Протокол засідання правління Інтернет Асоціації України № 11 від 28.10.2010

31.10.2010

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

28.10.2010                                    м. Київ                                                № 11

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова 

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

В. Кравченко

М. Коміссарук

О. Ольшанський

І. Пєтухов

О. Федієнко

  Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

 

А. Лукашова

В. Куковський

В. Ржечицький

Г. Карпов

М. Бондарчук

О. Гудзь

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (9), що складають більшість від загальної

 кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

 

1.       Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 05.10.2010 р.

2.       Затвердження рішень засідання Юридичного Комітету ІнАУ від 12.10.2010 р.

3.       Затвердження рішень Бюджетного Комітету ІнАУ від 27.10.2010 р.

4.       Про святкування 10-річчя ІнАУ.

5.       Кадрові питання (щодо Директора ДП «УкрМОТ»,  головного бухгалтера, секретаря  ІнАУ та ДП «УкрМОТ»).

6.       Розгляд пропозицій компанії «Техекспо» про проведення конференції ІнАУ «Інтернет майбутнього: контент і технології» в партнерстві з організаторами EEBC-2011.

7.       Різне.

 

Прийняті рішення

1. Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами від 05.10.2010 р.

            Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили:

1.1.  Включити до складу членів Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами таких осіб:

§         Роман Кузема, Директор компанії «Бегун-Україна»

§         Катерина Ключник, Директор з розвитку цифрового бізнесу агентства Adwenta Lowe Digital;

§         Наталья Беднарська, Керівник відділу інтернет-проектів, Телеканал «Новий»;

§         Катерина Качан, Brand Development Manager, Nemiroff.

1.2.  Взяти участь у організації і проведенні круглого столу Всеукраїнської рекламної коаліції «Дослідження українських інтернет-користувачів» 02.11.2010 р.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Затвердження рішень засідання Юридичного Комітету ІнАУ від 12.10.2010 р.

Слухали: В.Кравченко.

Ухвалили:

2.1. Інформацію про результати засідання Юридичного Комітету ІнАУ від 12.10.2010 р. взяти до відома.

2.2. Направити повторно Національній комісії з питань регулювання зв’язку лист (попередній вих.№28 від 24.02.2010 року) про уточнення положень щодо ліцензування діяльності в сфері телекомунікацій.

2.3. Звернутися за роз’ясненням  до Міністерства транспорту і зв’язку України,  Державної адміністрації зв’язку, Українського науково-дослідного інституту зв’язку, Одеської національної академії зв'язку ім. О.С.Попова з метою отримання уточнення положень, які б давали більш чітке розуміння і розмежування понять каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного. 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Затвердження рішень засідання Бюджетного Комітету ІнАУ від 27.10.2010 р.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

3.1. Затвердити звіт про виконання бюджету ІнАУ за 3 квартал 2010 року.

3.2. Затвердити звіт про виконання  бюджету ДП «УкрМОТ» за 3 квартал 2010 року.

3.3. Затвердити  внесення змін до  бюджету ДП «УкрМОТ» щодо збільшення видатків у розмірі 100000, 00 грн.  для організації проведення 10-річчя ІнАУ і ДП «УкрМОТ».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Про святкування 10-річчя ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Затвердити список нагороджень з нагоди святкування 10-річчя ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Кадрові питання.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

5.1. Призначити директором ДП "Українська мережа обміну трафіком" Гудзь О.В. з 03 листопада 2010 року  на підставі контракту відповідно до п.8.4. Статуту підприємства.

5.1.1. Уповноважити Голову Правління Т.Попову підписати контракт з Гудзь О.В.

5.2. Погодити призначення головним бухгалтером ІнАУ Л.Дорогань з встановленням посадового окладу згідно штатного розкладу.

5.3. Завершити випробувальний термін секретаря ІнАУ А.Лукашової з 01.11.2010 р.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6. Розгляд пропозицій компанії «Техекспо» про проведення конференції ІнАУ «Інтернет майбутнього: контент і технології» в партнерстві з організаторами EEBC-2011.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Запропонувати організаторам EEBC-2011 конкретизувати пропозиції щодо партнерства при проведенні конференції ІнАУ «Інтернет майбутнього: контент і технології».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

7. Різне.

7.1. Затвердження листа до Голови НКРЗ «Щодо питань використання абонентських РЕЗ».

Слухали: О.Федієнко.

Ухвалили: Затвердити проект листа до Голови НКРЗ «Щодо питань використання абонентських РЕЗ», з урахуванням виказаних пропозицій.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

7.2. Затвердження листа «Щодо внесення змін до статті 39 Закону України «Про телекомунікації»

Слухали: В.Ржечицького.

Ухвалили: Затвердити проект листа «Щодо внесення змін до статті 39 Закону України «Про телекомунікації».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

7.3. Щодо делегування представників ІнАУ до складу Робочої групи з питань регуляторної політики у сфері малого і середнього бізнесу при Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Делегувати до складу Робочої групи з питань регуляторної політики у сфері малого і середнього бізнесу при Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України Члена Правління ІнАУ В.Кравченко.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

7.4. Щодо делегування представників ІнАУ до складу Ради з реклами при Держкомпідприємництва.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Делегувати до складу Ради з реклами при Держкомпідприємництва:

- Члена Правління ІнАУ Е.Шнурко-Табакову

- Члена Правління ІнАУ М.Комісарука

- Члена Правління ІнАУ В.Кравченко

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

Голова Правління ІнАУ                                                                                  Т. Попова

 

 

Секретар ІнАУ                                                                                                             А. Лукашова