Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 08 від 27.08.2009 р.

31.08.2009

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ПРОТОКОЛ

27.08.2009                                    м. Київ                                                № 08

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

Голова Правління:

Т. Попова

Члени Правління:

В. Гарбуз

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

В. Куковський

С. Пархоменко

О. Орєхов

 

Секретар:        

В. Куковський

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (9), що складають більшість від загальної кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Про хід підготовки до проведення круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони. UA».

2. Питання створення третього точки Української Мережі обміну трафіком.

3. Розгляд звернення компанії «Інтернет Консалтинг Груп» про передачу прав і обов'язків за договором UA-IX компанії «Інтернет Інвест».

4. Розгляд пропозиції організаторів виставки та конференції EEBC-2009 про проведення в її рамках власних заходів ІнАУ.

5. Розгляд пропозиції компанії «Кримтел» про ініціювання дискусії щодо фінансової ситуації, що виникла в операторів телекомунікацій фіксованого зв'язку у зв'язку з непорівнянність доходів за регульованими державою тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та витратами за нерегульованим ставками.

6. Проблеми впровадження систем цифрового підпису.

7. Різне.

1. Про хід підготовки до проведення круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони. UA».

1.1. Затвердження змін до Концепції розвитку домену. UA.

Слухали:

Заступника голови Правління ІнАУ О.Ольшанського з інформацією Концепції розвитку домену. UA з урахуванням змін, запропонованих в ході її обговорення 01.06.2009 – 01.07.2009.

Ухвалили:

Затвердити Концепцію розвитку домену. UA зі змінами.

Голосували: одноголосно

 

1.2. Питання проведення круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA».

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського з інформацією про хід підготовки до проведення круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони. UA».

Ухвалили:

1.2.1. При проведенні круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони. UA» зробити акцент на кроках з впровадження в життя Концепції розвитку домену. UA.

1.2.2. Направити листи з запрошенням до участі у Круглому столі та пропозицією виступу на Круглому столі з додатком у вигляді проекту Програми Круглого столу:

- у Держкомінформатизації (Голові/Заступнику голови Координаційної ради домену UA);

- всім членам Координаційної ради домену UA (з текстом Концепції та пропозицією підтримати запропоновані зміни);

- адміністратору домену UA;

- директору ТОВ «Хостмайстер»;

- голові АМКУ;

- голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Голосували: одноголосно

 

2. Питання створення третього точки Української Мережі обміну трафіком.

Слухали:

Директора ДП «Українська Мережа обміну трафіком» Світлану Пархоменко з інформацією про створення третього точки Української Мережі обміну трафіком.

Ухвалили:

2.1. Створити третю точку обміну трафіком ДП «Українська Мережа обміну трафіком» на технічному майданчику компанії «Мірохост» (вул. Гайдара 50)

 

Голосували:

За:

Т. Попова

В. Гарбуз

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

Е. Шнурко-Табакова

Утрималась:

В. Кравченко

Рішення прийнято.

Ухвалили:

2.2. Директору ДП «Українська Мережа обміну трафіком» до 1.09.2009 з допомогою Дмитра Грищука провести переговори з покупки або оренди оптичних волокон і представити інформацію для прийняття рішення шляхом голосування в розсилці.

Голосували: одноголосно

 

 

3. Розгляд звернення компанії «Інтернет Консалтинг Груп» про передачу прав і обов'язків за договором UA-IX компанії «Інтернет Інвест».

Слухали:

Директора ДП «Українська Мережа обміну трафіком» Світлану Пархоменко з інформацією про звернення компанії «Інтернет Консалтинг Груп» про передачу прав і обов'язків за договором UA-IX компанії «Інтернет Інвест».

Ухвалили:

Затвердити передачу прав і обов'язків за договором UA-IX від «Інтернет Консалтинг Груп» до компанії «Інтернет Інвест».

Голосували: одноголосно

 

4. Розгляд пропозиції організаторів виставки та конференції EEBC-2009 про проведення в її рамках власних заходів ІнАУ.

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського з інформацією про пропозицію організаторів виставки та конференції EEBC-2009 про проведення в її рамках власних заходів ІнАУ.

Ухвалили:

Провести на базі EEBC-2009 круглий стіл ІнАУ.

Доручити виконавчому директору ІнАУ підготувати на наступне засідання Правління пропозиції щодо можливої тематики такого круглого столу. 

Голосували: одноголосно

 

5. Розгляд пропозиції компанії «Кримтел» про ініціювання дискусії щодо фінансової ситуації, що виникла у операторів телекомунікацій фіксованого зв'язку в зв'язку з непорівнянністю доходів за регульованими державою тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та витратами за нерегульованим ставками.

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського з інформацією про пропозицію компанії «Кримтел» про ініціювання дискусії.

Ухвалили:

Підтримати пропозицію компанії «Кримтел» про ініціювання дискусії щодо фінансової ситуації, що виникла у операторів телекомунікацій фіксованого зв'язку в зв'язку з непорівнянністю доходів за регульованими тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та витратами за нерегульованими ставками.  

Залучити до дискусії дружні профільні громадські та бізнес-асоціації. Провести переговори з цією метою з Телас і УСПП.

Провести з цих питань круглий стіл (у вересні-жовтні).

Запропонувати голові Правління Укртелекому висказати свою точку зору з цього питання.

 Голосовали: одноголосно

 

 

6. Розгляд проблеми впровадження систем цифрового підпису.

6.1. Інформація про проблеми, що заважають впровадженню систем цифрового підпису, гармонізованих з міжнародними стандартами, і пропозиції спільного пошуку рішення

Слухали:

Представника компанії Microsoft О.Орєхова з інформацією про проблеми, що заважають впровадженню систем цифрового підпису, гармонізованих з міжнародними стандартами і пропозиція спільного пошуку рішення.

Ухвалили:

Прийняти інформацію до відома.

Провести додаткове опрацювання цього питання. З цією метою:

- доручити виконавчому директору ІнАУ підготувати та надіслати членам Правління додаткові документи по суті питання.

- доручити голові Правління ІнАУ провести переговори з керівництвом Держкомпідприємництва по суті питання.

Розглянути питання на наступному засіданні Правління.

Голосували: одноголосно

 

6.2. Інформація про нову програму для початківців-хостерів і про можливості для великих хостинг-провайдерів в цьому зв'язку.

Слухали:

Представника компанії Microsoft О.Орєхова з інформацією про програму для початківців-хостерів і про можливості для великих хостинг-провайдерів в цьому зв'язку.

Ухвалили:

Доручити виконавчому директору ІнАУ надіслати членам Правління відповідні матеріали компанії Microsoft.

Голосували: одноголосно

 

 

7. Різне.

7.1. Затвердження запиту в АМКУ щодо ситуації з визначенням монопольних операторів на ринках завершення викликів в Україні та результати додаткового вивчення цього питання з боку АМКУ.

Слухали:

Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського з інформацією про запит в АМКУ щодо ситуації з визначенням монопольних операторів на ринках завершення викликів в Україні та результати додаткового вивчення цього питання з боку АМКУ.

Ухвалили: затвердити текст листа та надіслати його голові АМКУ.

Голосували: одноголосно

 

7.2.

Слухали:

Члена Правління ІнАУ В.Кравченко щодо «Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання у користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного», затвердженого Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України №1637 від 06 серпня 2009 р., і  «Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання у користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного»

Ухвалили: підготувати на направити голові НКРЗ листа з пропозиціями щодо цих документів.

Голосували: одноголосно

 

 

Голова Правління ІнАУ                                                                           Т. Попова

 

 

Виконавчий директор ІнАУ                                                                    В. Куковський