Лист № 189 від 12.11.09 р. щодо законопроекту № 3271 від 25.05.2009 р. «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдження дитячої порнографії)»

11.11.2009
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові комітету Верховної Ради України

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Швецю Віктору Дмитровичу 

 

 

       Вих. № 189від 12.11.2009 р. Щодо законопроекту № 3271 від 25.05.2009 р. «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдження дитячої порнографії)»

 

Шановний Вікторе Дмитровичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ) висловлює Вам свою пошану і вдячність за професійний підхід та співпрацю при врахуванні пропозицій Асоціації до законопроекту № 3271 від 25.05.2009 р. «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдження дитячої порнографії)». Цей законопроект, підготовлений очолюваним Вами комітетом до другого читання, враховує ряд пропозицій ІнАУ, висловлених у нашому вих. 177/02 від 28.10.09 р.

 Разом з тим, звертаємо Вашу увагу на ряд істотних пропозицій ІнАУ, які, на жаль, не були враховані Комітетом. Це може призвести до негативних наслідків щодо роботи операторів, провайдерів, цілісності мереж, технічних колізій, та, як результат, до технологічної неможливості виконувати приписи закону.

Ми вважаємо, що зазначені нами пропозиції вирішують загальну ціль та ідею пропонованого законопроекту. Зокрема, йдеться про таке.

 

1. У пропозиціях змін до частини другої ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» ми пропонуємо викласти  абзац третій у такій редакції: :

«Оператори, провайдери телекомунікацій зберігають дані про з'єднання своїх абонентів з мережею Інтернет в обсязі, достатньому для ідентифікації часу з'єднання, абонента або пункту закінчення телекомунікаційної мережі відповідного оператора, провайдера телекомунікацій, протягом року».

Збереження інформації щодо пункту закінчення телекомунікаційної мережі необхідне саме як альтернатива збереженню інформації щодо абонента у тих випадках, коли встановлення власне абонента технічно неможливе. Йдеться про використання передоплаченого доступу до мережі Інтернет (зокрема, в передоплачених пакетах операторів мобільного зв’язку), функціонування зон вільного інтернет-доступу (зокрема, wi-fi-зон в аеропортах, конференц-залах, тощо), діяльності інтернет-кафе та ін. У таких випадках  оператори, провайдери телекомунікацій  можуть володіти інформацією лише щодо кінцевого пункту передачі даних абонента (тобто особи, з якою укладено договір про надання телекомунікаційних послуг), проте не мають можливості ідентифікувати всіх фактичних користувачів/споживачів (наприклад, працівників юридичної особи).

 

2. Цією же частиною статті 39 пропонованого законопроекту перелічено низку елементів ідентифікації абонентів, тобто зазначено перелік даних. Вважаємо, що Вашим Комітетом у тексті вказаного законопроекту достатньо конкретизовано  перелік даних, які  зберігають оператори, провайдери телекомунікацій про з'єднання своїх абонентів з мережею Інтернет.

Тому ми вважаємо за необхідне визначити, що Кабінет Міністрів України встановлює лише порядок зберігання таких даних відповідно до зазначеного Закону.

 

3. Зважаючи на необхідність застосування принципу технологічної нейтральності та беручи до уваги доцільність розширення кола суб’єктів, відповідальних за поширення продукції, яка містить дитячу порнографію, ми пропонуємо формулювати позиції щодо виготовлення (виробництва), зберігання, реклами, розповсюдження такої продукції у будь-якій формі, вчинення щодо неї будь-якого правочину, саме «будь-яким способом» (а не лише «з використанням телекомунікаційної мережі») у відповідних редакціях по змісту статей.

 

4. Зважаючи на вимоги Конституції України щодо утвердження і забезпечення прав і свобод людини (ст. 3, 30, 31 і 34), а також беручи до уваги європейську правову практику      та відповідний Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», вважаємо за доцільне доповнити ст. 301 Кримінального кодексу України пунктом 6 та пунктом 2 Примітки щодо звільнення від кримінальної відповідальності  за цією статтею особи, яка діє в обставинах, обумовлених статтями 12 та 13 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію»)  від 8 червня 2000 року.

 

Звертаємось до Вас із проханням прийняти наші зауваження та пропозиції, внести відповідні зміни і доповнення до законопроекту № 3271 від 25.05.2009 р. «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо протидії розповсюдження дитячої порнографії)», від Вашого імені під час розгляду законопроекту у другому читанні Верховною Радою України.

Пропоновані ІнАУ зауваження та пропозиції додаються до даного листа у порівняльній таблиці.

 

Одночасно просимо Вас, як голову профільного комітету Верховної Ради України,  у відповідності до п.3 ст. 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», надати роз’яснення щодо застосування положень ст. 301 Кримінального кодексу України відносно понять «розповсюдження» та «засоби демонстрування».

 

 

Додаток: Порівняльна таблиця до другого читання Проекту Закону про  внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України(щодо протидії розповсюдження дитячої порнографії)

 

 

З повагою та надією на порозуміння

виконавчий директор ІнАУ                                                                                     Володимир Куковський