Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 11 від 31.10.2013 р.

31.10.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 11 від 31.10.2013 р.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

В.Гранкін (при розгляді питань 1-3)

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

В.Мазур

С.Одинець

І.Пєтухов (при розгляді питань 1-3)

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова 

Секретар Правління:

В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ при розгляді питань 1-3 присутні всі члени Правління, при розгляді питань 4-6 присутні члени Правління (8 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт про виконання рішень Правління ІнАУ у період з 27.09.2013 по 30.10.2013

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ від 28.10.2013 р.

3. Щодо ситуації з порушення законних прав провайдерів в Харкові.

4. Щодо складу Консультативно-дорадчої ради ІнАУ.

5. Щодо плану залучення нових членів ІнАУ по різних сегментах ринку послуг мережі Інтернет.

6. Різне.

 

РІШЕННЯ

1.      Звіт про виконання рішень Правління ІнАУ у період з 27.09.2013 по 30.10.2013

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

1.1. Перенести розгляд питання щодо доцільності організації регіональних точок обміну трафіком на квітень 2014 р. з подальшим розглядом на конференції ІнАУ-UA-IX-2014.

1.2. Провести позапланове засідання Бюджетного комітету ІнАУ щодо бізнес-плану розвитку ДП «УкрМОТ» до наступного засідання Правління.

1.3. На наступному засіданні Правління розглянути бізнес-план розвитку ДП «УкрМОТ».

1.4. Доручити Директору ДП «УкрМОТ» до 8.11.2013 надати для затвердження Правління пакет документів щодо надання послуг мережі UA-IX: проект договору з партнером, технологічні карти надання послуг та опис процедур і схем.

1.5. Поставити на вид Директору ДП «УкрМОТ» щодо несвоєчасного виконання доручень Правління.

Голосували: одноголосно

 

2.      Затвердження рішень Бюджетного комітету від 28.10.2013 р.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

1.1. Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за третій квартал  2013 року.

1.2. Затвердити звіт про виконання  бюджету ДП «УкрМОТ» за третій квартал  2013 року.

Голосували: одноголосно

 

3.      Щодо ситуації з порушення законних прав провайдерів в Харкові.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

2.1. Провести прес-конференцію 12.11.2013 р. в агентстві Укрінформ «Шляхи подолання штучних перепон розвитку підприємництва на телекомунікаційному ринку Харкова».

2.2. Підняти питання на засіданні Громадської ради при АМКУ щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку телекомунікацій м.Харкова з пропозицією про клопотання з даного питання до Голови АМКУ.

Голосували: одноголосно

 

4.      Щодо складу Консультативно-дорадчої ради ІнАУ

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

4.1. Затвердити персональний склад Консультативно- дорадчої ради ІнАУ:

ПІБ

Організація

Посада

1

Баранов Олександр Андрійович

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Директор Департаменту стратегії розвитку зв’язку

2

Козаченко Ігор Миколайович

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Начальник Державного центру захисту інформаційно-телекомунікаційних систем

3

Котенок Григорій Михайлович

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Директор Департаменту координації загальнодержавних проектів з інформатизації

4

Литвинов Максим Юрійович

Міністерство внутрішні справ України

Начальник Управління боротьби з кібезлочинністю

5

Костюк Сергій Іванович

Служба безпеки України

Співробітник

6

Жиляєв Ігор Борисович

Національний технічний університет України "КПІ".

Заступник начальника науково-дослідної частини

7

Семенченко Андрій Іванович

Національна академія державного управління при Президентові України

Заступник Віце-президента

8

Окнов Віталій Анатолійович

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

Заступник директора департаменту – начальник відділу розвитку інформаційного суспільства та індустрії ІКТ департаменту інформатизації та розвитку інформаційного суспільства

 

4.2. Призначити Головою Консультативно -дорадчої ради ІнАУ Баранова О.А. (за згодою).

Голосували: одноголосно.

 

5.      Щодо плану залучення нових членів ІнАУ по різних сегментах ринку послуг мережі Інтернет.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

5.1. Взяти за основу план залучення нових членів ІнАУ по різних сегментах ринку послуг мережі Інтернет з урахуванням зауважень.

5.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ до 7.11.2013 доопрацювати план залучення нових членів ІнАУ в частині термінів його виконання.

Голосували: одноголосно.

 

6.      Різне.

6.1. Про зміни у складі Комітетів ІнАУ

Слухали: В.Куковського

Ухвалили:

5.1.1. Перевести із членів у експерти Юридичного комітету ІнАУ Наталію Давиденко.

5.1.2. Перевести із членів у експерти Доменного комітету ІнАУ Віталія Зубка.

Голосували: одноголосно.

 

6.2. Щодо проведення круглого столу питання використання радіочастотного ресурсу у діапазоні 5 ГГц.

Слухали: О.Федієнка

Ухвалили:

6.2.1. Звернутись до НКРЗІ з пропозицією про проведення спільної робочої наради НКРЗІ (за участі Департаменту зв’язку, Департаменту регулювання та ліцензування та інших відповідних підрозділів НКРЗІ) і представників ринку на чолі з головою НКРЗІ з питання використання радіочастотного ресурсу у діапазоні 5 ГГц.

6.2.2. Звернутись до співорганізаторів Форуму «Деньги и технологии: решения для бизнеса-2013» ВД «СофтПрес» та НКРЗІ про проведення в рамках Форуму 4 грудня 2013 р. круглого столу з питання використання радіочастотного ресурсу у діапазоні 5 ГГц.

6.2.3. Запропонувати Українській асоціації операторів зв’язку «Телас» взяти участь в організації круглого столу.

Голосували: одноголосно.

 

6.3. Щодо проведення новорічного вечора для членів ІнАУ та учасників мережі UA-IX.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

Доручити Т.Поповій та М.Пригорницькій провести підготовчу роботу щодо новорічного вечора для членів ІнАУ та учасників мережі UA-IX з орієнтовною датою 13.12.2013 р.

Голосували: одноголосно.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                   Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський