Оголошення про проведення чергових Загальних Зборів (26 З’їзду) ІнАУ 19 квітня 2019 року

18.03.2019

На виконання пп. 7.5, 7.6, 7.15 Статуту ІнАУ, а також відповідно до рішень Правління ІнАУ від 20.12.2018 та 26.02.2019 оголошую
про проведення чергових Загальних Зборів (26 З’їзду) ІнАУ 19 квітня 2019 року.

Місце проведення 26 З’їзду ІнАУ – м. Київ, конференц-зал «Асамблея» готелю «Україна» (вул. Інститутська, 4).

Реєстрація починається з 9:00. Початок роботи З’їзду – 10:30.
   
Порядок денний 26 З’їзду ІнАУ:
 1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.
 2. Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2018 році.
 3. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2018 році.
 4. Звіт Голови Ревізійної комісії ІнАУ за 2018 рік.
 5. Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2018 рік.
 6. Доповідь Виконавчого директора ІнАУ про проект бюджету ІнАУ на 2019 рік.
 7. Звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» та про результати аудиторської перевірки ДП «УкрМОТ» за 2018 рік.
 8. Розгляд змін до Положення про сплату членських внесків.
 9. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2019 рік.
 10. Обрання складу Ревізійної комісії ІнАУ на 2019 рік.
 11. Вибори членів Правління ІнАУ на 2019 рік.
 12. Щодо проблемних питань доступу до об’єктів інфраструктури телекомунікацій.
 13. Доповідь з питання дослідження ринку високошвидкісного Інтернету у напрямку визначення еластичності цін на послугу та визначення середньоринкової ціни.
 14. Розгляд проектів Кодексів (Правил) професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету та телебачення.   

Документи з питань порядку денного відповідно до ст 7.6 Статуту ІнАУ будуть надані для ознайомлення членам ІнАУ не пізніше
ніж за 14 календарних днів до З’їзду на захищеному ресурсі за адресою: ftp://old.inau.org.ua/, login: ftpuser, passwd: LkzByfe12.

Увага!
Відповідно до п. 7.14 Статуту Член Асоціації має право внести пропозиції щодо зміни чи доповнення порядку денного
Загальних Зборів (З'їзду) не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів до З’їзду у випадку чергових Загальних Зборів (З'їзду).
Рішення про включення питання до порядку денного у випадку чергових Загальних Зборів (З'їзду) приймає Правління ІнАУ.
Пропозиція внесена більш, ніж 20% Дійсних Членів повинна бути включена до порядку денного обов’язково, в тому числі
безпосередньо на Загальних Зборах (З'їзді) (п. 7.15.Статуту).
   
Відповідно до п.7.21.1 Статуту ІнАУ Дійсний Член Асоціації має право подати до ініціатора скликання Загальних Зборів
(у даному випадку – до Правління ІнАУ) пропозицію щодо кандидатури на посаду Члена Правління Асоціації у строк не
пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до проведення чергових Загальних Зборів (З'їзду). За окремим рішенням
Загальних Зборів (З'їзду) кандидатура в Члени Правління може бути внесена безпосередньо на Загальних Зборах (З'їзді).
   
Відповідно до п.7.40 Статуту ІнАУ Дійсний Член Асоціації має право подати до Асоціації письмову пропозицію з кандидатурою
до складу Ревізійної комісії Асоціації у строк не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до проведення чергових
Загальних Зборів (З’їзду) Асоціації. За окремим рішенням Загальних Зборів (З'їзду) кандидатура у члени Ревізійної комісії
Асоціації може бути внесена на розгляд та голосування Дійсним членом Асоціації на Загальних Зборах (З’їзді).
Вимоги до членів Ревізійної комісії встановлені ст. 7.41 Статуту ІнАУ.
   
Зразок Довіреності на здійснення представницьких повноважень члена Інтернет Асоціації України – див. https://inau.ua/document/polozhennya-pro-poryadok-sklykannya-ta-provedennya-zagalnyh-zboriv-zyizdu-internet, додаток 1, посилання внизу сторінки.