Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 04 від 23.04.2010 р.

30.04.2010

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ПРОТОКОЛ

23.04.2010                                    м. Київ                                                № 04

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова 

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

М. Коміссарук

О. Кульчицький

О. Ольшанський

І. Пєтухов

Е. Шнурко-Табакова

О. Фєдієнко

Запрошені:

О. Гудзь

Д. Костюк

В. Куковський

О. Щербина

Г. Карпов

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (9), що складають більшість від загальної

 кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

Порядок денний:

 

1. Питання проведення 11 Конференції ІнАУ та ДП УМОТ «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку», м. Судак, 20 – 24 травня 2010 р.

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

3. Затвердження Планів роботи комітетів ІнАУ

4. Про участь представника ІнАУ у Днях кабельного телебачення України (на запрошення Асоціації «Укртелемережа», з 1 по 5 червня 2010 року, Гаспра, Крим)

5. Про використання технічних засобів для відео-конференцій та відео-трансляцій при проведенні заходів ІнАУ.

6. Про участь у Європейському Діалозі з управління Інтернетом.

7. Щодо роботи ДП «Українська мережа обміну трафіком».

8. Роз'яснення до п. 2.9 Типового Договору UA-IX

9. Щодо Меморандуму про співробітництво з питань протидії піратству в мережі Інтернет

10. Різне.

10.1. Розгляд заяви про вступ до ІнАУ компанії "Глобал Юкрейн" у якості асоційованого члена.

10.2. Розгляд заяви про вступ до ІнАУ компанії «ГлобалМані» у якості дійсного члена.

10.3. Про склад Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ.

10.4. Про випадки порушення прав провайдерів з боку державних органів (на прикладах «Аванет», Симферополь та "Компьютерний Центр НІК", м.Токмак).

 

10.5. Про дії ІнАУ щодо Проект Закону №6323 від 20.04.2010 про внесення змін до статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (щодо обов'язків операторів і провайдерів телекомунікацій)    ( н.д.  Самойленко Ю.П., Скибінецький О.М.)

10.6. Про дії ІнАУ щодо захисту компанії АЦСК «Бест звіт».

10.7. Про підписання Меморандуму про партнерство та співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Громадською радою з питань інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

 

1. Питання проведення 11 Конференції ІнАУ та ДП УМОТ «Інтернет в Україні: шляхи подальшого розвитку», м. Судак, 20 – 24 травня 2010 р.

1.1. Розгляд проекту Програми Конференції.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Затвердити проект Програми конференції.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

1.2. Розгляд проекту Спонсорського пакету 11 Конференції.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: Затвердити Спонсорський пакет.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Затвердити рішення Бюджетного комітету ІнАУ (протокол від 22.04.2010). Придбати один комплект устаткування для стеку комутаторів Extreme Networks 650. Зробити розрахунок плануємих підключень та переключень Учасників Мережі в 10Г порти комутаторів щодо необхідності та фінансової можливості придбання другого комплекту комутаторів Extreme Networks 650.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Затвердження Планів роботи комітетів ІнАУ

3.1. Затвердження плану роботи Радіокомітету ІнАУ.

Слухали: О.Федієнка.

Ухвалили: Затвердити план роботи Радіокомітету ІнАУ з урахуванням зауважень. Доручити виконавчому директору ІнАУ зробити розсилку членам ІнАУ та ДП УМОТ з метою залучення до Радіокомітету нових активних учасників.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3.2. Затвердження плану роботи Комітету ІнАУ з питань свободи слова.

Слухали: Е.Шнурко-Табакову.

Ухвалили: Перейменувати Комітет ІнАУ з питань свободи слова в Комітет ІнАУ з питань прав людини та свободи слова. Затвердити план роботи Комітету ІнАУ з питань прав людини та свободи слова.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3.3. Затвердження цілей Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами.

Слухали: М.Коміссарука.

Ухвалили: Затвердити цілі Комітету ІнАУ з інтернет-реклами. Включити до складу Комітету ІнАУ з питань Інтернет-реклами Е.Шнурко-Табакову та представника компанії «Воля».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Про участь представника ІнАУ у Днях кабельного телебачення України (на запрошення Асоціації «Укртелемережа», з 1 по 5 червня 2010 року, Гаспра, Крим).

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Рекомендувати до участі у Днях кабельного телебачення України на запрошення Асоціації «Укртелемережа» члена Правління ІнАУ В.Кравченко.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Про використання технічних засобів для відео-конференцій та відео-трансляцій при проведенні заходів ІнАУ.

Слухали: В.Куковського, І.Пєтухова.

Ухвалили: Взяти інформацію до відома.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6. Про участь у Європейському Діалозі з управління Інтернетом.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Анонсувати проведення українського форума з питань управління Інтернетом на початок вересня. Взяти участь представникам ІнАУ у роботі дистанційного термінала ЕвроДіг. Направити до СБУ листа з запрошенням до модерації питань «Транскордонна юрисдикція в сфері кіберзлочинності», «Європейська політика щодо онлайн-контенту» та «Загальні стандарти недоторканності особистого життя в Інтернеті» під час роботи дистанційного терміналу.

 

7. Щодо роботи ДП «Українська мережа обміну трафіком»

7.1. Щодо збою в роботі UA-IX 19.04.2010 р.

Слухали: С.Пархоменко.

Ухвалили:

Всі роботи з реконфігурації мережі проводити з повідомленням Учасників UA-IX в незалежності від передбачаємого або непередбачаємого часу переривання надання послуг обміну Інтернет трафіком.

Всі роботи, які передбачають переривання надання послуг, проводити в години найменшого навантаження. Всі роботи, які не передбачають переривання надання послуг, проводити в робочий час.

Після закінчення робіт технічні адміністратори UA-IX повинні повідомляти Учасників Мережі про результати проведення робіт.

 

7.2. Інформація про плани подальшого розвитку UA-IX.

Слухали: С.Поліщука.

Ухвалили: Взяти інформацію до відома.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8. Роз'яснення до п. 2.9 Типового Договору UA-IX

Слухали: С.Пархоменко.

Ухвалили:  Затвердити п. 2.9 з внесеними коригуваннями.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

9. Щодо Меморандуму про співробітництво з питань протидії піратству в мережі Інтернет

Слухали: О.Ольшанського.

Ухвалили: Затвердити текст з врахуванням зауважень та доручити виконавчому директору ІнАУ запропонувати його до підписання.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

10. Різне.

10.1. Розгляд заяви про вступ до ІнАУ компанії "Глобал Юкрейн" у якості асоційованого члена.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Прийняти компанію "Глобал Юкрейн" в ІнАУ у якості асоційованого члена.

Голосували: «за» - 6

                      «утримались» - 3

Рішення прийнято.

 

10.2. Розгляд заяви про вступ до ІнАУ компанії "Глобал Мани" у якості дійсного члена.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Прийняти компанію "Глобал Мани" в ІнАУ у якості дійсного члена.

Голосували: «за» - 6

                      «утримались» - 2

Рішення прийнято.

 

10.3. Про склад Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Щербину Олега Вікторовича вивести зі складу Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ;

Карпова Георгія Вадимовича ввести до складу Консультативно-дорадчої Ради ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

10.4. Про випадки порушення прав провайдерів з боку державних органів (на прикладах «Аванет», Симферополь та "Компьютерний Центр НІК", м.Токмак).

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили: Доручити І.Пєтухову уточнити ситуацію з цими випадками. По результатам уточнгення при необхідності провести засідання робочої групи з питань взаємодії з правоохоронними органами. Запросити до участі у цій робочій групі представників Прокуратури.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

10.5. Про дії ІнАУ щодо Проект Закону №6323 від 20.04.2010 про внесення змін до статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (щодо обов'язків операторів і провайдерів телекомунікацій)    ( н.д.  Самойленко Ю.П., Скибінецький О.М.)

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Підготувати лист до профільного Комітету Верховної ради з обґрунтуванням невідповідності інтересам ринку телекомунікацій законопроекту №6323 та з пропозицією взамін розглянути законопроект 2005 р. №4042-1 «Про перехоплення телекомунікацій», розроблений об’єднаннями підприємців та громадськими організаціями, внесений народним депутатом В.Лебедівським та схвалений 4 комітетами Верховної Ради України. Направити листа після реєстрації законопроекту в комітеті Верховної Ради.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

10.6. Про дії ІнАУ щодо захисту компанії АЦСК «Бест звіт».

Слухали: І.Пєтухова.

Ухвалили: Взяти участь у спільному круглому столі з УСПП з тематики ЕЦП та захисту учасників цього ринку, в разі звернення компанії «Бест Звіт».

Голосували: «за» - одноголосно.

10.7. Про підписання Меморандуму про партнерство та співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Громадською радою з питань інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили: Доручити Т.Поповій підписати меморандум під час круглого столу «Побудова інформаційного суспільства в Україні».

 

Голова Правління ІнАУ                                                       Т.В. Попова