Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 10 від 30.09.2010 р.

30.09.2010

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

30.09.2010                                    м. Київ                                                № 10

Засідання Правління ІнАУ

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова 

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

В. Кравченко

М. Коміссарук

О. Кульчицький

І. Пєтухов

О. Федієнко

   Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

В. Куковський

В. Ржечицький

О. Гудзь

М. Бондарчук

А. Лукашова

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (9), що складають більшість від загальної

 кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

 

Порядок денний

1.       Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань з питань електронної комерції від 23.09.2010 р.

2.       Підсумки 1-го Українського IGF (3-4 вересня 2010 р., Київ) і 5-го Глобального IGF (14-17 вересня 2010 р. Вільнюс) та завдання ІнАУ з виконання рішень форумів та підготовки наступних заходів у сфері управління Інтернетом.

3.       Про завдання ІнАУ з підготовки до святкування 10-річчя ІнАУ.

4.       Завдання ІнАУ щодо організації та проведення спільно з УСПП круглого столу «Інструменти взаємодії держави і бізнесу у питаннях нормативного забезпечення розвитку ринку телекомунікацій».

5.       Про проведення прес-конференції щодо результатів досліджень соціально-демографічних показників користувачів українського сегменту Інтернету.

6.       Про завдання ІнАУ щодо організації та проведення конференції «Інтернет майбутнього: контент і технології».

7.       Розгляд пропозицій партнерства від ВД «СофтПрес» щодо Форуму «Деньги и технологии: решения для бизнеса», який проводиться 1 грудня 2010 р. на відзнаку 15-річчя «СофтПрес».

8.       Різне.

 

1. Затвердження рішень засідання Комітету ІнАУ з питань з питань електронної комерції від 23.09.2010.

Слухали: секретаря Комітету ІнАУ з питань електронної комерції М.Бондарчук.

Ухвалили:

1.1. Інформацію про результати засідання Комітету ІнАУ з питань електронної комерції взяти до відома.

1.2. Внести зміни до п. 3 «Регламенту роботи Комітету ІнАУ з питань електронної комерції», а саме: «засідання Комітету проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Підсумки 1-го Українського IGF (3-4 вересня 2010 р., Київ) і 5-го Глобального IGF (14-17 вересня 2010 р. Вільнюс) та завдання ІнАУ з виконання рішень форумів та підготовки наступних заходів у сфері управління Інтернетом.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

2.1. Інформацію щодо Підсумків 1-го Українського IGF і 5-го Глобального IGF взяти до відома.

2.2.  Вважати доцільним участь ІнАУ у організації та проведенні у м. Києві у 2011 р. Східноєвропейського IGF.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Про завдання ІнАУ з підготовки до святкування 10-річчя ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

3.1. Затвердити місце і дату проведення святкування 10-річчя ІнАУ та ДП «UA-IХ» – концерт-хол «Фрідом», 12 листопада 2010 року.

3.2.  Затвердити розмір цільового внеску за участь додаткового представника компанії у святкуванні 10-річчя ІнАУ у сумі 1 тис грн.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Завдання ІнАУ щодо організації та проведення спільно з УСПП круглого столу «Інструменти взаємодії держави і бізнесу у питаннях нормативного забезпечення розвитку ринку телекомунікацій».

Слухали: Т.Попову, І.Пєтухова.

Ухвалили:

4.1. Провести спільно з УСПП круглий стіл «Інструменти взаємодії держави і бізнесу у питаннях нормативного забезпечення розвитку ринку телекомунікацій» 6 жовтня 2010 р. о 12:00 в конференц-залі УСПП.

4.2. Затвердити Програму круглого столу.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Про проведення прес-конференції щодо результатів досліджень соціально-демографічних показників користувачів українського сегменту Інтернету.

Слухали: Голову Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами М.Комісарука.

Ухвалили:

5.1. Взяти до відома результати досліджень соціологічних вимірів української аудиторії Інтернет.

5.2. Провести прес-конференцію щодо результатів досліджень соціально-демографічних показників користувачів українського сегменту Інтернету 6 жовтня 2010 р. о 10:00 в бізнес-центрі «Леонардо».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6. Про завдання ІнАУ щодо організації та проведення конференції «Інтернет майбутнього: контент і технології»

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Затвердити програму конференції «Інтернет майбутнього: контент і технології» (20 жовтня 2010, 12:00 – 16:00, Київекспоплаза, майданчик EEBC-ExpoTEL-2010)

Голосували: «за» - одноголосно.

 

7. Розгляд пропозицій партнерства від Видавничого Дому «СофтПрес» щодо Форуму «Деньги и технологии: решения для бизнеса».

Слухали: Е.Шнурко-Табакову

Ухвалили: Виступити співорганізатором проведення Форуму «Деньги и технологии: решения для бизнеса», який проводиться 1 грудня 2010 р. на відзнаку 15-річчя «СофтПрес».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8. Різне.

8.1. Щодо звернення до ІнАУ з приводу прийняття Запорізькою міською радою рішення № 384 від 31.08.2010 р. «Про затвердження Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя».

Слухали: О.Гудзь

Ухвалили: Запропонувати розглянути питання з приводу прийняття Запорізькою міською радою рішення № 384 від 31.08.2010 р. Міжвідомчій робочій групі по врегулюванню   проблемних  питань, що виникають  при будівництві  телекомунікаційних  мереж доступу  і  розміщенні  засобів телекомунікацій. Запросити представника ТОВ «Експрес» для участі у засіданні Міжвідомчої робочої групи по врегулюванню   проблемних  питань, що виникають  при будівництві  телекомунікаційних  мереж доступу  і  розміщенні  засобів телекомунікацій. 

       Голосували: «за» - одноголосно.

 

8.2. Про підсумки круглого столу «Безпека дітей в інтернеті» 27.09.10.

Слухали: В.Кравченко

Ухвалили: Взяти інформацію до відома.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8.3. Щодо листа до Правління ІнАУ від проекту IDEA «Відкритий світ інформаційних технологій», який є членом Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті  і виконується в Україні неприбутковою організацією РН International за підтримки Microsoft з пропозицією потенційної співпраці.

      Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: Взяти інформацію щодо проекту IDEA до відома. Доручити виконавчому директору ІнАУ надати проекту IDEA «Відкритий світ інформаційних технологій» відповідь щодо готовності ІнАУ до співпраці з проектом.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8.4. Про відвідання офісу ІнАУ одним із засновників Центру Беркмана «Інтернет і Суспільство» при Гарвардському університеті професором Джонатаном Зіттрейном 8.10.2010 о 14:00 – 14:45.

      Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: Надати інформацію щодо візиту у розсилці членів ІнАУ. Запросити членів ІнАУ до участі у зустрічі з професором Д.Зіттрейном, яку організує посольство США.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8.5. Про проект листа до Голови НКРЗ щодо використання абонентських РЕЗ, на які до УДЦР подані заяви про видачу дозволів та реєстраційні відомості.

      Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: Розглянути проект листа у розсилці ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                              Т. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                              А. Лукашова