Лист з Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва про розгляд листа Інтернет Асоціації України України

01.08.2007
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА


Інтернет Асоціація України
вул. Олеся Гончара, 15/3,
офіс 22, м. Київ, 01025

Про розгляд листа

Державний   комітет   України   з   питань   регуляторної   політики та підприємництва розглянув ваш лист від 06.07.2007 №  160 та повідомляє наступне.  

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок ліцензування,  встановлення   державного   контролю   у   сфері   ліцензування відповідальність суб'єктів    господарювання    та    органів   ліцензування за порушення Законодавства у сфері ліцензування встановлено Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Разом з цим, відповідно до статті 2 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензування у сфері телекомунікацій здійснюється згідно з законом, що регулює відносини у цій сфері.

Правову основу діяльності у сфері телекомунікацій встановлено Законом  України «Про телекомунікації» (далі - Закон).

І
Відповідно до статті 1 вищезазначеного Закону ліцензія - це документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов; ліцензування - це видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов; провайдер телекомунікацій - це суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

Документи, що подаються для одержання ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, що ліцензується передбачено статтею 45 Закону, у пункті 4 якої зазначається, що у разі наявності в заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які здійснюватимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх перелік та місцезнаходження.

Порядок видачі ліцензії та її копій визначається статтею 48 Закону. Так, відповідно до зазначеної статті для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу  суб'єкта господарювання, що здійснюватимуть діяльність у сфері телекомунікацій на підставі отриманої цим суб'єктом ліцензії, НКРЗ видає йому засвідчені копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Копія ліцензії видається також провайдеру телекомунікацій, який надає відповідні телекомунікаційні послуги на підставі договору з таким суб'єктом господарювання. Засвідчена НКРЗ копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії, іншого відокремленого підрозділу на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій на підставі даної ліцензії.

У разі створення суб'єктом господарювання нової філії, іншого відокремленого підрозділу, а також укладення договору з провайдером телекомунікацій, які здійснюватимуть діяльність у сфері телекомунікацій за отриманими суб'єктом господарювання ліцензіями, цей суб'єкт повинен подати до НКРЗ заяву встановленого зразка про видачу копій відповідних ліцензій, а також документи, які підтверджують створення нової філії, іншого відокремленого підрозділу.
У разі ліквідації провайдера телекомунікацій, філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, що здійснювали господарську діяльність згідно з ліцензіями, отриманими суб'єктом господарювання, або в разі припинення ними діяльності у сфері телекомунікацій цей суб'єкт зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації або припинення провайдером телекомунікацій, філією, іншим відокремленим підрозділом діяльності у сфері телекомунікацій письмово повідомити НКРЗ та повернути відповідну копію ліцензії. НКРЗ повинна внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня від дати надходження такого повідомлення.

Разом з цим, відповідно до статті 44 Закону нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій, що  підлягає ліцензування, встановлених з урахуванням вимог Закону України «Про телекомунікації» є ліцензійні умови.

Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг
фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку затверджено наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 17.06.2004 № 132, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.08.2004 за № 977/9576 (далі -Ліцензійні умови).

Як зазначається у пункті 1.11. Ліцензійних умов приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача, переоформлення, визнання недійсною та анулювання ліцензії, видача дубліката ліцензії, видача копії ліцензії, продовження строку дії ліцензії здійснюється НКРЗ у порядку і терміни, визначені Законом України «Про телекомунікації».

Стосовно порядку притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб на підставі статті 166 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначаємо. Порушення встановлених законом строків для видачі ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 166 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення). Відповідно до статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розгляд справ про порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності, передбаченого статтею 166 12 належить до повноважень суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Відповідно до зазначеної статті, складання протоколів про адміністративні правопорушення на підставі статті 166 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення належить до компетенції спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 667 є Держкомпідприємництво України. Порядок оформлення та складання Держкомпідприємництвом України (його представництвами) протоколів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності, які передбачені статтею 166 12 /оформлення справ та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення законодавств про ліцензування передбачено Інструкцією про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності, затвердженою наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 10.04.2007 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 25.04.2007 за № 427/13694.


В.о. Голови
К.О. Ващенко