Протокл засідання Правління Інтернет Асоціації України №3 від 14.02.2012 р.

14.02.2012

Протокол позачергового засідання Правління Інтернет Асоціації України № 3 від 14.02.2012 р.

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

14.02.2012                                    м. Київ                                                № 3

Присутні:

Голова Правління:

Т.Попова 

 

Члени Правління:

Б.Борисов

Д.Грищук

М.Коміссарук

В.Кравченко

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

О.Ольшанський

І.Пєтухов

О.Тітов

О.Федієнко

 

Запрошені:

М.Бондарчук

О.Гудзь

В.Куковський

В.Ржечицький

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні всі члени. При голосуванні питань 1, 2 та 3 присутні 10 членів Правління з 11.

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний засідання Правління ІнАУ 14 лютого 2012 р.

1.      Питання мережі обміну трафіком ДП «УкрМОТ».

2.      Затвердження рішень засідання Бюджетного комітету ІнАУ від 24.01.2012 р.

3.      Про Порядок прийняття нових Учасників у склад ДП «УкрМОТ.

 

Рішення

1.      Питання мережі обміну трафіком ДП «УкрМОТ».

Слухали: Т.Попову, членів Правління.

Ухвалили:

1.1. Рішення з цього питання приймати двома третинами голосів Членів Правління, які беруть участь у голосуванні.

Голосували:

За – 6 (Б.Борисов, Д.Грищук, О.Кульчицький, О.Ольшанський, Т.Попова, О.Тітов,)

Проти – 2 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк)

Утримались – 2 (І.Пєтухов, О.Федієнко)

Рішення прийнято.

 

1.2. Подальший розвиток ДП «УкрМОТ» планувати в межах наявних бюджетних коштів.

Голосували:

За – 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов)

Проти – 4 (Б. Борисов, Д. Грищук, О. Кульчицкий, А. Ольшанський)

Утримались – 3 (Т.Попова, О.Тітов, О.Федієнко)

Рішення не прийнято.

 

1.3. Подальший розвиток ДП «УкрМОТ» планувати з залученням зовнішнього фінансування.

Голосували:

За – 2 (Д.Грищук, О.Кульчицький)

Проти – 2 (М.Коміссарук, І.Пєтухов)

Утримались – 6 (Б.Борисов, А.Нагорнюк, Т.Попова, О.Ольшанський, О.Тітов, О.Федієнко)

Рішення не прийнято.

 

1.4. Тимчасово зняти питання з розгляду до формування техніко-економічного обґрунтування пропозицій щодо подальшого розвитку ДП «УкрМОТ».

Голосували:

За – 8 (Б.Борисов, Д.Грищук, О.Кульчицький, А.Нагорнюк, Т.Попова, О.Ольшанський, О.Тітов, О.Федієнко,)

Утримались – 2 (М.Коміссарук, І.Пєтухов)

Рішення прийнято.

 

1.5. Відтворити Технічний Комітет ІнАУ та доручити йому та Бюджетному комітету ІнАУ сформувати техніко-економічне обґрунтування варіантів пропозицій щодо подальшого розвитку ДП «УкрМОТ».

Голосували:

За – 7  (Б.Борисов, Д.Грищук, О.Кульчицький, Т.Попова, О.Ольшанський, О.Тітов, О.Федієнко)

Утримались – 3 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк, І.Пєтухов,)

Рішення прийнято.

 

1.6. Призначити О.Кульчицького Головою Технічного Комітету ІнАУ, доручити йому організувати проведення зборів ініціативної групи з відтворення Комітету.

Голосували:

За – 7  (Б.Борисов, Д.Грищук, А.Нагорнюк, Т.Попова, О.Ольшанський, О.Тітов, О.Федієнко,)

Утримались – 3 (М.Коміссарук, І.Пєтухов, О.Кульчицький)

Рішення прийнято.

 

1.7. Провести опитування учасників ДП «УкрМОТ» з таких питань:

- чи потрібна реорганізація шляхом акціонування?

- чи потрібна зміна правила «все всім» та можливість участі іноземних участників у ДП «УкрМОТ» ?

- що потрібно ще зробити для розвитку ДП «УкрМОТ»?

Голосували:

За – 6 (Б.Борисов, Д.Грищук, О.Кульчицький, Т.Попова, О.Ольшанський, О.Тітов)

Проти – 2 (М.Коміссарук, А.Нагорнюк)      

Утримались – 2 (І.Пєтухов, О.Федієнко)

Рішення не прийнято.

 

2.      Затвердження рішень засідання Бюджетного комітету ІнАУ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

Рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити проект бюджету ІнАУ на 2012 р.

Голосували:

за – 9

Утримався – 1 (М.Коміссарук).

Рішення прийнято.

 

3.      Про Порядок прийняття нових Учасників у склад ДП «УкрМОТ.

Слухали: Т.Попову.

Ухвалили:

3.1. Внести зміни до порядку прийняття нових Учасників ДП «УкрМОТ» щодо строковості голосування (30 календарних днів) та положень, що голосування вважається пройденим, якщо Претендентом протягом строку голосування отримано більше 50% голосів «за» від кількості Учасників, які взяли участь у голосуванні.

3. 2.     Доручити О.Гудзь  підготувати відповідний проект змін до Статуту «Українська мережа обміну трафіком».

Голосували:

за – 9

проти – 1 (Б.Борисов)

Рішення прийнято.

 

 

            Голова Правління ІнАУ                                       Попова Т.В.

 

            Секретар                                                              Лукашова А.В.