31 березня 2016 р. відбулись XXII Загальні Збори (З'їзд) Інтернет Асоціації України

01.04.2016

Було розглянуто ряд питань порядку денного, в тому числі:

 

·         Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2015 році та доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2015 році.

Робота Правління ІнАУ у 2015 році визнана задовільною.

 

·         Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2015 рік.

З'їзд прийняв звіт по виконанню бюджету ІнАУ за 2015 рік

З’їзд виключив зі складу ІнАУ ряд компаній, які мали заборгованість зі сплати членських внесків: ТОВ «Діджитал Промоушн», ТОВ "Сайфер",  ТОВ «ТРК "Надежда», ГО «Вікімедіа Україна», ТОВ «Квітка експрес», ТОВ «ОДА Безпека-Сервіс», Сінченко В.П. (ТМ "Корисна Картка"), ЗАТ «Глобал Юкрейн», ТОВ «Дідан Груп», ТОВ «Ультратех-Лтд).

 

·         Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2016 рік.

З'їзд затвердив проект бюджету ІнАУ на 2016 рік.

 

·         Звіт Директора ДП «УкрМОТ» по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 рік.

З'їзд прийняв звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 рік.

 

·         Звіт Комісії з розслідування порушень під час проведення ТУ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією 19 Загальних Зборів.

З'їзд прийняв Звіт Комісії до вдома.

Також З’їзд прийняв ряд рішень та доручень Правлінню ІнАУ, направлених на вдосконалення взаємодії та підвищення прозорості в діяльності ІнАУ і ДП «УкрМОТ», збільшення контролю за бюджетом і діяльністю ДП «УкрМОТ», більшої формалізації у проведенні масових заходів.

 

·         Доповідь представника аудиторської компанії про результати аудиторської перевірки ІнАУ та ДП "УМОТ".

            З'їзд прийняв до відома доповідь.

 

·         Щодо звільнення Директора ДП «УкрМОТ».

            З'їзд звільнив Б.Борисова з посади Директора ДП «УкрМОТ» за угодою сторін та преміював його згідно умов контракту

 

 

·         Щодо прийняття змін до Статуту ІнАУ.

            З'їзд прийняв пропоновані Правлінням зміни до 4.3 Статуту щодо підтвердження статусу неприбутковості ІнАУ.

З’їзд відхилив пропозицію про обмеження бути обраним до складу членів Правління ІнАУ не більше двох разів поспіль.

 

·         Затвердження Положення про сплату членських внесків.

            З'їзд затвердив Положення про сплату членських внесків членами ІнАУ.

 

·         Щодо призначення Директора ДП «УкрМОТ».

         З'їзд призначив на посаду Директора ДП «УкрМОТ» М.Пилипчука.

 

На момент голосування питань «Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2016 рік», «Вибори членів Правління ІнАУ на 2016 рік», та «Розгляд заяв на вступ до ІнАУ» в залі був відсутній кворум. Тому ці питання будуть перенесені на наступний З’їзд ІнАУ.

 

Таким чином, діючим залишився попередній склад Правління, який було обрано 27 квітня 2015 р на XIX З'їзді ІнАУ.