Лист №209 від 06.11.2014 Прем’єр-міністру України щодо системи електронного адміністрування ПДВ

06.11.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Прем’єр-міністру України

ЯЦЕНЮКУ Арсенію Петровичу

 

 

 

 

 

 

Вих. № 209

від «06» листопада 2014 р.

 

 

Щодо системи електронного адміністрування ПДВ

 

 

Шановний Арсенію Петровичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 170 підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Якнайшвидше впровадження радикальної податкової реформи, яка зменшить фіскальний тиск, спростить систему адміністрування податків та поліпшить умови для розвитку малого і середнього бізнесу – умова виживання України на сьогоднішньому етапі. План економічного зростання України та комплексна реформа податкової системи, які були анонсовані на засіданні Кабінету Міністрів 6 серпня поточного року, декларували кроки Уряду у цьому напрямі.

На жаль, практика свідчить про зворотній рух. З нового року український бізнес чекає значне ускладнення системи адміністрування податків та збільшення податкового тиску через фактичне впровадження солідарної відповідальності платників податків. У відповідності до Закону України від 31.07.2014 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» № 1621-VII з 1 січня 2015 року в Україні має бути запроваджена система електронного адміністрування податку на додану вартість з відкриттям спеціального рахунку платника в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Автори ідеї, впровадженням спеціальних рахунків платників ПДВ, сподіваються скоротити можливості для податкових зловживань, створити умови для унеможливлення отримання незаконного бюджетного відшкодування та збільшити надходження до бюджету.

Ми поділяємо стурбованість Уряду України випадками розкрадання бюджетних коштів через так звані «податкові ями», підтримуємо зусилля держави у боротьбі з цими явищами та вважаємо прогресивною ідею електронного адміністрування ПДВ. Але нам видається хибним шлях протидії цим правопорушенням через впровадження пропонованих Законом України від 31.07.2014 р. № 1621-VII механізмів системи електронного адміністрування ПДВ з відкриттям спеціального рахунку платника, з огляду на наступне.

1. Новація призведе до вимивання обігових коштів бізнесу. Система електронного адміністрування ПДВ з відкриттям спеціального рахунку платника зробить неможливою видачу податкових накладних без попередньої оплати ПДВ або без попередньої виписки податкової накладної на покупку реального товару/послуги. Таке заморожування фінансових активів підприємства на спеціальних ПДВ-рахунках паралізує діяльність операторів та провайдерів телекомунікацій, які працюють на низькомаржинальному ринку і отримують платежі від користувачів протягом всього звітного періоду. При цьому будь-яка похибка у нарахуваннях трактується на користь держави і має незворотній характер через відсутність механізмів коригування зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних після спливання п'ятнадцятиденного терміну після їх складання, навіть за рішенням суду.

2. Спрощення адміністрування ПДВ з боку фіскальних органів, яке очікується розробниками новації, буде супроводжуватися значним ускладненням адміністрування ПДВ з боку бізнесу, який буде змушений у щоденному режимі контролювати отримання та видачу податкових накладних, складати податкові накладні в електронному вигляді та реєструвати їх Єдиному реєстрі податкових накладних. Фактично впроваджується подвійна система обліку – окрім податкового обліку підприємства мають впроваджувати управлінський облік, що ляже важким адміністративним тягарем перш за все на суб’єкти господарювання малого та середнього бізнесу, які не мають в штаті фахівців відповідної кваліфікації. При цьому платник податків має придбати та освоїти спеціалізоване програмне забезпечення для формування податкових документів, засоби криптографічного захисту інформації. Такий підхід суперечить декларованому курсу держави на дерегуляцію та зменшення адміністративного тиску на бізнес.

3. Впровадження новації фактично унеможливить товарний кредит, завдяки якому суб'єкти господарювання галузі телекомунікацій мали можливість розвиватися в умовах швидкого технологічного застарівання телекомунікаційного обладнання. Зменшення можливостей технологічного оновлення мереж телекомунікацій негативно позначиться на розвитку всієї економіки держави.

4. Законодавче закріплення принципу солідарної відповідальності платників податків несе значні ризики фінансових втрат саме для сумлінних платників податків. Підприємство, яке сплатило своєму постачальнику ПДВ, ризикує опинитися в ситуації, коли відповідна сума податку не буде враховуватися при формуванні податкового кредиту, і воно буде змушене сплатити її повторно, але  вже до бюджету. При цьому платник податків не може скористатися податковим кредитом за незареєстрованими податковими накладними навіть за умови подання скарги на постачальників та відповідного судового рішення.

5. Йдеться про фактичну появу нового механізму рейдерського захоплення підприємств, коли штучне створення перешкод у реєстрації підприємством податкових накладних та/або розрахунків, коригування податкових накладних у Єдиному реєстрі на термін, більший ніж п'ятнадцять календарних днів, наступних за датою їх складання, наприклад шляхом блокування банківського рахунку підприємства, призводить до фінансових збитків у контрагентів (покупців і клієнтів) та до відповідної руйнації налагоджених партнерських схем підприємства.

6. Пропонована система електронного адміністрування ПДВ з відкриттям спеціального рахунку платника в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, має суттєві недоопрацювання з огляду на ряд «білих плям» щодо наступності з попередньою системою адміністрування ПДВ, зокрема відсутність механізму заліку (використання, списання) залишків від'ємних значень по ПДВ станом на 01.01.2015 року, відсутність механізму заліку (використання, списання) ПДВ, що обліковується на «особових рахунках» платників, заявлених до 1 січня 2015 року у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ майбутніх податкових періодів, відсутність механізму відшкодування ПДВ підприємствам, що не відповідають критеріям для автоматичного бюджетного відшкодування.

7. Пропонована система електронного адміністрування ПДВ з відкриттям спеціального рахунку платника в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, не вирішує проблему і не виключає існування тіньових схем, які дозволяють правопорушникам уникати оподаткування.

Зазначені недоліки у впровадженні системи електронного адміністрування ПДВ пояснюються тим, що її розробка відбувалась у дуже стислі терміни без будь-якого обговорення з представниками бізнесу і громадськості.

З огляду на зазначене, просимо Вас скористатися правом законодавчої ініціативи і внести пропозицію щодо скасування норм Закону від 31.07.2014 р. № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» в частині електронного адміністрування ПДВ з відкриттям спеціального рахунку платника в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

Інтернет Асоціація України готова долучитися до обговорення змін до законодавства України щодо скорочення можливостей для податкових зловживань, які би не несли таких суттєвих загроз для суб’єктів господарювання у галузі телекомунікацій, як Закон України №1621-VII від 31.07.2014 р.


 

 

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                     Т. Попова