Лист №60 від 26.03.2014 Голові НБУ щодо відновлення прозорих процесів узгодження систем електронних грошей в Україні та активізацію ліцензування діяльності небанківських фінансових установ по здійсненню переказу коштів

26.03.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національного банку України

Кубіву С.І.

 

 

Вих № 60

від 26 березня 2014 р.

 

Щодо відновлення прозорих процесів узгодження систем електронних грошей в Україні та активізацію ліцензування діяльності небанківських фінансових установ по здійсненню переказу коштів

 

 

Шановний Степане Івановичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та висловлює сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Маємо надію на підтримання постійного прозорого діалогу та налагодження ефективних тісних контактів між представниками центрального банку та бізнес спільноти, що очікувано має призвести до поновлення довіри до банківської системи в цілому і дій регулятора зокрема.

З огляду на це, неабияку стурбованість сьогодні викликає небажання окремих посадових осіб НБУ вести такий діалог. Бізнес-спільнота незадоволена роз’ясненнями НБУ України, які ми отримали у якості відповіді на наші неодноразові запити щодо ситуації навколо узгодження правил систем електронних грошей, обставини якої змушують замислитися, а чи не має ця ситуація ознак корупції?

Весь цей час замість роз'яснень та конкретних відповідей ми мали формальні відписки, які просто ігнорували поставлені нами питання, що свідчило про небажання відповідальних посадових осіб НБУ прояснити цю ситуацію і вирішити проблему. Тепер, натомість, відбувається свідоме перекручування фактів і надання неправдивої інформації.

Мова йде про відповідь НБУ офіційним листом №25-112/26286 від 05.12.2013р. (див. додаток 1) на звернення ІнАУ №165 від 25.10.2013р. (див. додаток 2) та відповідь НБУ офіційним листом №25-112/10318 від 13.03.2014р. (див. додаток 3) на звернення ІнАУ № 38 від 24.02.2014 (див. додаток 4). Кожна з цих відповідей містить однакову фразу про те, що нібито «жодному банку, який звернувся до Національного банку України, не було відмовлено в узгодженні правил використання електронних грошей», а також що «усі документи потребували доопрацювання з метою приведення їх у відповідність до вимог законодавства».

Мусимо зазначити, що ми володіємо інформацією, яка засвідчує протилежне. Листом №53 від 24.03.2014 р (див. додаток 5) дійсний член ІнАУ ТОВ ДМ-УКРАЇНА посилається на Правила системи електронних грошей "WEBMONEY note", які в 2010 році були розроблені ТОВ ДМ-УКРАЇНА в якості оператора системи електронних грошей спільно з Українським Професійним Банком. 17.12.2010 р. ці Правила були подані на узгодження до Національного банку України. Оскільки у встановлені законом строки подавачами не було отримано жодної відповіді, 20.04.2011 УПБ надіслав відповідний запит № 27-03/1460 про стан розгляду Національним банком України Правил системи електронних грошей "WEBMONEY note". 25.05.2011 електронною поштою на нього було отримано лист-відповідь НБУ № 68-111/219- 6599 (див. додаток 6). Варто наголосити, що це повідомлення  залишилось єдиною реакцією чиновників НБУ на всі спроби узгодити відповідний пакет документів.

Як бачимо, у вищезгаданому документі ні про які зауваження до Правил, або "доопрацювання документів", чи необхідність "привести їх у відповідність до вимог законодавства" не йдеться. НБУ просто відмовляє в подальшому узгодженні правил системи електронних грошей "WEBMONEY note" через призупинення такої процедури на невизначений термін часу, що прямо суперечить твердженню, наведеному у приведених вище листах НБУ. Варто зазначити, що з 2011 року до сьогоднішнього дня офіційної інформації щодо відновлення процесу узгодження систем електронних грошей так і не було оприлюднено.

Наведені факти дозволяють зробити висновки про те, що відповіді посадових осіб НБУ на запити громадських організацій є або свідомим замовчуванням фактів, або спробою ввести в оману громадськість та представників бізнесу, або намаганнями приховати чиїсь непрофесійні, недбалі, а може й зумисно злочинні дії.

Висловлюємо щирі сподівання, що політикою нового керівництва Національного банку України стане активне залучення бізнес спільноти до співпраці, замість її ігнорування, бо сьогодні - це єдиний конструктивний шлях до ефективного вирішення існуючих проблем.

Також маємо надію на відновлення прозорих процесів узгодження систем електронних грошей в Україні та активізацію ліцензування діяльності небанківських фінансових установ по здійсненню переказу коштів.

 

Додатки:

Додаток 1: Лист №25-112/26286 від 05.12.2013 р. НБУ до Інтернет Асоціації України.

Додаток 2: Лист № 165 від 25.10.2013 р. ІнАУ до Комітету ВРУ з пит. боротьби з організованою злочинністю і корупцією щодо ситуації з узгодженням правил систем електронних грошей.

Додаток 3: Лист №25-112/10318 від 13.03.2014 р.  НБУ до Інтернет Асоціації України про узгодження правил використання електронних грошей.

Додаток 4: Лист №38 від 24.02.2014 р. ІнАУ Голові Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією щодо ситуації з узгодженням правил систем електронних грошей.

Додаток 5: Лист 53 від 24.03.2014 р ТОВ ДМ-УКРАЇНА щодо ситуації з узгодженням правил систем електронних грошей.

 

 Додаток 6: Лист №68-111/219-6599 від 25.05.2011 про узгодження правил системи "WEBMONEY note".

 

 

З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                   Т. Попова