Открытое письмо Интернет Ассоциации Украины по поводу принятия закона "О мониторинге телекоммуникаций" от 11.11.03 г.

11.11.2003
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

                                                  Голові Верховної Ради України
                                                  Комітети Верховної Ради України
Вих. № 258
від 11.11.03            
                               
                         

                   Відкритий лист Інтернет Асоціації України з
          приводу прийняття закону "Про моніторинг телекомунікацій"

 


Інтернет Асоціація України (ІнАУ),  що об'єднує близько 70 операторів зв'язку,
Інтернет провайдерів,  постачальників телекомунікаційного обладнання,
звертається до Вас з проханням відхилити та направити на доопрацювання проект
Закону  "Про моніторинг телекомунікацій" як такий, що не відповідає Конституції
України, досвіду розвинутих країн в цій галузі, порушує законні права та інтереси
як постачальників, так і користувачів телекомунікаційних послуг.

Суттєвими недоліками законопроекту є положення, які роблять безконтрольним та
безвідповідальним тотальний доступ співробітників багатьох силових структур до
персональних даних громадян, їх приватного листування, конфіденційної комерційної
інформації.  Такі положення,  за оцінками фахівців,  можуть призвести до
порушення прав як окремих громадян, так і юридичних осіб. Це особливо небезпечно
через те, що законопроект не передбачає парламентського чи громадського контролю
за отриманням та використанням інформації при здійсненні моніторингу.

Неприпустимим для провайдерів є положення законопроекту, яке передбачає
фінансування за рахунок бізнес структур створення та технічне обслуговування
державної системи моніторингу. До того ж невеликі компанії взагалі не мають
коштів в розмірі, необхідному для придбання цього обладнання. Реалізація  цього
положення порушує законні інтереси провайдерів і призведе до гальмування розвитку
Інтернет в Україні в цілому, а особливо в регіонах.

Інтернет Асоціація України створила робочу групу,  до складу якої увійшли юристи
провідних телекомунікаційних компаній,  експерти  правозахисних організацій,
технічні фахівці в галузі телекомунікаційних технологій,  результати роботи якої
будуть представлені на громадських слуханнях 26.11.03. Сподіваємось,  що позиція
громадськості та бізнесу буде врахована при прийнятті законопроекту.

 

Голова Правління ІнАУ                                                  Т. Попова