Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 10 від 24.05.2012 р.

24.05.2012
ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 10 від 24.05.2012 р.
м. Київ

ПРИСУТНІ:
Голова Правління:
С.Бойко
Члени Правління:
О.Ващенок
О.Кульчицький
А.Нагорнюк
С.Одинець
І.Пєтухов
Т.Попова
О.Федієнко
Е.Шнурко-Табакова

Запрошені:
М.Бондарчук
О.Гудзь
Г.Карпов
В.Куковський

На засіданні Правління ІнАУ присутні 9 членів Правління, що складає більшість від загального складу Правління (10).
Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 24 травня 2012 р.
1. Затвердження проектів місії, бачення і стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» за підсумками Стратегічної сесії.
2. Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ від 24.04.2012 та 18.05.2012.
3. Затвердження рішень Технічного комітету ІнАУ від 16.05.2012.
4. Розгляд проекту технічної модернізації UA-IX на 2012-2015 р.
5. Затвердження нового Регламенту роботи Правління.
6. Затвердження рішень Робочої групи ІнАУ з питань взаємодії громадських організацій та державних структур з протидії кіберзлочинності від 16.05.2012.
7. Про хід підготовки до проведення 13-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
8. Розгляд пропозицій за проектом «Правил здійснення діяльності в сфері телекоммунікацій»
9. Різне.

Рішення
1. Затвердження проектів місії, бачення і стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» за підсумками Стратегічної сесії.
Слухали: С.Бойка.

Ухвалили:
1.1. Прийняти в цілому проект місії ДП «УкрМОТ» з урахуванням зауважень та рекомендувати його З’їзду ІнАУ для затвердження.
Голосували: одноголосно.

1.2. Прийняти в цілому проект бачення розвитку ДП «УкрМОТ» з урахуванням зауважень.
Голосували:
«за» - 2 (А.Нагорнюк, О.Ващенок)
«проти» - 7 (С.Бойко, О.Кульчицький, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова).
Рішення не прийнято.

1.3. Доопрацювати проект бачення розвитку ДП «УкрМОТ» з урахуванням зауважень та надати його для затвердження в розсилку Правління до кінця дня 24.05.2012, відповідальний С.Одинець.
Голосували:
«за» - 7 (С.Бойко, О.Кульчицький, С.Одинець, І.Пєтухов, Т.Попова, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова).
«проти» - 2 (А.Нагорнюк, О.Ващенок)
Рішення прийнято.

1.4. Прийняти в цілому проект цілей і стратегій розвитку ДП «УкрМОТ» з урахуванням зауважень та рекомендувати його З’їзду ІнАУ для затвердження.
Голосували:
«за» - 6 (С Бойко, О.Ващенок, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, Е.Шнурко-Табакова).
«проти» - 1 (О.Кульчицький,)
«утримались»: О.Федієнко, І.Пєтухов.
Рішення прийнято.


2. Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ від 24.04.2012 та 18.05.2012.
Слухали: О.Гудзь.

Ухвалили:
2.1. Взяти до відома рішення Юридичного комітету ІнАУ від 24.04.2012 та 18.05.2012.
2.2. Призначити Головою Юридичного комітету О.Мамуню.
2.3. Направити підготовлений Юридичним Комітетом ІнАУ лист до НКРЗІ про надання роз’яснень окремих положень Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 11 квітня 2012 року
Голосували: одноголосно.


3. Затвердження рішень Технічного комітету ІнАУ від 16.05.2012.
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
3.1. Погодити призначення Заступником голови Комітету Л.Тарсіса.
3.2. Взяти до відома висновки Технічного комітету щодо задовільних результатів тестування платформи X8.
3.3. Взяти до відома висновки Технічного комітету щодо переваг пропозиції від компанії ITBiz перед пропозицією компанії Cisco щодо обладнання для мережі UA-IX.
Голосували: одноголосно.


4. Розгляд проекту технічної модернізації UA-IX на 2012-2015 р.
Слухали: С.Бойка, О.Гудзь, І.Пєтухова, Т.Попову.

Ухвалили:
4.1. Перенести розгляд питання із затвердження стратегії технічного розвитку UA-IX на період після затвердження З’їздом стратегій розвитку ДП «УкрМОТ».
Голосували:
«за» - 8 (С.Бойко, О.Ващенок, О.Кульчицький, А.Нагорнюк,С.Одинець, І.Пєтухов, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова).
«утрималась» - 1 (Т.Попова)
Рішення прийнято.

4.2. Доручити С.Бойко та Т.Поповій провести переговори щодо отримання максимально можливої знижки на придбання обладнання, що проходило тестування по Договору №2 про передачу обладнання на тестування між ДП «Українська мережа обміну трафіком» та ТОВ "Айті Бізнес Солюшн" від 14.042012 р., у комплектації, яка необхідна для подальшої комерційної експлуатації. За результатами переговорів у разі отримання відповідної знижки доручити директору ДП «УкрМОТ» укласти Договір на придбання одного комплекту обладнання.
Голосували: одноголосно.


5. Затвердження нового Регламенту роботи Правління.
Слухали: Т.Попову, Е.Шнурко-Табакову.
Ухвалили:
5.1. Затвердити новий Регламент роботи Правління з урахуванням зауважень.
Голосували: одноголосно.

5.2. Внести до Регламенту роботи Правління положення щодо впровадження змін до Регламенту роботи Правління поточним складом Правління лише для наступного складу Правління.
Голосували:
«за» - 5 (А.Нагорнюк, С.Одинець, І.Пєтухов, О.Федієнко, Е.Шнурко-Табакова).
«проти» - 4 (С.Бойко, О.Ващенок, О.Кульчицький, Т.Попова)
Рішення не прийнято (згідно п.13.1. Регламенту, внесення змін та доповнень до Регламенту приймається 2/3 голосів від загального складу Правління.).


6. Затвердження рішень Робочої групи ІнАУ з питань взаємодії громадських організацій та державних структур з протидії кіберзлочинності від 16.05.2012.
Слухали: А.Нагорнюка.
Ухвалили:
6.1. Взяти до відома інформацію щодо рішень Робочої групи ІнАУ з питань взаємодії громадських організацій та державних структур з протидії кіберзлочинності від 16.05.2012.
6.2. Дозволити представникам ІнАУ в Робочій групі при ДССЗЗІ, яка створена на виконання п. 9 витягу з протоколу №17 засідання Кабінету Міністрів України від 11.04.2012, надати членам Робочої групи проект Рекомендацій щодо порядку виконання запитів про відповідні кримінальні правопорушення у сфері протидії кіберзлочинності.
Голосували: одноголосно.


7. Про хід підготовки до проведення 13-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
7.1. Взяти за основу проект програми 13-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ».
7.2. Внести доповнення до спонсорського пакету 13-ї конференції ІнАУ і ДП «УкрМОТ» щодо додаткової позиції Партнера Конференції та Технологічного Спонсора .
Голосували: одноголосно.


8. Розгляд пропозицій за проектом «Правил здійснення діяльності в сфері телекоммунікацій»
Слухали: І.Пєтухова.
Ухвалили:
8.1. Доручити Т.Поповій взяти участь у нараді НКРЗІ щодо розгляду проекту «Правил здійснення діяльності в сфері телекоммунікацій».
8.2. Доручити В.Куковському підготувати та узгодити проект листа щодо несхвалення ІнАУ проекту «Правил здійснення діяльності в сфері телекоммунікацій» у зв’язку з його невідповідністю чинному законодавству.
8.3. Звернутись до УСПП та асоціації «Телас» з пропозицією про проведення спільної наради з питань розгляду проекту «Правил здійснення діяльності в сфері телекоммунікацій».


9. Різне.

9.1. Затвердження посадових обов’язків Прес-секретаря ІнАУ
Слухали: В.Куковського.
Ухвалили:
9.1.1. Затвердити посадову інструкцію нової штатної посади Прес-секретаря ІнАУ.
9.1.2. Доручити Виконавчому директору ІнАУ внести зміни до штатного розкладу ІнАУ з впровадженням з 01.07.2012 нової штатної посади Прес-секретаря ІнАУ з відповідним посадовим окладом в межах затвердженого бюджету ІнАУ.
9.1.3. Доручити Виконавчому директору ІнАУ підготувати зміни до бюджету ІнАУ в зв’язку з необхідністю збільшення фонду оплати праці.
Голосували: одноголосно.


9.2. Щодо ситуації з розглядом у другому читанні законопроекту №6523 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав».
Слухали: Т.Попову.
Ухвалили: Доручити Адміністрації ІнАУ направити спільного відкритого листа ІнАУ, УСПП, АПІТУ та УАФІТ керівникам Верховної Ради України щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» № 6523 від 15.06.2010 р (вих. УСПП №49-58 від 10.05.2012 р..) всім Народним депутатам України за їх електронними адресами.
Голосували: одноголосно.


9.3. Щодо ситуації з прийняттям за основу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до будинків, споруд для будівництва, реконструкції та експлуатації будинкових розподільних мереж».
Слухали: І.Пєтухова, Т.Попову.
Ухвалили:
Доручити В.Куковському підготувати проект листа до НКРЗІ з запитом щодо причин винесення на розгляд НРКЗІ проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до будинків, споруд для будівництва, реконструкції та експлуатації будинкових розподільних мереж» без обговорення даного проекту постанови Робочою групою, створеною в НКРЗІ на виконання Доручення Президента України «Щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет» за участю представників ІнАУ.
Голосували: одноголосно.


9.4. Щодо Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" (щодо державного нагляду) КМУ 10447 від 10.05.2012 з положеннями про необхідність вирішення питання щодо ліквідації Національної комісії з питань захисту суспільної моралі.
Слухали: Е.Шнурко-Табакову.
Ухвалили:
Взяти інформацію до відома. Доручити Комітету з питань захисту прав людини та свободи слова підготувати проект листа щодо підтримки спільного з УАВПП листа щодо необхідність вирішення питання щодо ліквідації Національної комісії з питань захисту суспільної моралі.
Голосували: одноголосно.


Головуючий на засіданні
Голова Правління Інтернет Асоціації України С.Бойко


Секретар засідання
Виконавчий директор Інтернет Асоціації України В.Куковський