Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 13 від 02.07.2012 р.

02.07.2012
ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 13 від 02.07.2012 р.

м. Київ
ПРИСУТНІ:
Заступник Голови Правління:
Т.Попова
Члени Правління:
О.Ващенок
М.Коміссарук
О.Кульчицький
А.Нагорнюк
С.Одинець
І.Пєтухов
О.Федієнко
Е.Шнурко-Табакова

Запрошені:
В.Гарбуз
О.Гудзь
В.Куковський
В.Літовка (заочно за допомогою засобів конференц-зв’язку під час розгляду 3-го питання порядку денного)

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 2 лютого 2012 р.
1. Завдання ІнАУ за підсумками 13-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
2. Про підвищення ефективності використання коштів ДП «УкрМОТ» для здійснення планів з розвитку
3. Звіт про роботу Тимчасової робочої комісії ІнАУ з перевірки технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».
4. Затвердження Плану роботи ІнАУ на 2012 р.
5. Визначення бачення ІнАУ ролі НКРЗІ і шляхів взаємодії ІнАУ з НКРЗІ.
6. Різне.Рішення
1. Завдання ІнАУ за підсумками 13-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
Слухали: С.Одинця, В.Куковського.
Ухвалили:
1.1. Провести Стратегічну сесію з обговорення списку можливих сервісів ДП «УкрМОТ» та пріоритетів щодо розвитку цих сервісів та інших необхідних тактичних програм. Термін проведення – не пізніше другої декади серпня. До участі у Стратегічній сесії запросити представників Членів ІнАУ та Учасників UA-IX. Підготовку Стратегічної сесії доручити Директору з розвитку ДП «УкрМОТ» з залученням Технічному комітету ІнАУ.
Голосували:
«за» - 7 (О.Ващенок, А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
«утримались»: 2 (М.Коміссарук, О.Кульчицький)
Рішення прийнято.

1.2. Доручити адміністрації ІнАУ та ДП «УкрМОТ» опрацювати питання створення та підтримки архівів основних робочих розсилок ІнАУ та ДП «УкрМОТ». Термін – до 01.09.2012р.
Голосували: одноголосно.

1.3. Сформувати з метою оприлюднення список нормативних актів, які містять положення, шкідливі для розвитку інформаційного суспільства, а також авторів таких нормативних актів.
Голосували: одноголосно.

2. Про підвищення ефективності використання коштів ДП «УкрМОТ» для здійснення планів з розвитку
Слухали: Т.Попову, В.Гарбуза.
Ухвалили:
2.1. Взяти інформацію до відома.
2.2. Доручити Директору з розвитку ДП «УкрМОТ» надати пропозиції Правлінню щодо порядку взаємодії з Технічним комітетом. Термін – до 16.07.2012 р.
2.3. Доручити Бюджетному комітету опрацювати і запропонувати тарифи на підключення до мережі UA-IX портів 40 Гбіт/с. Термін – до 20.07.2012 р.
Голосували: одноголосно.

3. Звіт про роботу Тимчасової робочої комісії ІнАУ з перевірки технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».
Слухали: А.Нагорнюка, В.Літовку.
3.1. Взяти до відома інформацію про роботу Тимчасової робочої комісії ІнАУ з перевірки технічних майданчиків ДП «УкрМОТ».

3.2. Доручити Тимчасовій комісії підготувати офіційний звіт за підсумками своєї роботи та рекомендації щодо заходів з попередження та мінімізації наслідків аварій на технічних майданчиках ДП «УкрМОТ». Термін – до 12.07.2012 р.

3.3. Доручити директорам ДП «УкрМОТ» підготувати додаток до договорів з орендодавцями технічних майданчиків ДП «УкрМОТ» щодо технічних вимог до технічних майданчиків. Термін – до 16.07.2012 р.

3.4. Доручити Технічному комітету ІнАУ у двомісячний термін розробити пропозиції щодо змін до «Технічних вимог до технічних майданчиків для розміщення точок обміну трафіком UA-IX», які були затверджені рішенням Правління ІнАУ від 27.11.2008 р.
Голосували: одноголосно.

4. Затвердження Плану роботи ІнАУ на 2012 р.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
Затвердити Плану роботи ІнАУ на 2012 р. з урахуванням зауважень.
Голосували: одноголосно.


5. Визначення бачення ІнАУ ролі НКРЗІ і шляхів взаємодії ІнАУ з НКРЗІ.
Слухали: О.Кульчицького.
Ухвалили:
Правлінню ІнАУ чітко визначати свою позицію щодо проектів законодавчо-нормативних актов і активно публічно її висвітлювати.
Голосували: одноголосно.

6. Різне.
6.1. Про передачу прав по договору між ДП "УкрМОТ" і ТОВ "Лаки Лайн" на ТОВ "ЛН.ЮА".
Слухали: С.Одинця
Ухвалили:
Доручити Директору ДП «УкрМОТ» здійснити передачу прав по договору між ДП "УкрМОТ" і ТОВ "Лаки Лайн" на ТОВ "ЛН.ЮА".
Голосували: одноголосно.

6.2. Про вступ до ІнАУ у якості асоційованого члена ТОВ «Охоронно-детективне агентство «Безпека-Сервіс».
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
Прийняти до ІнАУ у якості асоційованого члена ТОВ «Охоронно-детективне агентство «Безпека-Сервіс».
Голосували: одноголосно.

6.3. Щодо проекту Наказу Адміністрації ДССЗЗІ "Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером".
Слухали: І.Пєтухова.
Ухвалили:
Доручити Виконавчому директору ІнАУ підготувати листа до Адміністрації ДССЗЗІ щодо порушення порядку і термінів оприлюднення даного проекту Наказу.
Голосували: одноголосно.

6.4. Щодо проекту Закону 10656 від 21.06.2012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків)».
Слухали: І.Пєтухова.
Ухвалили:
Доручити Юристу ІнАУ підготувати листа до Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики з зауваженнями щодо проекту Закону 10656 від 21.06.2012.
Голосували: одноголосно.

6.5. Щодо посилення комунікативних каналів ІнАУ.
Слухали: С.Одинця, Е.Шнурко-Табакову.
Ухвалили:
Взяти ідею за основу та доручити С.Одинцю та Е.Шнурко-Табаковій опрацювати концепцію щомісячного заходу для керівників компаній Членів ІнАУ та Учасників UA-IX, який має на меті посилення комунікативних каналів ІнАУ.
Голосували: одноголосно.Головуючий на засіданні
Заступник Голови Правління ІнАУ Т.Попова

Секретар засідання
Виконавчий директор ІнАУ В.Куковський