню угоду із ТОВ «Танграм» та ТОВ «Танграм Україна» про передачу прав та заміну сторони в Договорі №131 про надання послуг доступу до мережі обміну інтернет-трафіком від  25 червня 2010  року.

Голосували: одноголосно

 

6.2. Щодо новорічного заходу «без краваток».

Слухали: Т.Попову

Ухвалили: Затвердити місце (ресторан Хрещатик) і дату (13.12.2012 р.) проведення новорічного заходу ІнАУ «без краваток». Доручити Виконавчому директору ІнАУ організувати проведення відповідної підготовчої роботи та надати проект Спонсорського пакету.

Голосували: Одноголосно

 

6.3. Щодо участі представників ІнАУ у Форсайті «Майбутнє ІКТ-індустрії в Україні» 06.12.2012 р.

Слухали: Е.Шнурко-Табакову

Ухвалили: Підтримати проведення Форсайту «Майбутнє ІКТ-індустрії в Україні» 06.12.2012 р. До 16.11.2012 р. у розсилці Правління визначитися щодо участі членів Правління у заході.

Голосували: Одноголосно

 

6.4. Затвердження змін до Положення про технічну групу щодо проходження процедури перевірки претендента у Учасники UA-IX.

Слухали: В.Гарбуза

Ухвалили:

6.4.1. Затвердити зміни до Положення про технічну групу щодо проходження процедури перевірки претендента у Учасники UA-IX з відповідними змінами, а саме:

-         в пункті 4.6. додати фразу «член Групи, який голосує «проти», зобов’язаний вказати причину негативного голосування»

Голосували: одноголосно

-         в пункті 4.8. останнє речення сформулювати так: «Повторна перевірка претендента може проводитись необхідну кількість раз»

Голосували:

«за» - 8 (О.Ващенок, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, С.Одинець, , І.Пєтухов, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

 «проти»: 1 (С.Бойко)

«утрималась»: 1 ( Т.Попова)

6.4.2. Затвердити документ в цілому зі змінами

Голосували:

«за» - 9 (С.Бойко, О.Ващенок, М.Коміссарук, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)

«утримався»: 1 (О.Кульчицький)

Рішення прийнято.

 

6.5. Щодо проекту змін до Регламенту Міжнародного союзу електрозв’язку.

Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили:

6.5.1. Направити до ДССЗЗІ листа з подякою за проведене громадське обговорення проекту змін до Регламенту Міжнародного союзу електрозв’язку та пропозицією врахувати також ті ключові зауваження до проекту, які не були враховані, а саме щодо неприпустимості участі держави у маршрутизації трафіку та у забезпеченні державами використання ресурсів адресації у мережі Інтернет.

6.5.2. Направити до Президента України та до Голови Верховної Ради України листа щодо необхідності врахування ключових пропозицій інтернет-спільности при формуванні позиції України щодо змін до Регламенту Міжнародного союзу електрозв’язку.

Голосували: одноголосно

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                                                                       С.Бойко

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                                                                               В.Куковський