Лист №99/1-5 від 17.06.2016 щодо проекту ЗУ «Про внесення зміни до ст. 263 Кримінального процесуального кодексу України щодо надання підрозділам Національного антикорупційного бюро України права на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

17.06.2016
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Кожемʼякіну А.А.

 

Голові Комітету з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

 

Голові Комітету з питань бюджету

Павелку А.В.

 

Голові Комітету з питань запобігання і протидії корупції

Соболєву Є.В.

 

Голові Комітету з питань європейської інтеграції

Іоновій М.М.

 

Копія: Ініціатору законопроекту

(реєстраційний № 4721 від 25.05.2016)

Народному депутату України

Різаненку П.О.

 

Вих. №99/1-5

від «17» червня 2016 р.

 

Щодо проекту Закону України «Про внесення

зміни до статті 263 Кримінального процесуального кодексу України щодо надання підрозділам Національного антикорупційного бюро України

права на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж»

(реєстраційний № 4721 від 25.05.2016)

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

У проекті Закону України «Про внесення зміни до статті 263 Кримінального процесуального кодексу України щодо надання підрозділам Національного антикорупційного бюро України права на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» (реєстраційний № 4721 від 25.05.2016) (далі – проект Закону) пропонується внести зміни до частини четвертої статті 263 Кримінального процесуального кодексу України (далі ˗ КПК України) з метою надання права уповноваженим підрозділам Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж без залучення до виконання відповідних негласних слідчих дій працівників підрозділів органів Національної поліції та органів безпеки.

Відповідно до Пояснювальної записки до проекту Закону прийняття зазначених змін зумовлене наступним. Щоб провести відповідні негласні слідчі дії, передбачені частиною першою статті 263 КПК України, НАБУ, розслідуючи корупційні правопорушення, віднесені до його підслідності, змушене звертатися за допомогою до уповноважених підрозділів органів Національної поліції та органів безпеки. Але, у разі, якщо відповідне досудове розслідування ведеться відносно працівників зазначених органів (військовослужбовців вищого офіцерського складу Служби безпеки України чи осіб вищого складу Національної поліції), виникає загроза витоку інформації, що може негативно вплинути на ефективність проведення негласних слідчих дій та повноту досудового розслідування і судового розгляду.

Відповідно до частини шостої статті 246 КПК України проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням ˗ уповноважені оперативні підрозділи Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші особи.

Таким чином, потенційно, за мотивів, викладених у Пояснювальній записці до проекту Закону, кожен із вище перелічених органів може здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Разом з цим, питання захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вже врегульовано відповідними статтями КПК України.

Наразі, до складу Центрального управління Служби безпеки України входить, зокрема, Департамент оперативно-технічних заходів. Такий же Департамент є і в структурі Національної поліції України.

Отже, подальше збільшення кількості підрозділів, які отримають права на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, як це пропонується проектом Закону, несе загрозу порушенню конституційних прав і свобод громадян та юридичних осіб. Оптимальним шляхом вирішення даної проблеми могло б бути створення на базі існуючих оперативно-технічних підрозділів СБУ, Національної поліції України та інших, які здійснюють технічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в країні, єдиного підрозділу, який виконуватиме виключно технічну функцію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в тому числі при виконанні негласних слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наведене, ІнАУ пропонує не погоджувати проект Закону України «Про внесення зміни до статті 263 Кримінального процесуального кодексу України щодо надання підрозділам Національного антикорупційного бюро України права на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» (реєстраційний № 4721 від 25.05.2016).

Пунктом 4.4. Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2016 № 287/2015, як одним із основних напрямків державної політики національної безпеки України, передбачається реформування та розвиток розвідувальних, контррозвідувальних і правоохоронних органів, зокрема, на основі координації та взаємодії, розподілу завдань і усунення дублювання функцій, демократичного цивільного контролю та прозорості. Крім цього, передбачено, що відповідно до КПК України має бути створено в України Державне бюро розслідувань України як державний правоохоронний орган, відповідальний за проведення кримінальних розслідувань.

Тому, для вирішення проблеми можливого витоку інформації при проведенні негласних слідчих дій стосовно посадовців відповідних правоохоронних, державних  органів, інших осіб, а також з метою усунення можливості безконтрольного проведення негласних слідчих дій відповідними органами, уповноваженими на виконання таких дій, звертаємось до Вас, як до суб’єкта законодавчої ініціативи, з проханням ініціювати внесення змін до чинних законів України, які регулюють діяльність правоохоронних органів, щодо створення єдиного незалежного підрозділу для здійснення виключно технічної функції зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в тому числі при виконанні негласних слідчих (розшукових) дій.

Функції такого підрозділу мають бути чітко визначені на основі європейської законодавчої практики з впровадженням механізмів протидії можливим зловживанням. Саме такий підхід був підтриманий парламентом і закріплений в Рекомендаціях парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України", схвалених Постановою Верховної Ради України від 31.03.2016 №1073-VIII. Зокрема, Кабінету Міністрів України рекомендовано розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону України про законне перехоплення телекомунікацій, який враховує рекомендації резолюцій Ради Європи ЕС СОМ 96/С 329/01 "Про законне перехоплення телекомунікацій" і ENFOPOL 55 "Про оперативні потреби правоохоронних органів стосовно телекомунікаційних мереж загального користування та послуг зв’язку" від 17 січня 1995 року, забезпечивши дотримання прав людини та громадський контроль з метою недопущення можливих зловживань.

Вважаємо, що без таких законодавчих гарантій збільшення числа оперативних підрозділів з правом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж несе значні загрози конституційним правам громадян України.

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                               О. Федієнко