Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 13 від 17.12.2013 р.

17.12.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління ІнАУ № 13 від 17.12.2013 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

В.Мазур

С.Одинець

І.Пєтухов (при розгляді питань 1,2,7)

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова  (при розгляді питань 1,2)

Секретар Правління:

В.Куковський

 

Запрошені:

М.Смілянець (при розгляді питання 2)

Р.Лисенко (при розгляді питання 2)

 

На засіданні Правління ІнАУ при розгляді питання 1,2 присутні члени Правління (9 осіб), при розгляді питання 7 присутні члени Правління (8 осіб), при розгляді питань 3-6,8 присутні члени Правління (7 осіб) що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо проведення 17-го З’їзду ІнАУ.

2. Щодо плану розвитку ДП «УкрМОТ»:        

3. Розгляд проекту змін до Статуту ДП «УкрМОТ».

4. Затвердження документів щодо послуг мережі UA-IX.

5. Щодо законотворчих та нормотворчих ініціатив НКРЗІ.

6. Щодо шляхів протидії прийняттю у Державному бюджеті України на 2014 р. та внесенню змін до Податкового кодексу України в частині перенесення норми зниження ПДВ до 17% та податку на прибуток до 16% на 1 січня 2015 року.

7. Щодо Звернення про недопущення перешкоджання діяльності операторів телекомунікацій із забезпечення вільного доступу громадян України до Інтернету.

8. Різне.

 

РІШЕННЯ

1.   Щодо проведення 17-го З’їзду ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

1.1. Провести 17-й З’їзд ІнАУ 27 лютого 2014 р.

1.2. Запропонувати Голові Правління ІнАУ оголосити наступний порядок денний 17-го З’їзду ІнАУ:

1.      Звітна доповідь Голови Правління ІнАУ про роботу Асоціації в 2013 році.

2.      Доповіді голів комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2013 році.

3.      Звіт Виконавчого директора ІнАУ про виконання бюджету ІнАУ за 2013 рік.

4.      Звіт Директора ДП «УкрМОТ» про виконання цілей ДП «УкрМОТ» на 2013 рік та плани по впровадження цілей і стратегій на 2014 рік.

5.      Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2014 рік.  

6.      Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2014 рік.

7.      Вибори Правління ІнАУ на 2014 рік.

Голосували: одноголосно

Особлива думка Т.Попової: До порядку денного 17-го З’їзду ІнАУ буде внесено питання «Про внесення змін в Статут Інтернет Асоціації України».

 

2. Щодо бізнес-плану розвитку ДП «УкрМОТ».

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

2.1. Створити Робочу групу з опрацювання принципів тарифної політики мережі UA-IX щодо диференціювання тарифів мережі UA-IX, визначення критеріїв щодо контентогенеруючих Учасників мережі UA-IX та запровадження спеціальних тарифів в залежності від типу контентоспоживання.

2.2. Включити до складу Робочої групи М.Коміссарука, О.Кульчицького, А.Нагорнюка, С.Одинця, Т. Попову, І.Пєтухова, М.Смілянця.

2.3. Призначити Головою Робочої групи О.Кульчицького.

2.4. Доручити О.Кульчицькому організувати діяльність Робочої групи та за необхідності розширити її склад.

2.5. Попередити Учасників мережі UA-IX, які є порушниками правил мережі, про порушення ними умов договору і, у випадку неприйняття відповідних заходів – про можливий розрив договору.

2.5. Запровадити в якості додаткової послуги можливість підключення до мережі UA-IX у якості Асоційованого Учасника для побудови WiLan з іншими учасниками зі збереженням діючих тарифів. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» розробити Положення про Асоційованого Учасника із внесенням змін до Статуту та підготувати типовий договір з Асоційованим Учасником.

2.6. Затвердити проект бюджету ДП «УкрМОТ» на 2014 р.

Голосували: одноголосно

 

3. Розгляд проекту змін до Статуту ДП «УкрМОТ».

Слухали: О.Кульчицького

Ухвалили:

3.1. У відповідності до рішень Правління ІнАУ від 28.11.2013р. (пункт 1 Протоколу №12 засідання Правління ІнАУ 28.11.2013 р.) внести зміни і доповнення до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком» щодо вилучення п. 12.2.2 та 12.3.2 Статті 12 стосовно скасування необхідності отримання Претендентом до складу Учасників мережі UA-IX рекомендацій від Учасників мережі UA-IX.

3.2. Затвердити зміни до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком», які викладені у вигляді змін і доповнень до Статуту (нової редакції) Дочірнього підприємства «Українська мережа обміну трафіком», зареєстрованого 11 квітня 2012 року Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 10701050012005010 та є його невід’ємною частиною (додаються).

3.3. Доручити Виконавчому директору Куковському В.В. від імені Інтернет Асоціації України як власника ДП «Українська мережа обміну трафіком», підписати зміни і доповнення до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком».

3.4. Уповноважити юриста ДП «Українська мережа обміну трафіком» Дяченко В.А здійснити державну реєстрацію змін і доповнень до Статуту (нової редакції) ДП «Українська мережа обміну трафіком».

Голосували: одноголосно

 

4. Затвердження документів щодо послуг мережі UA-IX.

Слухали: О.Кульчицького.

Ухвалили:

4.1. Затвердити Типовий договір про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет-трафіком.

4.2. Затвердити Додаткову угоду Про підключення нового Партнерського порту

до Договору про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет-трафіком

4.3. Затвердити Додаткову угоду Про переведення Стандартного порту в Партнерський порт до Договору про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет-трафіком.

4.4. Затвердити Додаткову угоду Про переведення Стандартного порту в Гібридний порт

до Договору про надання послуг доступу до Мережі обміну Інтернет-трафіком.

4.5. Схвалити опис процедури включення через партнерів.

4.6. Затвердити технологічну карту надання послуги включення через партнерів.

Голосували: одноголосно

 

5. Щодо законотворчих та нормотворчих ініціатив НКРЗІ.

Слухали: В.Мазура.

Ухвалили:

Звернутися до НКРЗІ за роз’ясненням щодо поширення технологічних вимог, які існують для операторів телекомунікацій, на інтернет-провайдерів та інших суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій у Правилах діяльності в сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), прийнятих Рішенням НКРЗІ №803 від 10.12.2013 р.

Голосували: одноголосно

 

6. Щодо шляхів протидії прийняттю у Державному бюджеті України на 2014 р. та внесенню змін до Податкового кодексу України в частині перенесення норми зниження ПДВ до 17% та податку на прибуток до 16% на 1 січня 2015 року.

Слухали: В.Мазура.

Ухвалили:

Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерства доходів і зборів України та до НКРЗІ щодо планів КМУ стосовно внесення змін до Податкового кодексу України в частині перенесення норми зниження ПДВ до 17% та податку на прибуток до 16% на 1 січня 2015 року, з пропозицією про відкликання пропозиції цих змін стосовно тих суб’єктів господарювання, які надають послуги.

Голосували: одноголосно

 

7. Щодо Звернення про недопущення перешкоджання діяльності операторів телекомунікацій із забезпечення вільного доступу громадян України до Інтернету.

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили:

7.1. Направити до представників влади, інтернет-громадськості, ЗМІ відкрите Звернення про недопущення перешкоджання діяльності операторів телекомунікацій із забезпечення вільного доступу громадян України до Інтернету.

7.2. Взяти за основу наступні вимоги Звернення:

·        Сказати «Ні» адміністративному тиску;

·        Забезпечити вільний доступ до житлового фонду для будівництва та розміщення інтернет-мереж;

·        Скасувати незаконні Правилах діяльності в сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет);

·        Оголосити мораторій на прийняття законів і регуляторних актів, які наносять шкоду забезпеченню вільного доступу громадян України до мережі та ресурсів Інтернет;

·        Забезпечити повну заборону заборона на виїмку серверів та комп'ютерної  техніки з боку правоохоронних органів та органів державної влади; 

·        Сказати «Ні» ініціативам щодо обов'язкової  фільтрації контенту в Інтернеті ;

·        Відправити у відставку чиновників, помічених в утиску прав громадян України на вільний доступ до Інтернету;

·        Сказати «Так» програмі підтримки розвитку національного контенту, забезпечити  пільгові податкові та кредитні умови для компаній, що займаються виробництвом національного контенту;

·        Розробити Державну програму на створення електронного репозиторію національного надбання (живопису , скульптури , кінематографії, тощо).

7.3. Доручити І.Пєтухову та В.Куковському доопрацювати текст звернення.

7.3. Закликати представників Громадської ради з питань ІКТ підписатися під цим Зверненням.

Голосували: одноголосно

 

9. Різне.

9.1. Про преміювання співробітників ІнАУ та ДП «УкрМОТ»

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

За результатами роботи у 2013 році та за якісне виконання завдань преміювати працівників ІнАУ (з використанням резервного фонду Правління) та ДП «УкрМОТ» (з використанням фонду економії заробітної плати ДП «УкрМОТ») у розмірі місячного посадового окладу пропорційно до відпрацьованого часу у 2013 році.

Голосували: одноголосно.

 

9.2. Про направлення листа авторам проекту Закону України 3739 від 06.12.2013 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії спаму)».

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Направити листа та провести зустрічі з авторами проекту Закону України 3739 від 06.12.2013 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо протидії спаму)» з пропозицією відкликати даний проект.

Голосували: одноголосно.

 

Додаток: Зміни до Статуту ДП «Українська мережа обміну трафіком».

  

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                      Т. Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                              В. Куковський