Лист №41 від 13.03.2017 НКРЗІ щодо створення Робочої групи з питань користування ККЕ

13.03.2017
Вихідні реквізити: 
№41
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

Копія: Голові Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

 

Директору ПАТ «Укртелеком»

Курмаз Ю.П.

 

Вих. №41

від «13» березня 2017 року

 

Щодо створення Робочої групи

з питань користування ККЕ

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

З 23.08.2016 набрало чинності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 12.07.2016 № 359, яким внесені зміни до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку (далі – Правила користування ККЕ) та прийняття якого було викликане, в першу чергу, необхідністю уточнення змісту запиту про можливість надання в користування ККЕ, вдосконалення порядку погодження розробленого робочого проекту прокладання кабелю електрозв’язку в ККЕ  на відповідність виданим технічним умовам, тощо.

Проте, практичне застосування Правил користування ККЕ засвідчує, що частина проблем у діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій при користуванні ККЕ ПАТ «Укртелеком», все одно, залишається не врегульованою.

З цією метою ІнАУ було ініційовано проведення 03.03.2017 робочої зустрічі з представниками ПАТ «Укртелеком». Учасники засідання дійшли обопільної згоди про звернення з ініціативою створення НКРЗІ робочої групи з метою врегулювання проблемних питань, пов’язаних із наданням ПАТ «Укртелеком» в користування кабельної каналізації електрозв’язку та, за необхідності, внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.07.2016 № 359 «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку» із залученням до складу робочої групи представників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших заінтересованих державних органів, а також представників ІнАУ, ПАТ Укртелеком», асоціації «ТЕЛАС», інших асоціацій, об’єднань операторів, провайдерів телекомунікацій.

 

Орієнтовний перелік питань, які ІнАУ пропонує для вирішення робочою групою:

  • встановлення мінімальної будівельної довжини, при якій можлива установка нових кабельних муфт;
  • оплата операторами, провайдерами телекомунікацій послуг ПАТ «Укртелеком» за послуги з технагляду у разі аварії телекомунікаційних мереж (в т.ч. щодо відміни оплати послуг);
  • проблеми, пов’язані з ремонтом муфт оптичного кабелю зв’язку та відводами від «старих» муфт, питання легалізації «прямих» муфт;
  • питання маркування кабелів зв’язку;
  • проблеми доступності телекомунікаційних колодязів ПАТ «Укртелеком» на приватних територіях; 
  • відміна нарахування 6% штрафу за несвоєчасну здачу документів для виготовлення ТУ операторам, провайдерам телекомунікацій.

 

Відповідно до Положення про НКРЗІ, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011 із змінами (далі – Положення про НКРЗІ), НКРЗІ, зокрема, забезпечує, рівні умови для діяльності у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом.

Відповідно до пункту 14 Положення про НКРЗІ, для виконання покладених на неї завдань, НКРЗІ може утворювати консультативні та інші дорадчі органи. А, для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності, в тому числі збалансування у процесі діяльності НКРЗІ інтересів суб’єктів ринку телекомунікацій і споживачів, НКРЗІ може залучати вчених, експертів, консультантів, представників громадськості.

 

Зарані вдячні за співпрацю та просимо письмово проінформувати про результати розгляду цього листа та прийняте Вами рішення щодо створення робочої групи.

 

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                               О. Федієнко