Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 07 від 30.07.2009 р.

31.07.2009

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ

30.07.2009                                    м. Київ                                                № 07

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

Голова Правління:

Т. Попова

 

Члени Правління:

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

О. Кульчицький

О. Ольшанський

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

В. Куковський

С. Пархоменко

О. Федієнко

Секретар:        

Т. Дацина

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (7), що складають більшість від загальної кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний:

1. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ (засідання 23.07.09 р.).

2. Затвердження рішень Робочої групи ІнАУ з питань взаємодії громадських організації та державних структур щодо протидії кіберзлочинності (засідання 28.07.09 р.).

3. Щодо Концепції розвитку домену. UA

3.1. Підсумки обговорення змін до Концепції розвитку домену. UA.

3.2. Питання проведення круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA».

4. Шляхи реагування ІнАУ на ряд нормативних та регуляторних актів та законопроектів

4.1. Інформація про круглий стіл «Актуальні питання регуляторної політики у сфері телекомунікацій», який НКРЗ провела 28.07.2009. Реагування на пропозиції НКРЗ:

- щодо реєстраційного принципу (авторизації) визначеного переліку телекомунікаційних послуг;

- щодо проекту  «Положення про контроль за якістю телекомунікаційних послуг» та участі у засіданні Робочої групи НКРЗ 31.07.2009.

4.2. Затвердження листа щодо змін до постанови КМУ №720.

4.3. Реагування на ЗП 3420 «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо збільшення переліку послуг»).

5. Розгляд листа директора ТОВ «Одеська мережа обміну трафіком» С. Години щодо пошкодження мереж зв'язку у м. Одесі.

6. Розгляд листа директора КПП «Япік Нет» (Сімферополь) Ольги Кочевої щодо пошкодження і відключення базових станцій компанії представниками кримської філії ДІЗ.

7. Затвердження списків розсилки пропозиції про співробітництво з ІнАУ.

7. Інші питання.

 

1. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали:

Голову Бюджетного комітету ІнАУ Т.Попову з інформацією про рішення Комітету.

Ухвалили:

1.1.           Внести зміни до п.2.2.  протоколу засідання комітету у наступному формулюванні:

Директору ДП «УМОТ» забезпечити відкриття банківських депозитних ліній з метою розміщення тимчасово вільних коштів підприємства;

1.2.           Внести зміни до п.2.3.  протоколу засідання комітету у наступному формулюванні:

Доручити директору ДП «УМОТ» С. Пархоменко та системному адміністратору ДП «УМОТ» С. Поліщуку до 13 серпня надати Правлінню ІнАУ розрахунок вартості оптичних волокон у разі їх викупу, оренди по вул. Гайдара, 50 та вул. Харківське шосе, 51-А.

1.3.    Виділити з бюджету ІнАУ 4 000 (чотири тисячі) гривень із статті «спонсорство» на  підтримку операційного проекту фонду «Відродження» - «Електронне урядування».

1.4.    Затвердити, з внесеними змінами, протокол засідання Бюджетного комітету ІнАУ    від    23.07.2009 р.

           Голосували:

           «за» - одноголосно.

 

2. Затвердження рішень засідання Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій та державних структур щодо протидії кіберзлочинності.

Слухали:

Заступника голови Правління ІнАУ О.Ольшанського з інформацією про рішення засідання Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій та державних структур щодо протидії кіберзлочинності..

Ухвалили:

Затвердити рішення Робочої групи з питань взаємодії громадських організацій та державних структур щодо протидії кіберзлочинності, протокол від 28.07.2009 р.

          Голосували:

         «за» - одноголосно.

 

3. Щодо Концепції розвитку домену. UA

3.1. Підсумки обговорення змін до Концепції розвитку домену. UA.

Слухали:

          Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського з інформацією щодо ходу та підсумків обговорення змін до Концепції розвитку домену .UA.

Ухвалили:

          Доручити Виконавчому директору ІнАУ В. Куковському та заступнику Голови Правління ІнАУ О.Ольшанському до 7 серпня підготувати текст Концепції із запропонованими змінами та доповненнями та подати на затвердження Правлінням ІнАУ в електронній розсилці «Board».

          Голосували:

         «за» - одноголосно.

 

3.2. Питання проведення круглого столу «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA».

Слухали:

Заступника голови Правління ІнАУ О.Ольшанського з інформацією про результати  телефонних консультацій з основними учасниками ринку та оптимальну дату проведення круглого столу.

Ухвалили:

          Провести круглий стіл «Питання подальшого розвитку доменної зони .UA» на початку вересня поточного року, точну дату узгодивши з основними учасниками ринку. Круглий стіл провести спільно з УСПП та Громадською радою при Дежкомінформатизації (за згодою цих організацій).

          Голосували:

         «за» - одноголосно.

 

4. Шляхи реагування ІнАУ на ряд нормативних та регуляторних актів та законопроектів

4.1. Інформація про круглий стіл «Актуальні питання регуляторної політики у сфері телекомунікацій», який НКРЗ провела 28.07.2009. Реагування на пропозиції НКРЗ:

- щодо реєстраційного принципу (авторизації) визначеного переліку телекомунікаційних послуг;

- щодо проекту  «Положення про контроль за якістю телекомунікаційних послуг» та участі у засіданні Робочої групи НКРЗ 31.07.2009.

Слухали:

          Голову Правління ІнАУ Т.Попову щодо ходу та підсумків круглого столу «Актуальні питання регуляторної політики у сфері телекомунікацій».

Ухвалили:

          Прийняти інформацію до відома. Реагувати на рішення НКРЗ по мірі виходу відповідних документів.

          Голосували:

         «за» - одноголосно.

 

4.2. Затвердження листа щодо змін до постанови КМУ №720.

Слухали:

          Голову Правління ІнАУ Т. Попову та Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського з інформацією щодо листа стосовно змін до постанови КМУ №720.

Ухвалили:

     Затвердити текст листа із запропонованими змінами стосовно рішення НКРЗ № 1563 від 18.06.2009 р. та відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» від 9 серпня 2005 р. № 720.

          Голосували:

 

«за» -

Т. Попова

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

Е. Шнурко-Табакова

«проти» -

О. Кульчицький

«утримались» -

О. Ольшанський

 

4.3. Реагування на ЗП 3420 «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо збільшення переліку послуг»).

 

Слухали:

Голову Правління ІнАУ Т.Попову стосовно переговорів з учасниками ринку, їх позиції по даному питанню та пропозиціями щодо реагування на ЗП 3420.

Ухвалили:

Запропонувати операторам телекомунікацій провести нараду з метою обговорення шляхів впровадження в Україні послуги про збереження номера та внесення пропозицій відповідних змін до Закону України «Про телекомунікації».

            Голосували:

«за» - одноголосно.

 

5. Розгляд листа директора ТОВ «Одеська мережа обміну трафіком» С.Години щодо пошкодження мереж зв'язку у м. Одесі.

Слухали:

          Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського та члена Правління ІнАУ О. Єлісєєва з інформацією щодо листа директора ТОВ «Одеська мережа обміну трафіком» С.Години стосовно пошкодження мереж зв'язку у м. Одеса.

Ухвалили:

5.1. Задовольнити пропозиції пп. 3 и 4 листа директора ТОВ «Одеська мережа обміну трафіком» С.Години щодо звернення до органів внутрішніх справ для здобуття офіційної інформації по факту пошкодження ліній зв'язку компанії «ТеНет», а також по іншим фактам пошкодження ліній зв'язку, які мають місто у м.Одеса, а також про винесення на обговорення членів Асоціації ситуацію про пошкодження ліній зв'язку, а також на підставі результатів обговорення членами ІнАУ і отриманої від правоохоронних органів офіційній інформації звернутися до державних органів з проханням про здійснення усіх належних дій щодо розслідування цього та інших злочинів щодо умисного пошкодження кабельних ліній зв'язку та притягненню винних до кримінальної відповідальності.

 

5.2. Відмовити в  проханні п.2. листа щодо можливості відкликання листа ІнАУ 127/01-10 від 16.07.09 р. № 127/01-10 від 16.07.09 р. «стосовно умисного пошкодження кабельних ліній зв'язку державними службовцями у м. Одеса та намагань незаконного перерозподілу ринку телекомунікацій України»

          Голосували:

         «за» - одноголосно.

 

6. Розгляд листа директора КПП «Япік Нет» (Сімферополь) Ольги Кочевої щодо пошкодження і відключення базових станцій компанії представниками кримської філії ДІЗ.

Слухали:

          Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського та О. Федієнка з інформацією щодо подій та листа директора КПП «Япік Нет» (Сімферополь) Ольги Кочевої стосовно пошкодження і відключення базових станцій компанії представниками кримської філії ДІЗ.

Ухвалили:

6.1. Доручити Виконавчому директору ІнАУ В.Куковському та О. Федієнку підготувати текст листа з проханням провести службове розслідування факту умисного пошкодження і відключення базових станцій колективного виробничого підприємства «Япік.Нет» представниками Кримської філії Державної інспекції зв’язку

6.2. Організувати за результатами цього розслідування нараду за участю представників НКРЗ, ДІЗ та ІнАУ з метою недопущення в подальшому таких інцидентів.

Голосували:

         «за» - одноголосно.

 

7. Затвердження списків розсилки пропозиції про співробітництво з ІнАУ.

Слухали:

          Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського з інформацією щодо списків розсилки пропозиції про співробітництво з ІнАУ.

Ухвалили:

7.1. Затвердити текст листа-звернення про співробітництво з ІнАУ та відправити листи у вересні поточного року.

 

7.2.  Виконавчому директору ІнАУ В. Куковському підготувати списки розсилки у табличній формі та надіслати членам Правління для детальнішого ознайомлення і можливої участі у переговорах з представниками компаній щодо залучення нових членів ІнАУ.

Голосували:

         «за» - одноголосно.

 

8. Різне.

Слухали:

Голову Правління ІнАУ Т.Попову стосовно доповіді Президенту України «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Ухвалили:

Переробити з урахуванням сучасних реалій доповідь Президенту України «Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні» (березень 2005 р.), звернутися до асоціацій підприємств України, громадських організацій індустрії інформаційно-комунікаційних технологій з пропозицією про спільне звернення від імені асоціацій підприємств України, громадських організацій індустрії інформаційно-комунікаційних технологій до кандидатів в Президенти України з цією доповіддю.

Голосували:

«за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                                           Т. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                                         Т. Дацина