Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 12 від 07.06.2012 р.

07.06.2012
ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 12 від 07.06.2012 р.
м. Київ

ПРИСУТНІ:
Голова Правління:
С.Бойко
Члени Правління:
О.Ващенок
М.Коміссарук
О.Кульчицький
А.Нагорнюк
С.Одинець
І.Пєтухов
Т.Попова
О.Федієнко
Е.Шнурко-Табакова

Запрошені:
М.Бондарчук
Б.Борисов (під час розгляду 2-го питання порядку денного)
В.Гарбуз
О.Гудзь
Г.Карпов
В.Куковський
С.Поліщук (під час розгляду 2-го питання порядку денного)

На засіданні Правління ІнАУ при розгляді питань 1-4.1 присутні всі члени Правління (10 осіб).
При розгляді п.4.2-4.6 присутні 7 членів Правління.
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 7 червня 2012 р.
1. Поточні завдання Правління ІнАУ, які випливають із підсумків XV З’їзду ІнАУ.
2. Звіт адміністрації ДП "УкрМОТ" про причини падіння трафіку в мережі та заходи, які вживаються для зміни тенденції.
3. Про хід підготовки до проведення 13-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
4. Різне.

Рішення
1. Поточні завдання Правління ІнАУ, які випливають із підсумків XV З’їзду ІнАУ.
Слухали: С.Бойка.
Ухвалили:
1.1. Провести обговорення кроків з реалізації завдань XV З’їзду ІнАУ щодо розвитку ДП «УкрМОТ» в рамках 13-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
1.2. Членам Правління, відповідальним за окремі напрямки діяльності ІнАУ на 2012 р, до 12:00 12.06.2012 р. надати свої пропозиції з конкретизації Плану роботи ІнАУ на 2012 р. Виконавчому директору ІнАУ узагальнити дані пропозиції.
Голосували: одноголосно.

2. Звіт адміністрації ДП "УкрМОТ" про причини падіння трафіку в мережі та заходи, які вживаються для зміни тенденції.
Слухали: О.Гудзь, С.Поліщука, В.Гарбуза, членів Правління.
Ухвалили: На підставі інформації, отриманої у звіті:
2.1. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» придбати два комплекти обладнання Extreme Networks BlackDiamond X8, яке проходило тестування по Договору №2 про передачу обладнання на тестування між ДП «Українська мережа обміну трафіком» та ТОВ "Айті Бізнес Солюшн" від 14.04.2012 р., у комплектації, яка необхідна для подальшої комерційної експлуатації.
Голосували:
«за» - 4 (С Бойко, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова)
«проти» - 1 (М.Коміссарук)
«утримались»: 5 (О.Ващенок, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
Рішення не прийнято.

2.2. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» придбати один комплект обладнання Extreme Networks BlackDiamond X8, яке проходило тестування по Договору №2 про передачу обладнання на тестування між ДП «Українська мережа обміну трафіком» та ТОВ "Айті Бізнес Солюшн" від 14.04.2012 р., у комплектації, яка необхідна для подальшої комерційної експлуатації, а також одну плату на 24 порти з можливістю підключення портів 40 Гбіт/с. Доручити Адміністрації ДП «УкрМОТ» до 18.06.2012 р. представити на розгляд Правління обґрунтування варіантів вирішення питання розвитку 2-го майданчика UA-IX шляхом реалізації оптичної зв’язності або шляхом придбання другого комплекту обладнання Extreme Networks BlackDiamond X8.
Голосували:
«за» - 6 (О.Ващенок, М.Коміссарук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
«проти» - 1 (С Бойко)
«утримались»: 3 (С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова)
Рішення прийнято.

2.3. Погодити призначення Гарбуза В.Є. Директором з розвитку ДП «УкрМОТ» з 11.04.2012 р. з встановленням випробувального терміну 3 міс. та встановленням посадового окладу відповідно до штатного розкладу. Затвердити відповідні зміни до бюджету ДП «УкрМОТ» у зв’язку з призначенням Директора з розвитку ДП «УкрМОТ». Доручити Директору ДП «УКрМОТ» внести відповідні зміни до штатного розкладу ДП «УкрМОТ».
Голосували: одноголосно.

2.4. Доручити Директору з розвитку ДП «УкрМОТ» до наступного засідання Правління ІнАУ (28.06.2012) внести пропозиції з розвитку ДП «УкрМОТ», включно з проектом бюджету ДП «УкрМОТ» на 2012 р., необхідними змінами до посадової структури, структури підпорядкування, посадових інструкцій, які необхідні для реалізації планів з розвитку ДП «УкрМОТ».
Голосували: одноголосно.

3. Про хід підготовки до проведення 13-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
Слухали: В.Куковського, О.Гудзь.
Ухвалили:
3.1. Взяти інформацію до відома.
3.2. Затвердити Програму проведення 13-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
Голосували: одноголосно.

4. Різне.

4.1. Про проведення круглого столу щодо проекту Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг доступу до мережі Інтернет та/або послуг у мережі Інтернет.
Слухали: І.Пєтухова.
Ухвалили: Взяти участь у проведенні круглого столу щодо проекту Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг доступу до мережі Інтернет та/або послуг у мережі Інтернет 20-21 червня 2012 р. у якості співорганізатора.
Голосували: одноголосно.

4.2. Активізація інформаційної присутності ІнАУ в інформаційному полі та невідкладні заходи у зв'язку з цим.
Слухали: Е.Шнурко-Табакову.
Ухвалили:
4.2.1. Активізувати роботу щодо інформаційної присутності ІнАУ в інформаційному полі. Доручити М.Бондарчук скласти та надати Правлінню для затвердження список журналістів для участі в 13-й конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
Голосували: одноголосно.
4.2.2. Запропонувати кожному члену Правління до 13.04.2012 надати у розсилку Правління актуальні теми зі сфери діяльності ІнАУ та ДП «УкрМОТ», з яких вони можуть надавати інтерв’ю для ЗМІ.
Голосували:
«за» - 4 (А.Нагорнюк, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова)
«проти» - 3 (С Бойко, О.Ващенок, О.Кульчицький)
Рішення прийнято.
4.2.3. Визначити список з п’яти найбільш актуальних тем зі сфери діяльності ІнАУ та ДП «УкрМОТ», з яких члени Правління можуть надавати інтерв’ю для ЗМІ.
Голосували:
«за» - 5 (С Бойко, О.Ващенок, О.Кульчицький А.Нагорнюк, О.Федієнко,)
«проти» - 1 (Е.Шнурко-Табакова)
«утрималась» - 1 (Т.Попова)
Рішення прийнято.

4.2.4. Доручити Е.Шнурко-Табаковій та М.Бондарчук опрацювати план заходів на осінь 2012 р. з активізації інформаційної присутності ІнАУ в інформаційному полі. Надати даний план на затвердження до 30.07.2012 р.
Голосували: одноголосно.

4.3. Щодо листа стосовно обґрунтування вартості послуг зі спільного підвісу оптико-волоконних ліній зв’язку на опорах електропередач.
Слухали: О.Федієнка.
Ухвалили: Взяти за основу текст листа стосовно обґрунтування вартості послуг зі спільного підвісу оптико-волоконних ліній зв’язку на опорах електропередач до ПАТ «Київенерго» та ПАТ «АЕС Київобленерго» та доручити О.Федієнку внести до нього відповідні правки.
Голосували: одноголосно.

4.4. Про можливість проведення круглого столу щодо використання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на бездозвільній основі.
Слухали: О.Федієнка.
Ухвалили: Вважати доцільним проведення у 3-му кварталі 2012 р. круглого столу щодо використання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на бездозвільній основі із залученням відповідних фахівців. Звернутися з відповідною пропозицією до НКРЗІ, УДЦР та ДССЗЗІ.
Голосували: одноголосно.

4.5. Щодо представництва ІнАУ у Громадській Раді з питань свободи слова та інформації при Комітет Верховної ради України з питань свободи слова та інформації.
Слухали: Е.Шнурко-Табакову.
Ухвалили:
Доручити Адміністрації ІнАУ з’ясувати з секретаріатом Комітету Верховної ради України з питань свободи слова та інформації та членом Громадської ради від ІнАУ особливості порядку подання учасників до складу Громадської ради та роботи у складі Громадської ради, з метою участі у роботі Громадської ради Голови Комітету ІнАУ з питань прав людини та свободи слова.
Голосували: одноголосно.

4.6. Щодо участі представників ІнАУ у складі постійно діючих дорадчих органів НКРЗІ.
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили:
4.6.1. Направити В.Куковського до складу постійно діючих дорадчих органів НКРЗІ:
- Громадської ради з питань телекомунікацій НКРЗІ;
- Громадської ради з питань інформатизації НКРЗІ;
- Громадської ради з питань користування радіочастотним ресурсом НКРЗІ;
- Громадської ради з питань надання послуг поштового зв'язку НКРЗІ;
- Громадської ради з питань захисту прав споживачів НКРЗІ;
- Ради дорадчих органів НКРЗІ;
- Науково-технічної ради НКРЗІ;
- Науково-експертної ради НКРЗІ.
4.6.2. Направити спільно з асоціацією «Телас», АПІТУ та УСПП (за згодою «Телас», АПІТУ та УСПП) листа до Мінюсту щодо роз’яснень про взаємодію громадськості із національними комісіями у формуванні та реалізації державної політики.
4.6.3. Розглянути на наступному засідання Правління ІнАУ бачення ІнАУ щодо ролі НКРЗІ та шляхів взаємодії ІнАУ з НКРЗІ.
Голосували: одноголосно.

Головуючий на засіданні
Голова Правління Інтернет Асоціації України С.Бойко

Секретар засідання
Виконавчий директор Інтернет Асоціації України В.Куковський