Пояснения Госкомсвязи по вопросу лицензирования видов услуг в области телекоммуникаций

09.07.2004
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Державний комітет зв'язку та
інформатизації України
                       

01001, м.Київ-1, вул. Хрещатик, 22           
тел. 228-15-00, факс 228-61-41                  
www.stc.gov.ua                             ...
e-mail:mailbox@stc.gov.ua                                         
                                  
"09"   07   2004    № 6-3-32/472
На  №  148  від   22.06.04

Голові правління Інтернет Асоціації України
Поповій Т.
вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 22
м. Київ, 01025

Про надання роз'яснень

    На Ваш лист повідомляємо, що з 23 грудня 2003 року набрав чинності Закон
України від 18.11.03 № 1280-ІV "Про телекомунікації", яким визначено вичерпний
перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню у сфері телекомунікацій:
    1) надання послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного телефонного
зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:
    2) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в
користування каналів електрозв'язку;
    3) технічне обслуговування і експлуатація мереж ефірного теле- та
радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, надання в користування
каналів електрозв'язку.
    На сьогодні діюче законодавче поле не передбачає ліцензування передачі мовної
інформації з комп'ютера на комп'ютер або з комп'ютера на IР-фон у разі, якщо ці
послуги надаються засобами виключно мережі пакетної передачі інформації або
Інтернету без використання ресурсу телекомунікаційної мережі загального
користування.
    Використання технології "VoIР" в LAN та WAN мережах для задоволення лише
корпоративних потреб (без надання послуг стороннім юридичним та/або фізичним
особам) може здійснюватися без ліцензії Держкомзв'язку на відповідний вид
діяльності з надання послуг у сфері телекомунікацій.
    Якщо надання телекомунікаційних послуг (в тому числі із застосуванням
технології IР-телефонії) здійснюється із використанням телекомунікаційної мережі
загального користування, то даний вид діяльності підлягає ліцензуванню.
    На цей час Державний комітет зв'язку та інформатизації України згідно з
Прикінцевими положеннями Закону України "Про телекомунікації" здійснює заходи
щодо розробки та затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим
Законом, та приведення галузевих нормативно-правових актів, в тому числі стосовно
здійснення ліцензування в сфері телекомунікацій, відповідно до норм цього Закону.
    Із затвердженими нормативно-правовими актами (по мірі прийняття) можна
ознайомитись на Web-сайті Держкомзв'язку України: www.stc.gov.ua.

Телефони для довідок: 226-22-42, 229-95-77, 229-91-09.


Начальник Управління координації
діяльності операторів зв'язку та ліцензування                      В.П. Звєрєв